Thời Đại Ninja

★★★★★

Phiên bản mới nhất

Hỗ trợ: iPhone, iPad.

Hướng dẫn cài đặt

Bước 1:

Truy cập AppStore, tải ứng dụng Test Flight

Bước 2:

Nhấn nút Tải game:

Lưu ý:

  • - Theo quy định của Apple, ứng dụng sẽ có thời gian test
  • - Khi gần hết thời gian BQT sẽ cập nhật phiên bản mới để reset thời hạn.