CHUỖI SỰ KIỆN 1/4 - Ở ĐÂY CHÚNG TỚ KHÔNG ĐÙA

CHUỖI SỰ KIỆN 1/4 - Ở ĐÂY CHÚNG TỚ KHÔNG ĐÙA

25/03/2021

CHUỖI SỰ KIỆN 1/4 - Ở ĐÂY CHÚNG TỚ KHÔNG ĐÙA


Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí - Nagato

- Thời gian: 26/03 đến 28/03 và 29/03 đến 01/04

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

2 chuỗi quà thần bí có phần quà giống nhau.

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*10;Nhẫn Chunin*1 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*40;Nhẫn Jonin*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Kim cương*3750;Mảnh Nagato*40;Vòng Jonin*1 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Nagato*75;Kim cương*3750;Nagato-sách tuyệt sát*1;Mảnh Bát Vĩ*15 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày nhận ngay [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát

- Thời gian: từ 26/03 đến 01/04

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*1;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*2
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*2;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*3
3 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
4 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
5 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Sổ tay EXP Kỹ năng-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
6 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
7 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*5;[Tứ Vĩ] Mảnh Naruto*20;Kim Cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 26/03 đến 01/04

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 26/03 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;[Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;
2 Kim Cương*100;[Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;
3 Kim Cương*150;[Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;
4 Kim Cương*150;[Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;
5 Kim Cương*150;[Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;
6 Kim Cương*150;[Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*20;
7 Kim Cương*200;[Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*20;[Tứ Vĩ] Mảnh Naruto*30;

4. Tích tiêu nhận Mảnh [Tứ Vĩ] Naruto

- Thời Gian: từ 26/03 đến 28/03

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát*10;Bí dược Nara*200;mì ramen*2;Binh lương hoàn*1;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*2
3000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát*15;[Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*5;mì ramen*4;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
5000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát*25;[Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*10;mì ramen*6;Binh lương hoàn*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
7000 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto*10;[Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*15;mì ramen*8;Binh lương hoàn*4;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto*10;[Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*20;Hồn ninja*500;Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*10;Mảnh Tứ Vĩ*5
15000 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto*30;[Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*30;Quà trang bị Anbu*1;Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*30;Mảnh Tứ Vĩ*10
20000 Quà trang sức anbu*1;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật cam*20;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10;Mảnh Tứ Vĩ*15
   


5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: 26/03 đến 01/04

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Mốc Phần Quà
500 Kim cương*200;Bí dược Akimichi*30;Binh lương hoàn*3;Mì ramen*2;Lệnh chiêu mộ-vàng*1
1000 Sách tuyệt sát vạn năng S*1;Bí dược Akimichi*50;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2;Mì ramen*3;Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*10
2000 Túi Mảnh Ý Chí Của Lửa Tuyệt Sát*10;Túi Mảnh Ninja Ý Chí Của Lửa*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5;Bí dược Akimichi*200;Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*10
4000 Túi Mảnh Ý Chí Của Lửa Tuyệt Sát*15;Túi Mảnh Ninja Ý Chí Của Lửa*35;Đoản đao Anbu*1;Đá Ưu Hóa Trang Sức-Sơ*100;Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*20
6000 Túi Mảnh Ý Chí Của Lửa Tuyệt Sát*25;Túi Mảnh Ninja Ý Chí Của Lửa*55;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*20;Tinh Phách-Cao*30;Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*30
10000 Nagato*1;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*25;Giáp Anbu*1;Phù Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*30
20000 Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*30;Vòng Anbu*1;Tiên nhân Naruto*1;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Thể Thuật Đỏ*15;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Nhẫn Thuật Đỏ*15

30000

Tiên nhân Naruto*1;Tiên Nhân Naruto-Sách Tuyệt Sát*1;Nhẫn Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*50;Tinh Phách-Cao*50
40000 Shinobigatana*1;Vòng ẩn sĩ*1;Nhẫn ẩn sĩ*1;Killer Bee-Sách tuyệt sát*2;Killer Bee*1

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 26/03 đến 01/04

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 26/03 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Pain*5;Kim cương*100;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Mảnh Pain*5;Kim cương*100;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Mảnh Pain*10;Kim cương*200;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Mảnh Pain*10;Kim cương*300;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Mảnh Pain*10;Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Mảnh Pain*15;Kim cương*700;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Pain*20;Pain-sách tuyệt sát*1;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3


7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Namikaze Minato,Kamui Kakashi,Obito ,Jiraiya

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 26/03 đến 01/04

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Namikaze Minato,Kamui Kakashi,Obito ,Jiraiya

 

8. Truyền Thuyết Hokage (Killer Bee + Tiên nhân Naruto + Pain)

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 26/03 đến 28/03

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này: Killer Bee*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 26/03 đến 01/04

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Nhất Vĩ, Nhị Vĩ, Tam Vĩ, Tứ Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 27/03 - 28/03

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 30/03 - 31/03

 

11. Bảng xếp hạng tiêu phí

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 29/03 đến 01/04

- Nội dung: Bao gồm 2 BXH tiêu phí : Tiêu phí thường và tiêu phí đại sư

+ BXH tiêu phí thường : Khi đạt TOP các nhẫn giả sẽ nhận được phần quà như : Mảnh Kakashi Hatake và Mảnh tuyệt sát

+ BXH tiêu đại sư : Các nhẫn giả cần tiêu tối thiểu 28888 KC để có thể lên bảng xếp hạng. Khi đạt TOP các nhẫn giả sẽ nhận được phần quà như : Mảnh Killer Bee kèm tuyệt sát, Mảnh Nagato

 

12. Shop tích điểm

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 29/03 đến 01/04

- Nội dung: Khi tham gia nạp tiền trong game, các nhẫn giả sẽ nhận được thêm 1 số điểm thưởng tương ứng, dùng điểm thưởng và kim cương để đổi lấy các vật phẩm giá trị như : Mảnh Kabuto, Mảnh Kabuto Tuyệt sát

 

 

BQT Thời Đại Ninja

Trân Trọng

 
 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ