CHUỖI SỰ KIỆN RẰM THÁNG GIÊNG

CHUỖI SỰ KIỆN RẰM THÁNG GIÊNG

25/02/2021

CHUỖI SỰ KIỆN RẰM THÁNG GIÊNG

1. Gói quà thần bí - Sarutobi Hiruzen

- Thời gian: 26/02 đến 04/03

- Phạm Vi: các server đủ 5 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh chiêu mộ vàng*5 + Kim cương*500 + Mảnh Jiraiya-Tuyệt Sát*10 + Nhẫn Chuunin*1 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh chiêu mộ vàng*15 + Kim cương*1500 + Mảnh Jiraiya-Tuyệt Sát*40 + Nhẫn Jonin*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1 + Kim cương*3750 + Mảnh Ngũ Vĩ*15 + Vòng Jonin*1 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Sarutobi hiruzen*1 + Kim cương*3750 + Sarutobi hiruzen-Sách tuyệt sát*2 + Mảnh Bát Vĩ*15 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày nhận ngay mảnh Kakuzu và mảnh Mảnh Tứ Vĩ Naruto

- Thời gian: từ 26/02 đến 04/03

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*1 + Kim Cương*50 + Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5 + Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*2
2 Bí dược Akimichi*20 + Kim Cương*50 + Mỳ Ramen*2 + Lệnh Chiêu Mộ Bạc*3
3 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*1 + Kim Cương*50 + Binh lương hoàn*2 + Lệnh Chiêu Mộ Bạc*5
4 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*2 + Kim Cương*50 + Bí dược Akimichi*30 + Lệnh Chiêu Mộ Bạc*5
5 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*3 + Kim Cương*50 + Sổ tay EXP Kỹ năng-trung*20 + Lệnh Chiêu Mộ Bạc*5
6 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*4 + Kim Cương*50 + Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10 + Lệnh Chiêu Mộ Vàng*1
7 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sátt*5 + [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto*20 + Kim Cương*100 + Lệnh Chiêu Mộ Vàng*1

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 26/02 đến 04/03

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 26/02 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100 + [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*5 + Bí dược Akimichi*20
2 Kim Cương*100 + [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*5 + Bí dược Akimichi*20
3 Kim Cương*150 + [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*5 + Bí dược Akimichi*20
4 Kim Cương*150 +[Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*5 + Bí dược Akimichi*20
5 Kim Cương*150 + [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*5 + Bí dược Akimichi*20
6 Kim Cương*150 + [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*10 + Bí dược Akimichi*20
7 Kim Cương*200 + [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*20 + [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto*30

4. Tích tiêu nhận Mảnh Tứ Vĩ Naruto

- Thời Gian: từ 26/02 đến 28/02

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Vàng*50000 + Bí dược Nara*200 + Mì ramen*2 + Binh lương hoàn*1 + Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*2
3000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát (Tinh Anh)*20 + Bí dược Nara*300 + Mì ramen*4 + Binh lương hoàn*2 + Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*3
5000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát (Tinh Anh)*30 +[Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*5 + Mì ramen*6 + Binh lương hoàn*3 + Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
7000 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto*10 + [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*10 + Mì ramen*8 + Binh lương hoàn*4 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto*10 + [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*15 + Hồn ninja*500 + Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*5 + Mảnh Tam Vĩ*5
15000 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto*30 + [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*20 + Hồn ninja*1000 + Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*10 + Mảnh Tam Vĩ*10
20000 Đoản đao anbu*1 + [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*30 +  Nhân Jonin*1 + Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*15 + Vòng Jonin*1
30000 Mặt nạ anbu*1 + Bí dược Akimichi*200 + Nhẫn Anbu*1 + Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*20 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10

5. Tích nạp 7 ngày - nhận ngay Kabuto

- Thời gian: 26/02 đến 04/03

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot như: Kabuto,....... và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

6. Nạp liên tiếp 750 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 26/02 đến 04/03

- Nội dung: nạp liên tiếp 750KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 26/02 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 [Chú ấn] Mảnh Sasuke*5 + Kim Cương*100 + Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 [Chú ấn] Mảnh Sasuke*5 + Kim Cương*100 + Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 [Chú ấn] Mảnh Sasuke*10 + Kim Cương*200 + Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 [Chú ấn] Mảnh Sasuke*10 + Kim Cương*300 + Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 [Chú ấn] Mảnh Sasuke*20 + Kim Cương*500 + Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 [Chú ấn] Mảnh Sasuke*20 + Kim Cương*700 + Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 [Chú ấn] Mảnh Sasuke*30 + [Chú ấn] Sasuke-sách tuyệt sát*2 + Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

7. Lễ Hội Vé Vàng
- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 01/03 đến 04/03

- Nội dung: Các nhẫn giả tham gia các hoạt động trong sự kiện để nhận được phần thưởng như sau

Lượt chiêu mộ Phần Quà Số Lượng Phần Quà Số Lượng
50 Mảnh Sarutobi Hiruzen 10 Mảnh Sarutobi Hiruzen-Tuyệt Sát 5
200 Mảnh Sarutobi Hiruzen 30 Mảnh Sarutobi Hiruzen-Tuyệt Sát 15
500 Mảnh Sarutobi Hiruzen 60 Mảnh Sarutobi Hiruzen-Tuyệt Sát 30
700 Pain 1 Mảnh Pain-tuyệt sát 15
1100 Tiên nhân Naruto 1 Mảnh Pain-tuyệt sát 35
1500 Tiên nhân Naruto 1 Tiên nhân Naruto-sách tuyệt sát 2

 

Để nhận được lượt chiêu mộ, các nhẫn gia tham gia các sự kiện sau:
- Nạp đơn vé vàng

Mốc (Kim Cương) Số lệnh chiêu mộ vàng
75 1
150 2
375 5
750 10
1500 20
3750 40

- Đổi lệnh chiêu mộ bạc

Số lệnh chiêu mộ bạc Vật phẩm đổi Số lượng Số lần đổi
10 Lệnh chiêu mộ-vàng 1 10
5 Binh lương hoàn 2 10
20 Mảnh Kakuzu 10 10
20 Mảnh Hoshigaki Kisame 10 10
55 Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật cam 10 1
55 Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật cam 10 1
100 Quà trang bị Anbu 1 1
40 Mảnh Kakuzu-tuyệt sát 10 5
5 Vàng 200000 10

- Shop giảm giá

Vật phẩm Số lượng bán Giá Số lần mua
Lệnh chiêu mộ-vàng 1 150 10
Lệnh chiêu mộ-bạc 1 30 30

- Tỷ lệ rớt lệnh chiêu mộ bạc trong phó bản tinh anh và đấu hạng: 10%
8. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Namikaze minato, Uchiha Itachi, Kakuzu, Hidan

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 26/02 đến 04/03

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Namikaze minato, Uchiha Itachi, Kakuzu, Hidan

9. Truyền Thuyết Hokage (Tiên nhân Kabuto + Nagato + Pain)

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 26/02 đến 28/02

- Nội dung:

+ Mỗi ngày có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000KC sẽ nhận ngay được thêm 1 Nhẫn Giả chỉ định của sự kiện hiển thị trong game

10. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 26/02 đến 04/03

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Nhị Vĩ , Tam Vĩ , Tứ Vĩ, Ngũ Vĩ

11. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 27/02 - 28/02

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 02/03 - 03/03

BQT Thời Đại Ninja

Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ