CHUỖI SỰ KIỆN : THỨC TỈNH HỎA CHÍ

CHUỖI SỰ KIỆN : THỨC TỈNH HỎA CHÍ

22/04/2021

CHUỖI SỰ KIỆN : THỨC TỈNH HỎA CHÍ


Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí

- Thời gian: 23/04 đến 25/04 và 26/04 đến 29/04

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Chuỗi 1

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Kamui Kakashi*10;Nhẫn Jonin*1 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Kamui Kakashi*40;Vòng Jonin*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Kakashi Kamui-Sách tuyệt sát*1;Kim cương*3750;Mảnh Kamui Kakashi*50;Quà trang bị Anbu*1 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Kabuto*75;Kim cương*3750;Bạch xà tiên nhân SS*1;Vòng Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VN

Chuỗi 2

Tên gói

Phần quà Mức giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Kamui Kakashi*10;Nhẫn Jonin*1 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Kamui Kakashi*40;Vòng Jonin*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Kakashi Kamui-Sách tuyệt sát*1;Kim cương*3750;Mảnh Kamui Kakashi*50;Quà trang bị Anbu*1 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Kabuto*75;Kim cương*3750;Kabuto-sách tuyệt sát*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày nhận ngay mảnh Tuyệt Sát Uchiha Itachi

- Thời gian: từ 23/04 đến 29/04

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*1;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*2
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*2;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Sổ tay EXP Kỹ năng-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
6 Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
7 Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*5;Mảnh Uchiha Itachi*20;Kim Cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 23/04 đến 29/04

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 23/04 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20
2 Kim Cương*100;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20
3 Kim Cương*150;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;
4 Kim Cương*150;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20
5 Kim Cương*150;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;
6 Kim Cương*150;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*20;
7 Kim Cương*200;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*20;Mảnh Uchiha Itachi*30;

4. Tích tiêu nhận Mảnh Uchiha Itachi và Tuyệt sát Killer Bee

- Thời Gian: từ 23/04 đến 29/04

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Tích tiêu

Phần quà
1000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát (tinh anh)*10;Bí dược Nara*200;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát (tinh anh)*15;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
5000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát (tinh anh)*25;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7000 Mảnh Uchiha Itachi*10;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*15;Bí dược Akimichi*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*50;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Uchiha Itachi*10;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*20;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Tứ Vĩ*5
15000 Mảnh Uchiha Itachi*30;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*30;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Tứ Vĩ*10
20000 Mảnh Killer Bee*30;Mảnh Killer Bee-tuyệt sát*25;Quà trang sức Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Tứ Vĩ*15
30000 Mảnh Killer Bee*50;Mảnh Killer Bee-tuyệt sát*50;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10


5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: 23/04 đến 29/04

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Ở mốc cao nhất, nhẫn giả sẽ nhận được Sasuke Susanoo kèm tuyệt sát 

Mốc tích nạp Phần thưởng
500 Kim cương*200;Bí dược Akimichi*30;Sách thông linh*3;Mì ramen*2;Lệnh chiêu mộ-vàng*1
1000 Kim cương*300;Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30
2000 Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja Tuyệt Sát*10;Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5;Bí dược Akimichi*70;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70
4000 Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja Tuyệt Sát*15;Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja*20;Đoản đao Anbu*1;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Thể Thuật Cam*15;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Nhẫn Thuật Cam*15
6000 Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja Tuyệt Sát*20;Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja*40;Mặt nạ Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*30;Tinh Phách-Cao*30
10000 Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja Tuyệt Sát*30;Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja*70;Quà trang bị anbu*2;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*100;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*100
15000 Killer Bee*1;Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja*150;Vòng Anbu*1;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Thể Thuật Đỏ*15;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Nhẫn Thuật Đỏ*15
30000 Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja Tuyệt Sát*75;Killer Bee-Sách tuyệt sát*2;Nhẫn Anbu*1;Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt Sát*25;Tinh Phách-Cao*70
45000 Mảnh Sasuke Susanoo*100;Vòng ẩn sĩ*1;Nhẫn ẩn sĩ*1;Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt Sát*50;Đá Cường Hóa Trang Sức-Cao*100
75000 Mảnh Sasuke Susanoo*200;Cung Indora SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt Sát*100;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*700

 

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 23/04 đến 29/04

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 16/04 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*5;Kim cương*100;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*5;Kim cương*100;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*10;Kim cương*200;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*10;Kim cương*300;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*10;Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*15;Kim cương*700;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*20;Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja Tuyệt Sát*75;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3


7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Pain,Namikaze Minato, Obito, Jiraiya

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 23/04 đến 29/04

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Pain,Namikaze Minato, Obito, Jiraiya

 

8. Huyền thoại Hokage( Uchiha Shisui + Killer Bee + Kabuto) nhận Susanoo Sasuke

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 23/04 đến 25/04

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này: Susanoo Sasuke*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 23/04 đến 29/04

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Nhị Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Lục Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 24/04 - 25/04

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 27/04 - 28/04

11. Shop tích điểm

- Thời gian : từ 26/04 - 29/04

Khi nạp sẽ nhận thêm điểm thưởng , 1 KC = 1 Điểm , dùng điểm thưởng và kim cương đổi vật phẩm trong Shop tích điểm. Chi tiết như sau :

Vật phẩm Số lượng Điểm thưởng Kim cương Giới hạn mua
Mảnh Nagato 10 1000 1000 15
Mảnh Kabuto 10 1000 1000 15
Túi Ninja Hệ Hỏa S 1 1000 1500 1
Mảnh Nagato-Tuyệt Sát 10 1000 1000 15
Túi Sách Hệ Hỏa S Tuyệt Sát 1 1000 1500 2
Vàng 500000 100 200 5
C.hiến tổ chức 2000 60 200 5
Điểm đấu 2000 60 150 10
Bí Dược Nara 100 30 30 99
Bí Dược Akimichi 50 80 100 99
Hồn ninja 1000 100 100 10
Mảnh Tiên Nhân Kabuto-Tuyệt Sát 10 1000 1000 15
Túi Nguyên Liệu Tăng Bậc Nhẫn Thuật Tím 1 1000 2500 1
Túi Nguyên Liệu Tăng Bậc Thể Thuật Tím 1 1000 2500 1
Sổ Tay EXP-Cao 10 60 120 99
Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao 10 60 200 99

12. Bảng xếp hạng tiêu phí nhận Susanoo Sasuke

Bảng xếp hạng thường

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Obito*120;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*80;Tinh Phách-Cao*30;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*40;Quà Trang Bị Anbu*2
2 Mảnh Obito*100;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*65;Tinh Phách-Cao*25;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*30;Quà Trang Bị Jonin*3
3 Mảnh Obito*80;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*50;Tinh Phách-Cao*20;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*20;Quà Trang Bị Jonin*2
4 - 10                Mảnh Obito*60;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*40;Tinh Phách-Cao*15;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Trung*30;Quà Trang Bị Chuunin*3
11 -  30                          Mảnh Obito*40;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*30;Tinh Phách-Cao*10;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Trung*20;Quà Trang Bị Chuunin*2
31 - 50 Mảnh Obito*20;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*20;Tinh Phách-Cao*5;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Trung*10;Quà Trang Bị Chuunin*1

Bảng xếp hạng Đại Sư

Tiêu tối thiểu 28888 KC để lên bảng xếp hạng

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Sasuke Susanoo*200;Mảnh Susanoo Sasuke-tuyệt sát*175;Vòng ẩn sĩ*1;Nhẫn ẩn sĩ*1;Đá năng lượng chakra-cao*100
2 Mảnh Sasuke Susanoo*150;Mảnh Susanoo Sasuke-tuyệt sát*150;Vòng Anbu*1;Nhẫn Anbu*1;Đá năng lượng chakra-cao*80
3 Mảnh Sasuke Susanoo*100;Mảnh Susanoo Sasuke-tuyệt sát*100;Vòng Anbu*1;Nhẫn Anbu*1;Đá năng lượng chakra-cao*60
4 - 10 Mảnh Sasuke Susanoo*70;Mảnh Susanoo Sasuke-tuyệt sát*50;Vòng Anbu*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*40
11 - 30                           Mảnh Sasuke Susanoo*50;Mảnh Susanoo Sasuke-tuyệt sát*30;Vòng Jonin*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*20
31 - 50 Mảnh Sasuke Susanoo*30;Mảnh Susanoo Sasuke-tuyệt sát*15;Vòng Jonin*1;Nhẫn Chunin*1;Đá năng lượng chakra-cao*10

 

BQT Thời Đại Ninja

Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ