CHUỖI SỰ KIỆN TIỄN CANH TÝ - ĐÓN TÂN SỬU

CHUỖI SỰ KIỆN TIỄN CANH TÝ - ĐÓN TÂN SỬU

10/02/2021

CHUỖI SỰ KIỆN TIỄN CANH TÝ - ĐÓN TÂN SỬU

Thời Đại Ninja xin gửi đến các nhẫn giả bộ sự kiện mới với những ưu đãi cụ thể như sau

1. Tặng 50% Kim Cương Tổng Nạp 3 ngày tết

- Tặng đến 50%  KC tổng nạp trong ngày 3 ngày 12/02, 13/02 và 14/02 khi nạp kim cương vào game thông qua trang http://nap.thoidaininja.vn/, không giới hạn lần nạp trong ngày

- Thời gian: trong ngày 3 ngày 12/02, 13/02 và 14/02

- Kim cương khuyến mãi sẽ được gửi sau 3 ngày trên

2. Sự kiện trứng lễ hội

- Thời gian: 12/02 đến 15/02

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

a. Cách nhận trứng: thông qua nạp đơn, chiêu mộ cao cấp, tham gia vào đánh phó bản.

b. Sử dụng trứng để đổi các vật phẩm: cực giá trị như Nhẫn Giả SS, sách tuyệt sát và rất nhiều nguyên liệu nâng cấp nhẫn giả. Tham giả đổi trứng trong game, vật phẩm tối đa cần đổi sẽ là 100 trứng

c. Bên cạnh đó với sự kiện trứng lễ hội này sẽ khai mở một shop giảm giá cực mạnh với những vật phẩm như: Đá ưu hóa trang bị-cao, Sách thông linh, đan thông linh, sách tuyệt sát nhẫn giả

3. Gói quà thần bí - Đệ Tứ - Kushina

- Thời gian: 12/02 đến 14/02 và 15/02 đến 18/02

- Phạm Vi: các server đủ 5 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Chuỗi 1: 12/02 đến 14/02

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh chiêu mộ vàng*5 + Kim cương*500 + Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*10 + Nhẫn Chuunin*1 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh chiêu mộ vàng*15 + Kim cương*1500 + Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*40 + Nhẫn Jonin*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Jiraiya*1 + Kim cương*3750 + Mảnh Ngũ Vĩ*10 + Vòng Jonin*1 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Namikaze Minato*1 + Kim cương*3750 + Namikaze minato-sách tuyệt sát*2 + Mảnh Bát Vĩ*10 1.000.000 VNĐ

Chuỗi 2: 15/02 đến 18/02

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh chiêu mộ vàng*5 + Kim cương*500 + Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*10 + Nhẫn Chuunin*1 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh chiêu mộ vàng*15 + Kim cương*1500 + Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*40 + Nhẫn Jonin*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Jiraiya*1 + Kim cương*3750 + Mảnh Ngũ Vĩ*10 + Vòng Jonin*1 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Giáng sinh-Kushina*1 + Kim cương*3750 + Kushina giáng sinh-Sách tuyệt sát*2 + Mảnh Bát Vĩ*10 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

4. Đăng nhập 7 ngày nhận ngay mảnh Hoshigaki kisame và mảnh Mảnh Hoshigaki kisame-Tuyệt Sát

- Thời gian: từ 12/02 đến 18/02

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Bí dược Nara*100 + Kim Cương*50 + Sổ tay EXP Kỹ năng-trung*10 + Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*2
2 Bí dược Akimichi*30 + Kim Cương*50 + Mỳ Ramen*2 + Lệnh Chiêu Mộ Bạc*3
3 Mảnh Hoshigaki kisame-Tuyệt Sát*1 + Kim Cương*50 + Binh lương hoàn*2 + Lệnh Chiêu Mộ Bạc*5
4 Mảnh Hoshigaki kisame-Tuyệt Sát*2 + Kim Cương*50 + Bí dược Nara*100 + Lệnh Chiêu Mộ Bạc*5
5 Mảnh Hoshigaki kisame-Tuyệt Sát*3 + Kim Cương*50 + Sổ tay EXP Kỹ năng-trung*20 + Lệnh Chiêu Mộ Bạc*5
6 Mảnh Hoshigaki kisame-Tuyệt Sát*4 + Kim Cương*50 + Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Trung*30 + Lệnh Chiêu Mộ Vàng*1
7 Mảnh Hoshigaki kisame-Tuyệt Sát*5 + Mảnh Hoshigaki kisame*20 + Kim Cương*100 + Lệnh Chiêu Mộ Vàng*1

5. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 12/01 đến 18/02

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 12/02 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100 + Mảnh Hoshigaki kisame-Tuyệt Sát*5 + Bí dược Akimichi*20
2 Kim Cương*100 + Mảnh Hoshigaki kisame-Tuyệt Sát*5 + Bí dược Akimichi*20
3 Kim Cương*150 + Mảnh Hoshigaki kisame-Tuyệt Sát*5 + Bí dược Akimichi*20
4 Kim Cương*150 + Mảnh Hoshigaki kisame-Tuyệt Sát*5 + Bí dược Akimichi*20
5 Kim Cương*150 + Mảnh Hoshigaki kisame-Tuyệt Sát*5 + Bí dược Akimichi*20
6 Kim Cương*150 + Mảnh Hoshigaki kisame-Tuyệt Sát*10 + Bí dược Akimichi*20
7 Kim Cương*200 + Mảnh Hoshigaki kisame-Tuyệt Sát*20 + Mảnh Hoshigaki kisame*30

6. Tích tiêu nhận Mảnh Hoshigaki kisame & Kimimaro-Sách tuyệt sát

- Thời Gian: từ 12/02 đến 14/02

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Vàng*50000 + Bí dược Nara*200 + Mì ramen*2 + Binh lương hoàn*1 + Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*2
3000 Vàng*100000 + Bí dược Nara*300 + Mì ramen*4 + Binh lương hoàn*2 + Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*3
5000 Vàng*200000 + Bí dược Nara*500 + Mì ramen*6 + Binh lương hoàn*3 + Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
7000 Vàng*300000 + Bí dược Nara*1000 + Mì ramen*8 + Binh lương hoàn*4 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Kimimaro-Sách tuyệt sát*1 + Bí dược Akimichi*50 + Hồn ninja*500 + Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*5 + Mảnh Nhất Vĩ*5
15000 Mảnh Hoshigaki kisame*50 + Bí dược Akimichi*100 + Hồn ninja*1000 + Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*10 + Mảnh Nhất Vĩ*10
20000 Mảnh Nhị Vĩ*15 + Bí dược Akimichi*150 + Mảnh Hoshigaki kisame-Tuyệt Sát*30 + Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*15 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
30000 Mặt nạ anbu*1 + Bí dược Akimichi*200 + Nhẫn Jonin*1 + Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*20 + Vòng jonin*1

7. Bảng xếp hạng tiêu thường và Bảng xếp hạng tiêu đại sư

- Phạm vi : Các server đủ 14 ngày 

- Thời gian: 15/02 đến 18/02

- BXH tiêu thông thường : Các cậu chỉ cần tiêu bất kỳ là có cơ hội lên được TOP

- BXH tiêu đại sư: Tiêu tối thiểu là 28.888 KC mới có thể lên được TOP

8. Tích nạp 7 ngày - nhận ngay Nagato

- Thời gian: 12/02 đến 18/02

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot như: Nagato SS,....... và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

9. Nạp liên tiếp 1500 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 12/02 đến 18/02

- Nội dung: nạp liên tiếp 1500KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 12/02 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Namikaze Minato*5 + Kim Cương*100 + Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Mảnh Namikaze Minato*5 + Kim Cương*100 + Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Mảnh Namikaze Minato*10 + Kim Cương*200 + Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Mảnh Namikaze Minato*10 + Kim Cương*300 + Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Mảnh Namikaze Minato*20 + Kim Cương*500 + Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Mảnh Namikaze Minato*20 + Kim Cương*700 + Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Namikaze Minato*30 + Namikaze Minato-Sách tuyệt sát*2 + Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

10. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Sarutobi hiruzen,Hoshigaki kisame, Obito, Konan

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 12/02 đến 18/02

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Sarutobi Hiruzen, Hoshigaki kisame, Obito, Konan

11. Shop Tích Điểm

- Thời Gian: 15/02 đến 18/02

- Phạm vi: Server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: khi nạp đơn, với mỗi 1 Kim Cương sẽ tương ứng sẽ được tích lũy 1 điểm trong sự kiện, các cậu tham gia sự kiện bằng cách sử dụng số điểm tích lũy và dùng Kim Cương sẵn có để mua vật phẩm trong shop tích điểm

Vật phẩm Số lượng Số điểm cần Số Kim Cương Cần
Konan 1 5000 5000
Mảnh Pain 10 1000 1500
Túi Ninja Hệ Hỏa S 1 1000 1500
Konan-sách tuyệt sát 1 3000 5000
Túi Sách Hệ Hỏa S Tuyệt Sát 1 1000 1500
Vàng 500000 100 200
Cống hiến tổ chức 2000 60 200
Điểm đấu 2000 60 150
Bí Dược Nara 100 30 30
Bí Dược Akimichi 50 80 100
Hồn ninja 1000 100 100
Đá Cường Hóa Trang Sức-Hiếm 10 150 150
Túi Nguyên Liệu Tăng Bậc Nhẫn Thuật Tím 1 1000 2500
Túi Nguyên Liệu Tăng Bậc Thể Thuật Tím 1 1000 2500
Sổ Tay EXP-Cao 10 60 120
Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao 10 60 200

12. Truyền Thuyết Hokage (Tiên nhân Kabuto + Nagato + Obito)

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 12/02 đến 14/02

- Nội dung:

+ Mỗi ngày có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000KC sẽ nhận ngay được thêm 1 Nhẫn Giả chỉ định của sự kiện hiển thị trong game

13. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 12/02 đến 18/02

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Nhất Vỹ, Nhị Vỹ, Tam Vỹ, Lục Vỹ

BQT Thời Đại Ninja

Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ