CHUỖI SỰ KIỆN VALENTINE TRẮNG

CHUỖI SỰ KIỆN VALENTINE TRẮNG

11/03/2021

CHUỖI SỰ KIỆN VALENTINE TRẮNG

Dịp Valentine Trắng này Maruko mang đến cho các nhẫn giả một chuỗi sự kiện hay ho để nhẫn giả tha hồ tham gia luôn nha

Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí - Pain / Nagato

- Thời gian: 12/03 đến 14/03 và 15/03 đến 18/03

- Phạm Vi: các server đủ 5 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Từ ngày 12/03 đến 14/03

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh chiêu mộ vàng*5 + Kim cương*500 + [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*10 + Nhẫn Chuunin*1 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh chiêu mộ vàng*15 + Kim cương*1500 + [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sátt*40 + Nhẫn Jonin*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1 + Kim cương*3750 + Mảnh Nagato*40 + Vòng Jonin*1 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Nagato*70 + Kim cương*3750 + Thanh truyền Chakra*1 + Mảnh Bát Vĩ*15 1.000.000 VNĐ

Từ ngày 15/03 đến 18/03

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh chiêu mộ vàng*5 + Kim cương*500 + [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*10 + Nhẫn Chuunin*1 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh chiêu mộ vàng*15 + Kim cương*1500 + [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sátt*40 + Nhẫn Jonin*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1 + Kim cương*3750 + Mảnh Pain*40 + Vòng Jonin*1 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Pain*70 + Kim cương*3750 + Vũ khí hấp thụ Chakra*1 + Mảnh Bát Vĩ*15 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày nhận ngay mảnh Tuyệt Sát Sasuke Chú Ấn

- Thời gian: từ 12/03 đến 18/03

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*1;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*2
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*2;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*3
3 [Chú ấn] Mảnh Sasuke-tuyệt sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
4 [Chú ấn] Mảnh Sasuke-tuyệt sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
5 [Chú ấn] Mảnh Sasuke-tuyệt sát*3;Kim Cương*50;Sổ tay EXP Kỹ năng-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
6 [Chú ấn] Mảnh Sasuke-tuyệt sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
7 [Chú ấn] Mảnh Sasuke-tuyệt sát*5;Mảnh Kakuzu*20;Kim Cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 12/03 đến 18/03

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 12/03 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;[Chú ấn] Mảnh Sasuke-tuyệt sát*5;Bí dược Akimichi*20;
2 Kim Cương*100;[Chú ấn] Mảnh Sasuke-tuyệt sát*5;Bí dược Akimichi*20;
3 Kim Cương*150;[Chú ấn] Mảnh Sasuke-tuyệt sát*5;Bí dược Akimichi*20;
4 Kim Cương*150;[Chú ấn] Mảnh Sasuke-tuyệt sát*5;Bí dược Akimichi*20;
5 Kim Cương*150;[Chú ấn] Mảnh Sasuke-tuyệt sát*5;Bí dược Akimichi*20;
6 Kim Cương*150;[Chú ấn] Mảnh Sasuke-tuyệt sát*10;Bí dược Akimichi*20;
7 Kim Cương*200;[Chú ấn] Mảnh Sasuke-tuyệt sát*20;Mảnh Kakuzu*30;

4. Tích tiêu nhận Mảnh [Chú Ấn] Sasuke

- Thời Gian: từ 12/03 đến 14/03

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Hỏa S Tuyệt Sát*10;Bí dược Nara*200;mì ramen*2;Binh lương hoàn*1;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*2
3000 Túi Mảnh Hệ Hỏa S Tuyệt Sát*15;[Chú ấn] Mảnh Sasuke-tuyệt sát*5;mì ramen*4;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
5000 Túi Mảnh Hệ Hỏa S Tuyệt Sát*25;[Chú ấn] Mảnh Sasuke-tuyệt sát*10;mì ramen*6;Binh lương hoàn*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
7000 [Chú ấn] Mảnh Sasuke*10;[Chú ấn] Mảnh Sasuke-tuyệt sát*15;mì ramen*8;Binh lương hoàn*4;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 [Chú ấn] Mảnh Sasuke*10;[Chú ấn] Mảnh Sasuke-tuyệt sát*20;Hồn ninja*500;Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*10;Mảnh Tứ Vĩ*5
15000 [Chú ấn] Mảnh Sasuke*30;[Chú ấn] Mảnh Sasuke-tuyệt sát*30;Hồn ninja*1000;Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*30;Mảnh Tứ Vĩ*10
20000 Quà trang sức anbu*1;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật cam*20;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10;Mảnh Tứ Vĩ*15
   

5. Đồng đội giờ vàng 

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 15/03 đến 18/03

- Nội dung:

Dùng Kim cương để quay, mỗi lượt quay sẽ được tính là 10 điểm, khi số điểm đạt đủ mốc, sẽ mở được rương kho báu, chắc chắn là nhận được Nagato SS.

Ngoài ra các cậu còn cần đua tranh vị trí TOP, thi xem ai nhiều điểm hơn sẽ sở hữu được những phần quà vô cùng hấp dẫn, Nagato trong tầm tay là đây chứ đâu.

Đương nhiên không thể thiếu được là mỗi lượt quay các cậu đều có thể rinh về các phần quà là nguyên liệu nâng cấp cho đội hình.

Dành cho Cụm 1 2 3

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Nagato*60 + Bí dược Nara*800 + Bí dược Akimichi*250
2 Mảnh Nagato*40 + Bí dược Nara*500 + Bí dược Akimichi*200
3 Mảnh Nagato*25 + Bí dược Nara*300 + Bí dược Akimichi*150
4 - 10 Mảnh Nagato*10 + Bí dược Nara*100 + Bí dược Akimichi*70
11 - 20 Mảnh Nagato*5 + Bí dược Nara*50 + Bí dược Akimichi*30

Mốc quay thưởng

Mốc Phần Thưởng
500 Mảnh Nagato*50
900 Mảnh Nagato*50
1800 Mảnh Nagato*50 + Mảnh Nagato-Tuyệt sát*30
2500 Mảnh Nagato*50 + Mảnh Nagato-Tuyệt sát*45
3500 Mảnh Nagato*100 + Mảnh Nagato-Tuyệt sát*75

 

Dành cho Cụm 4

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Uchiha Itachi*60 + Bí dược Nara*800 + Bí dược Akimichi*250
2 Mảnh Uchiha Itachi*40 + Bí dược Nara*500 + Bí dược Akimichi*200
3 Mảnh Uchiha Itachi*25 + Bí dược Nara*300 + Bí dược Akimichi*150
4 - 10 Mảnh Uchiha Itachi*10 + Bí dược Nara*100 + Bí dược Akimichi*70
11 - 20 Mảnh Uchiha Itachi*5 + Bí dược Nara*50 + Bí dược Akimichi*30

Mốc quay thưởng

Mốc Phần Thưởng
500 Mảnh Uchiha Itachi*50
900 Mảnh Uchiha Itachi*50
1800 Mảnh Uchiha Itachi*50+Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt sát*20
2500 Mảnh Uchiha Itachi*50+Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt sát*30
3300 Mảnh Uchiha Itachi*100+Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt sát*50

6. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: 12/03 đến 18/03

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

7. Nạp liên tiếp 750 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 12/03 đến 18/03

- Nội dung: nạp liên tiếp 750KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 12/03 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Sarutobi Hiruzen*5;Kim cương*100;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Mảnh Sarutobi Hiruzen*5;Kim cương*100;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Mảnh Sarutobi Hiruzen*10;Kim cương*200;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Mảnh Sarutobi Hiruzen*10;Kim cương*300;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Mảnh Sarutobi Hiruzen*20;Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Mảnh Sarutobi Hiruzen*20;Kim cương*700;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Sarutobi Hiruzen*30;Sarutobi Hiruzen-sách tuyệt sát*1;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3


8. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Namikaze Minato,Kamui Kakashi,Konan ,[Chú Ấn] Sasuke

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 12/03 đến 18/03

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Namikaze Minato,Kamui Kakashi,Konan ,[Chú Ấn] Sasuke

9. Truyền Thuyết Hokage (Tiên nhân Naruto + Nagato + Pain)

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 12/03 đến 14/03

- Nội dung:

+ Mỗi ngày có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này: Tiên Nhân Naruto-Sách Tuyệt Sát*2

10. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 12/03 đến 18/03

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Nhất Vĩ, Nhị Vĩ, Tam Vĩ, Ngũ Vĩ

11. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 13/03 - 14/03

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 16/03 - 17/03

 

BQT Thời Đại Ninja

Chúc mừng ngày Valentine Trắng!

 
 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ