[HOT] CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 22/01 - 28/01

[HOT] CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 22/01 - 28/01

21/01/2021

[HOT] CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 22/01 - 28/01

Thời Đại Ninja xin gửi đến các nhẫn giả bộ sự kiện mới với những ưu đãi cụ thể như sau

1. Gói quà thần bí - Tuyệt Sát Đệ Tam Sarutobi Hiruzen

Gói quà thần bí đặc biệt mừng Update, với những mốc nạp nhỏ nhưng đem lại vật phẩm cực ưu đãi, cụ thể như sau

- Thời gian: 22/01 đến 24/01 và 25/01 đến 28/01

- Phạm Vi: các server đủ 5 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh chiêu mộ vàng*5 + Kim cương*500 + Mảnh Tuyệt Sát Uchiha Itachi*10 + Nhẫn Chuunin*1 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh chiêu mộ vàng*15 + Kim cương*1500 + Mảnh Tuyệt Sát Uchiha Itachi*40 + Nhẫn Jonin*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Sarutobi Hiruzen Sách Tuyệt Sát*25 + Kim cương*3750 + Túi Chọn Mảnh Thông Linh Thú SS*15 + Vòng Jonin*1 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Sarutobi Hiruzen Sách Tuyệt Sát*25 + Kim cương*5000 + Sarutobi Hiruzen Sách Tuyệt Sát*1 + Túi Chọn Mảnh Tứ, Ngũ, Lục Vĩ*15 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày nhận ngay mảnh Konan và mảnh tuyệt sát Konan

- Thời gian: từ 22/01 đến 28/01

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Bí dược Akimichi*20 + Kim Cương*50 + Mảnh Nhất Vĩ*2 + Lệnh Chiêu Mộ Bạc*2
2 Mảnh Tuyệt sát Konan*1 + Kim Cương*50 + Mỳ Ramen*2 + Lệnh Chiêu Mộ Bạc*3
3 Mảnh Tuyệt sát Konan*2 + Kim Cương*50 + Mảnh Nhất Vĩ*3 + Lệnh Chiêu Mộ Bạc*5
4 Mảnh Tuyệt sát Konan*3 + Kim Cương*50 + Bí dược Nara*100 + Lệnh Chiêu Mộ Bạc*5
5 Mảnh Tuyệt sát Konan*4 + Kim Cương*50 + Mảnh Nhất Vĩ*5 + Lệnh Chiêu Mộ Bạc*5
6 Mảnh Tuyệt sát Konan*5 + Kim Cương*50 + Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Trung*30 + Lệnh Chiêu Mộ Vàng*1
7 Mảnh Tuyệt sát Konan*5 + Mảnh Konan*20 + Kim Cương*100 + Lệnh Chiêu Mộ Vàng*1

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 22/01 đến 28/01

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 22/01 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100 + Mảnh Konan-Tuyệt Sát*5 + Bí dược Akimichi*20
2 Kim Cương*100 + Mảnh Konan-Tuyệt Sát*5 + BBí dược Akimichi*20
3 Kim Cương*150 + Mảnh Konan-Tuyệt Sát*5 + Bí dược Akimichi*20
4 Kim Cương*150 + Mảnh Konan-Tuyệt Sát*5 + Bí dược Akimichi*20
5 Kim Cương*200 + Mảnh Konan-Tuyệt Sát*5 + Bí dược Akimichi*20
6 Kim Cương*200 + Mảnh Konan-Tuyệt Sát*10 + Bí dược Akimichi*20
7 Kim Cương*300 + Mảnh Konan-Tuyệt Sát*15 + Mảnh Konan*30

4. Tích tiêu nhận mảnh Konan

- Thời Gian: từ 25/01 đến 28/01

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Vàng*50000 + Bí dược Nara*200 + Mì ramen*2 + Binh lương hoàn*1 + Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*2
3000 Vàng*100000 + Bí dược Nara*300 + Mì ramen*4 + Binh lương hoàn*2 + Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*3
5000 Vàng*200000 + Bí dược Nara*500 + Mì ramen*6 + Binh lương hoàn*3 + Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
7000 Vàng*300000 + Bí dược Nara*1000 + Mì ramen*8 + Binh lương hoàn*4 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Gaara-Sách tuyệt sát*1 + Bí dược Akimichi*50 + Hồn ninja*500 + Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*5 + Mảnh Nhất Vĩ*5
15000 Mảnh Konan*50 + Bí dược Akimichi*100 + Hồn ninja*1000 + Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*10 + Mảnh Nhất Vĩ*10
20000 Sasori-Sách tuyệt sát*1 + Bí dược Akimichi*150 + Mảnh Konan Tuyệt Sát*30 + Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*15 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
30000 Phù Anbu*1 + Bí dược Akimichi*200 + Nhẫn Jonin*1 + Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*20 + Vòng jonin*1

5. Tích nạp 7 ngày - nhận ngay Pain

- Thời gian: 22/01 đến 28/01

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot như: Túi Sách Bộ Đôi Bất Tử Tuyệt Sát, Pain, Túi Ninja Ý Chí Của Lửa, Orochimaru, Orochimaru-Sách tuyệt sát,......... và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

6. Giấy thông hành nhận Terumi Mei

- Thời gian: Bắt đầu từ ngày 22/01

- Phạm vi: các server đã kết thúc giấy thông hành mùa 1 - Giáng sinh Kushina

- Nội dung

Sẽ được chia làm giấy thông hành Thường và giấy thông hành Cao

- Đặc biệt với Giấy Thông Hành Cao, các cậu có thể mua tại trang http://nap.thoidaininja.vn/ đây có thể hiểu đơn giả là một dạng Battle Pass của Thời Đại Ninja

- Với giấy thông hành thường các cậu vẫn có thể nhận được những phần quà của theo từng cấp độ đã được phân chia sẵn, lên đến cấp độ nào, nhận quà của cấp độ đó

- Giấy thông hành cao, các cậu khi mua sẽ nhận ngay được số exp để lên cấp thông hành, cụ thể sẽ lên thẳng level 40 đi kèm với nhận toàn bộ phần quà của Level 1 - 40 (nhiều phần quà hơn Giấy Thông Hành Thường). Nhớ là giấy thông hành cao chỉ có thể mua tại http://nap.thoidaininja.vn/ nha các cậu

- Bên cạnh đó, tham gia làm nhiệm vụ để nhận thưởng trong các giấy thông hành thường và cao

7. Nạp liên tiếp 750 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 22/01 đến 28/01

- Nội dung: nạp liên tiếp 750KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 22/01 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto*5 + Kim Cương*100 + Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto*5 + Kim Cương*100 + Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto*10 + Kim Cương*200 + Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto*10 + Kim Cương*300 + Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto*20 + Kim Cương*500 + Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto*20 + Kim Cương*600 + Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto*30 + [Tứ Vĩ] Naruto-Sách Tuyệt Sát*2 + Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

8. Bảng Xếp Hạng Nạp

- Phạm vi : Các server đủ 14 ngày 

- Thời gian: 22/01 đến 24/01

- Nội dung: Trong thời gian trên, nằm trong top bảng xếp hạng nạp sẽ nhận được những món quà cụ thể như sau

TOP Phần quà
1 Mảnh Sarutobi Hiruzen*100 + Đá Ưu Hóa Trang Sức-Hiếm*30 + Mảnh Sarutobi Hiruzen-Tuyệt Sát*100 + Túi Chọn Mảnh Tứ, Ngũ, Lục Vĩ*50 + Quà trang bị ẩn sĩ*2
2 Mảnh Sarutobi Hiruzen*80 + Đá Ưu Hóa Trang Sức-Cao*30 + Mảnh Sarutobi Hiruzen-Tuyệt Sát*80 + Túi Chọn Mảnh Tứ, Ngũ, Lục Vĩ*40 + Quà trang bị ẩn sĩ*1
3 Mảnh Sarutobi Hiruzen*60 + Đá Ưu Hóa Trang Sức-Cao*20 + Mảnh Sarutobi Hiruzen-Tuyệt Sát*60 + Túi Chọn Mảnh Tứ, Ngũ, Lục Vĩ*30 + Quà trang bị anbu*2
4 - 10 Mảnh Sarutobi Hiruzen*40 + Đá Ưu Hóa Trang Sức-Trung*30 + Mảnh Sarutobi Hiruzen-Tuyệt Sát*40 + Túi Chọn Mảnh Thông Linh Thú SS*20 + Quà trang bị anbu*1
11 - 30 Mảnh Sarutobi Hiruzen*30 + Đá Ưu Hóa Trang Sức-Trung*20 + Mảnh Sarutobi Hiruzen-Tuyệt Sát*30 + Túi Chọn Mảnh Thông Linh Thú SS*15 + Quà trang bị Jonin*2
31 - 50 Mảnh Sarutobi Hiruzen*20 + Đá Ưu Hóa Trang Sức-Sơ*30 + Mảnh Sarutobi Hiruzen-Tuyệt Sát*20 + Túi Chọn Mảnh Thông Linh Thú SS*10 + Quà trang bị Jonin*1

Lưu ý: Sự kiện sẽ tính tổng số nạp bất kỳ gói nạp nào, chỉ tính nạp trên trang nap.thoidaininja.vn

Lưu ý: bảng xếp hạng sẽ được cập nhật hàng ngày trên trang fanpage Thời Đại Ninja

9. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Jiraiya,Sasuke chú ấn, Kakuzu, Kisame

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 22/01 đến 28/01

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Jiraiya,Sasuke chú ấn, Kakuzu, Kisame

10. Shop Tích Điểm

- Thời Gian: 25/01 đến 28/01

- Phạm vi: Server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: khi nạp đơn, với mỗi 1 Kim Cương sẽ tương ứng sẽ được tích lũy 1 điểm trong sự kiện, các cậu tham gia sự kiện bằng cách sử dụng số điểm tích lũy và dùng Kim Cương sẵn có để mua vật phẩm trong shop tích điểm

Vật phẩm Số lượng Số điểm cần Số Kim Cương Cần
Kakuzu 1 5000 5000
Mảnh Pain 10 1500 2000
Túi Ninja Hệ Thổ S (Tinh Anh) 1 1000 1500
Kakuzu-sách tuyệt sát 1 3000 5000
Túi Ninja Hệ Thổ S (Tinh Anh) 1 1000 1500
Vàng 500000 100 200
Cống hiến tổ chức 2000 60 200
Điểm đấu 2000 60 150
Bí Dược Nara 100 30 30
Bí Dược Akimichi 50 80 80
Hồn ninja 1000 100 100
Đá Cường Hóa Trang Sức-Hiếm 10 150 150
Túi Nguyên Liệu Tăng Bậc Nhẫn Thuật Tím 1 1000 2500
Túi Nguyên Liệu Tăng Bậc Thể Thuật Tím 1 1000 2500
Sổ Tay EXP-Cao 10 60 120
Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao 10 60 200

11. Đồng đội giờ vàng nhận Jiraiya

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 22/01 đến 24/01

- Nội dung:

Dùng Kim cương để quay, mỗi lượt quay sẽ được tính là 10 điểm, khi số điểm đạt đủ mốc, sẽ mở được rương kho báu, chắc chắn là nhận được Jiraiya SS.

Ngoài ra các cậu còn cần đua tranh vị trí TOP, thi xem ai nhiều điểm hơn sẽ sở hữu được những phần quà vô cùng hấp dẫn, Jiraiya trong tầm tay là đây chứ đâu.

Đương nhiên không thể thiếu được là mỗi lượt quay các cậu đều có thể rinh về các phần quà là nguyên liệu nâng cấp cho đội hình.

12. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 22/01 đến 28/01

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 3: Tam Vỹ, Ngũ Vỹ, Nhị Vỹ

13. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 23/01 - 24/01

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 27/01 - 28/01

BQT Thời Đại Ninja

Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ