CHUỖI SỰ KIỆN : 2-9 LỊCH SỬ

CHUỖI SỰ KIỆN : 2-9 LỊCH SỬ

27/08/2021

 

CHUỖI SỰ KIỆN : 2-9 LỊCH SỬ


Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí

- Thời gian: 28/08 đến 30/08 và 31/08 đến 03/09

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Chuỗi 1

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Sarutobi Hiruzen*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*10 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Sarutobi Hiruzen*40;Quà trang bị Anbu*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Sarutobi Hiruzen*50;Mảnh Sarutobi Hiruzen-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Might Guy Bát Môn*75;Kim cương*3750;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt sát*50;Vòng Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VN

Chuỗi 2

Tên gói

Phần quà Mức giá
Gói quà thần bí 1

Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Sarutobi Hiruzen*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*10

50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Sarutobi Hiruzen*40;Quà trang bị Anbu*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Sarutobi Hiruzen*50;Mảnh Sarutobi Hiruzen-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Might Guy Bát Môn*75;Kim cương*3750;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt sát*50;Côn nhị khúc SS*1 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày 

- Thời gian: từ 28/08 đến 03/09

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Vé mời*1;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*3;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 Mảnh Pain-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 Mảnh Pain-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 Mảnh Pain-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Đá năng lượng chakra-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
6 Mảnh Pain-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Pain-Tuyệt Sát*5;Mảnh Pain*20;Kim cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 28/08 đến 03/09

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 28/08 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
2 Kim Cương*100;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
3 Kim Cương*150;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
4 Kim Cương*150;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
5 Kim Cương*150;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;
6 Kim Cương*150;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;
7 Kim Cương*200;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*20;Mảnh Pain*30;

4. Tích tiêu 

- Thời Gian: từ 28/08 đến 03/09

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát*20;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát*30;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 Mảnh Pain*10;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Pain*15;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*10;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Nhị Vĩ*5
15000 Mảnh Pain*20;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*15;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Nhị Vĩ*10
20000 Mảnh Pain*25;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*30;Quà trang bị Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Nhị Vĩ*15
30000 Mảnh Pain*30;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*20;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
40000 Mảnh Susanoo Itachi*30;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*30;Vũ khí hấp thụ chakra*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300
50000 Mảnh Susanoo Itachi*50;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*40;Quà trang sức Anbu*2;Tinh phách-cao*50;Đá năng lượng Chakra-cao*50
65000 Mảnh Susanoo Itachi*70;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*60;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1;Totsuka no Tsurugi SS*1


5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: 28/08 đến 03/09

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Mốc Phần Quà
1000 Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Mảnh Naruto Cửu Vỹ*5;Lệnh chiêu mộ-vàng*2
2500 Mảnh Obito Lục Đạo*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*5;Mảnh Naruto Cửu Vỹ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
5000 Mảnh Obito Lục Đạo*15;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*10;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*10;Mảnh Naruto Cửu Vỹ*15;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5
10000 Mảnh Obito Lục Đạo*20;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*15;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*15;Mảnh Naruto Cửu Vỹ*20;Tinh Phách-Cao*30
15000 Mảnh Obito Lục Đạo*25;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*20;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*20;Mảnh Naruto Cửu Vỹ*25;Đá năng lượng Chakra-Cao*40
20000 Mảnh Obito Lục Đạo*30;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*25;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*25;Mảnh Naruto Cửu Vỹ*30;Áo Chakra SS*1
30000 Mảnh Obito Lục Đạo*50;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*30;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*30;Mảnh Naruto Cửu Vỹ*45;Cầu Đạo Ngọc SS*1

45000

Mảnh Obito Lục Đạo*100;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*50;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*45;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1
75000 Mảnh Obito Lục Đạo*200;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*75;Cầu Đạo Ngọc SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*700

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 28/08 đến 03/09

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 28/08 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Senju Hashirama*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Mảnh Senju Hashirama*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Mảnh Senju Hashirama*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Mảnh Senju Hashirama*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Mảnh Senju Hashirama*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Mảnh Senju Hashirama*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Senju Hashirama*20;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*75;Đao Võ Sĩ SS*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3


7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Sasuke Susanoo,Nagato,Kamui Kakashi,Tiên nhân Naruto

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 28/08 đến 03/09

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Sasuke Susanoo,Nagato,Kamui Kakashi,Tiên nhân Naruto

8. Truyền Thuyết Hokage (Edo Minato + Uchiha Madara + Naruto Cửu Vỹ)

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 28/08 đến 30/08

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này: Obito Lục Đạo*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 28/08 đến 03/09

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Nhất Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Lục Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 29/08 - 30/08

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 01/09 - 02/09

11. Shop tích điểm

- Thời gian : từ 31/08 - 03/09

Khi nạp sẽ nhận thêm điểm thưởng , 1 KC = 1 Điểm , dùng điểm thưởng và kim cương đổi vật phẩm trong Shop tích điểm. Chi tiết như sau :

12. Bảng xếp hạng tiêu phí nhận Obito Lục Đạo + Tuyệt Sát và Nhẫn cụ

- Thời gian : từ 28/08 - 03/09

Bảng xếp hạng thường

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Obito*120;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*80;Tinh Phách-Cao*30;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Anbu*2
2 Mảnh Obito*100;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*65;Tinh Phách-Cao*25;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Jonin*3
3 Mảnh Obito*80;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*50;Tinh Phách-Cao*20;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Jonin*2
4 - 10                Mảnh Obito*60;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*40;Tinh Phách-Cao*15;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*3
11 -  30                          Mảnh Obito*40;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*30;Tinh Phách-Cao*10;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*2
31 - 50 Mảnh Obito*20;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*20;Tinh Phách-Cao*5;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*1

Bảng xếp hạng Đại Sư

Tiêu tối thiểu 28888 KC để lên bảng xếp hạng

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Obito Lục Đạo*200;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*175;Vòng ẩn sĩ*1;Nhẫn ẩn sĩ*1;Cầu Đạo Ngọc SS*1
2 Mảnh Obito Lục Đạo*150;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*150;Vòng ẩn sĩ*1;Nhẫn Anbu*1;Cầu Đạo Ngọc SS*1
3 Mảnh Obito Lục Đạo*100;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*100;Vòng Anbu*1;Nhẫn Anbu*1;Cầu Đạo Ngọc SS*1
4 - 10 Mảnh Obito Lục Đạo*70;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*50;Vòng Anbu*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*40
11 - 30                           Mảnh Obito Lục Đạo*50;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*30;Vòng Jonin*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*20
31 - 50 Mảnh Obito Lục Đạo*30;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*15;Vòng Jonin*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*10

13 . Mừng ngày 2-9

a. Đăng nhập nhận quà :

Thời gian : 01/09 - 03/09

Trong 3 ngày, mỗi ngày đăng nhập vào game các nhẫn giả sẽ nhận được 1 phần quà nhất định, phần quà này admin xin phép được giữ bí mật, các nhẫn giả hãy cùng chờ đón sự kiện ở trong game nhé

b . Voucher đặc biệt sự kiện 2-9

Thời gian : Từ 01/09 - 03/09

Phạm vi : All server

Sau khi tích nạp đủ mốc dưới đây, các nhẫn giả sẽ nhận được 1 voucher lựa chọn các ưu đãi đặc biệt chỉ duy nhất có trong chuỗi 2/9 sau :

Mốc nạp (KC) Đặc quyền
1500 Voucher X2 kim cương cho lần nạp tiếp theo tính từ ngày 04/09 - 30/09 (X2 cho tổng số nạp trong ngày lựa chọn)
7500

Chắc chắn có tên trong 1 vòng quay may mắn đặc biệt diễn ra trong buổi livestream vào ngày 09/09 , lựa chọn ra 3 người may mắn nhất để nhận 1 trong các phần quà có trong vòng quay sau :

Kim cương*50.000 : 1 ô

Kim cương*30.000 : 1 ô

Kim cương*20.000 : 2 ô

Kim cương*10.000 : 4 ô

Lệnh chiêu mộ vàng*100 : 1 ô

Chúc bạn may mắn : 3 ô

Ngoài ra các nhẫn giả sẽ được lựa chọn 1 trong các đặc quyền sau :
- Nhận 1 tướng (tự chọn)
- Nhận 2 tuyệt sát của 1 tướng (tự chọn)
- Nhận nhẫn cụ của 1 tướng (tự chọn)
- 1 bộ trang sức Ẩn Sĩ

- Nhận 1 Vĩ thú (Tự chọn) (Từ Nhất Vĩ - Bát Vĩ)
 

Lưu ý :
- Voucher trên có hiệu lực đến hết ngày 30/09, sau ngày 30/09 nếu không lựa chọn ưu đãi sẽ không thể sử dụng
- Nếu muốn chọn lại nếu chọn chưa chính xác, vui lòng liên hệ fanpage Thời Đại Ninja để kịp thời thay đổi thông tin

- Form nhận ngày ưu đãi X2 kim cương : https://forms.gle/ubUMQ3g5Hf5KzApa6

- Form nhận ưu đãi đặc biệt :https://forms.gle/NTAvzGa7uWtfH6y49

c . Nạp đơn X2

Thời gian : Từ 01/09 - 03/09

Trong thời gian trên, các nhẫn giả tham gia nạp đơn theo các mốc sau sẽ nhận được thêm kim cương khuyến mãi theo các mốc tương ứng

Mốc đơn (Kim cương) Khuyến mãi (Kim cương)
75 75
150 150
225 225
375 375
450 450
750 750
1500 1500
2250 2250
3750 3750
7500 7500
15000 15000
37500 37500
75000 75000

Lưu ý : Vì là nạp đơn nên các nhẫn giả vui lòng nạp chính xác mệnh giá của các mốc mới được tính và nhận phần quà

c. Tích nạp đạt mốc nhận thêm giftcode

- Thời gian : Từ 28/08 - 03/09

Các nhẫn giả tích nạp đạt mốc yêu cầu sẽ nhận được thêm 1 giftcode , cụ thể :

Điều kiện Gói Giftcode Phần quà
Tích nạp 50k Gói Chiêu Mộ Lệnh chiêu mộ vàng*10,Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*10,Sách thông linh*10,Lệnh chiêu mộ bạc*10
Tích nạp 200k Gói Vũ Khí Quà trang bị anbu*2,Quà trang sức anbu*2
Tích nạp 500k Gói Hokage Senju Hashirama*1,Senju Tobirama*1
Tích nạp 1000k Gói Tuyệt Sát Senju Hashirama-Sách Tuyệt Sát*2,Senju Tobirama-Sách Tuyệt Sát*2

Lưu ý : Giftcode có thể được nhận sau khi sự kiện kết thúc, tức là từ ngày 04/09 duy nhất tại trang : gc.thoidaininja.vn

Các hình thức thanh toán để tính sự kiện là : Thẻ ngân hàng ,Thẻ tín dụng, Tài khoản thóc, Funcard và 9pay

14 . Sự kiện trứng lễ hội

Thời gian : Từ 28-08 đến 31-08

Trong thời gian sự kiện tham gia thu thập trứng qua các hình thức : Nạp đơn, phó bản chính .. để đổi về các phần quà giá trị

15 . Nhắc nhở sử dụng voucher đặc biệt 8-8

Chỉ còn 4 ngày nữa là kết thúc tháng 08, cũng có nghĩa Voucher tự sự kiện 8-8 cũng hết hạn, các nhẫn giả đang sở hữu voucher h nhanh chóng sử dụng trước khi hết hạn nhé !

16 . Giấy Thông Hành Danzo

a. Giấy Thông Hành sẽ được chia làm giấy thông hành Thường và giấy thông hành Cao

- Đặc biệt với Giấy Thông Hành Cao, các cậu có thể mua tại trang http://nap.thoidaininja.vn/ đây có thể hiểu đơn giả là một dạng Battle Pass của Thời Đại Ninja

- Với giấy thông hành thường các cậu vẫn có thể nhận được những phần quà của theo từng cấp độ đã được phân chia sẵn, lên đến cấp độ nào, nhận quà của cấp độ đó

- Giấy thông hành cao, các cậu khi mua sẽ nhận ngay được số exp để lên cấp thông hành, cụ thể sẽ lên thẳng level 40 đi kèm với nhận toàn bộ phần quà của Level 1 - 40 (nhiều phần quà hơn Giấy Thông Hành Thường). Nhớ là giấy thông hành cao chỉ có thể mua tại http://nap.thoidaininja.vn/ nha các cậu

b. Nhiệm vụ thông hành

Nhiệm vụ thông hành sẽ là nơi các cậu theo dõi các nhiệm vụ có trong danh sách, mỗi một nhiệm vụ hoàn thành sẽ nhận được số EXP để tăng cấp thông hành, đạt đến cấp nào có thể nhận quà ở giao diện trước tương ứng với số level đã đạt được

- Lưu ý: vào 00h00 mỗi ngày, các nhiệm vụ này sẽ được làm mới hoàn toàn

c. Shop sự kiện giấy thông hành

Đây là nơi các cậu có thể sử dụng Ngọc Thông Hành, một loại vật phẩm tìm trong các phần thưởng ở Giấy Thông Hành Thường và Giấy Thông Hành Cao. Sở hữu ngay cơ hội lấy được Danzo

BQT Thời Đại Ninja

Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ