CHUỖI SỰ KIỆN : BLACK FRIDAY & UCHIHA MADARA

CHUỖI SỰ KIỆN : BLACK FRIDAY & UCHIHA MADARA

13/08/2021

 

CHUỖI SỰ KIỆN : BLACK FRIDAY & UCHIHA MADARA


Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí

- Thời gian: 14/08 đến 16/08 và 17/08 đến 20/08

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau (2 chuỗi có phần quà giống nhau)

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Obito*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*10 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Obito*40;Quà trang bị Anbu*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Obito*50;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Susanoo Itachi*75;Kim cương*3750;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt sát*50;Totsuka no Tsurugi SS*1 1.000.000 VN

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày

- Thời gian: từ 14/08 đến 20/08

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*2;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*3;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Đá năng lượng chakra-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
6 Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*5;Mảnh Nagato*20;Kim cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 14/08 đến 20/08

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 14/08 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;*
2 Kim Cương*100;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;*
3 Kim Cương*150;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;*
4 Kim Cương*150;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;*
5 Kim Cương*150;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;*
6 Kim Cương*150;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;*
7 Kim Cương*200;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*20;Mảnh Nagato*30;*

4. Tích tiêu

- Thời Gian: từ 14/08 đến 16/08

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Hỏa S Tuyệt Sát*20;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Hỏa S Tuyệt Sát*30;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 Mảnh Nagato*10;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Nagato*15;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*10;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Tứ Vĩ*5
15000 Mảnh Nagato*15;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*10;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Tứ Vĩ*5
20000 Mảnh Nagato*25;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*30;Quà trang bị Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Tứ Vĩ*15
30000 Mảnh Nagato*30;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*20;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
40000 Mảnh Uchiha Shisui*30;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*30;Thanh truyền Chakra*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300
50000 Mảnh Uchiha Shisui*50;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*40;Quà trang sức Anbu*1;Tinh phách-cao*50;Đá năng lượng Chakra-cao*50
60000 Mảnh Uchiha Shisui*70;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*60;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1;Wakizashi SS*1

5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: 14/08 đến 20/08

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Mốc Phần Quà
1000 Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Mảnh Might Guy Bát Môn*5;Lệnh chiêu mộ-vàng*2
2500 Mảnh Uchiha Madara*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*5;Mảnh Might Guy Bát Môn*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
5000 Mảnh Uchiha Madara*15;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*10;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*10;Mảnh Might Guy Bát Môn*15;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5
10000 Mảnh Uchiha Madara*20;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*15;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*15;Mảnh Might Guy Bát Môn*20;Tinh Phách-Cao*30
15000 Mảnh Uchiha Madara*25;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*20;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*20;Mảnh Might Guy Bát Môn*25;Đá năng lượng Chakra-Cao*40
20000 Mảnh Uchiha Madara*30;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*25;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*25;Mảnh Might Guy Bát Môn*30;Côn nhị khúc SS*1
30000 Mảnh Uchiha Madara*50;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*30;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*30;Mảnh Might Guy Bát Môn*45;Quạt Gunbai SS*1

45000

Mảnh Uchiha Madara*100;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*50;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*45;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1
75000 Mảnh Uchiha Madara*200;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*75;Quạt Gunbai SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*700

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 14/08 đến 20/08

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 14/08 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Senju Tobirama*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Mảnh Senju Tobirama*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Mảnh Senju Tobirama*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Mảnh Senju Tobirama*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Mảnh Senju Tobirama*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Mảnh Senju Tobirama*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Senju Tobirama*20;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*75;Raijin Ken SS*4;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Sasuke Susanoo,Pain, Kabuto,Tiên nhân Naruto

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 14/08 đến 20/08

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Sasuke Susanoo,Pain, Kabuto,Tiên nhân Naruto

8. Huyền thoại Hokage( Naruto Cửu Vỹ + Senju Hashirama + Susanoo Itachi) nhận Uchiha Madara*1

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 14/08 đến 16/08

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này: Uchiha Madara*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 14/08 đến 20/08

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Nhị Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Lục Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 15/08 - 16/08

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 18/08 - 19/08

11. Lễ Hội Vé Vàng

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 17/08 đến 20/08

- Nội dung: Đã rất quen thuộc với các nhẫn giả đó là sự kiện Lễ Hội Vé Vàng, ở tuần này sẽ có những sự thay đổi sau

Lượt chiêu mộ Phần Quà Số Lượng Phần Quà Số Lượng
50 Mảnh Senju Hashirama 10 Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát 5
200 Mảnh Senju Hashirama 30 Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát 10
300 Mảnh Senju Hashirama 40 Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát 20
500 Mảnh Senju Hashirama 70 Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát 40
650 Mảnh Uchiha Madara 50 Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát 75
800 Mảnh Uchiha Madara 100 Mảnh Uchiha Madara-tuyệt sát 150
Quạt Gunbai SS 1    

- Đổi lệnh chiêu mộ bạc

Số lệnh chiêu mộ bạc Vật phẩm đổi Số lượng Số lần đổi
10 Lệnh chiêu mộ-vàng 1 10
5 Binh lương hoàn 2 10
70

Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ

5 2
70 túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ 5 2
50 Mảnh Pain-Tuyệt Sát 15 5
55 Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật cam 5 1
55 Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật cam 5 1
100 Quà trang bị Anbu 1 1
50 Mảnh Kamui Kakashi-tuyệt sát 15 5
40 Mảnh Hoshigaki Kisame-Tuyệt Sát 10 5
40 Mảnh Namikaze Minato-tuyệt sát 10 5
40 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-tuyệt sát 10 5
40 [Chú Ấn] Mảnh Sasuke-tuyệt sát 10 5
80 Sai-Sách tuyệt sát 1 1

- Tỷ lệ rớt lệnh chiêu mộ bạc trong phó bản thường : 10%

12. Black Friday
- Event 1 : Black Friday

Thời gian : Từ 14/08 - 16/08 , Các nhẫn giả tham gia tích nạp nhận Vé mời và tham gia đổi phần quà vô cùng giá trị

Tích nạp (kim cương) Phần quà
375 Vé mời*1
750 Vé mời*1
1500 Vé mời*1
2250 Vé mời*1
3750 Vé mời*1
7500 Vé mời*2
15000 Vé mời*3

Đổi vé mời

Đổi Vé mời Phần quà
1 Kim cương*750
2 Kim cương*1500
3 Kim cương*3500
4 Kim cương*4500
5 Kim cương*7500
5 Senju Tobirama-Sách tuyệt sát*1
5 Uchiha Shisui-Sách tuyệt sát*1
7 Susanoo Itachi-Sách tuyệt sát*2
7 Senju Hashirama*1 + Uchiha Shisui*1
10 Naruto Cửu Vỹ-Sách tuyệt sát*2
10 Edo Minato-Sách tuyệt sát*2

- Event 2 : Chợ đen

+ Chợ đen 1 : Thời gian : Ngày 21/08 : Các nhẫn giả sẽ đổi sách tuyệt sát không dùng đến lấy tinh phách cao

+ Chợ đen 2 : Thời gian : Ngày 22/08 : Các nhẫn giả sẽ đổi sách tuyệt sát không dùng đến lấy đá năng lượng chakra-cao

 

BQT Thời Đại Ninja

Kính báo,

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ