CHUỖI SỰ KIỆN : CHÀO THÁNG 12 SÔI ĐỘNG

CHUỖI SỰ KIỆN : CHÀO THÁNG 12 SÔI ĐỘNG

29/11/2021

 

CHUỖI SỰ KIỆN : CHÀO THÁNG 12 SÔI ĐỘNG


Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí

- Thời gian: 30/11 đến 02/12 và 03/12 đến 06/12

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Chuỗi 1

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Killer Bee*10;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*5 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Killer Bee*40;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*20 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Killer Bee*100;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Senju Hashirama*75;Kim cương*3750;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt sát*50;Đao Võ Sĩ SS*1 1.000.000 VN

Chuỗi 2

Tên gói

Phần quà Mức giá
Gói quà thần bí 1

Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Killer Bee*10;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*5

50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Killer Bee*40;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*20 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Killer Bee*100;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Senju Hashirama*75;Kim cương*3750;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt sát*50;Nhẫn Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày 

- Thời gian: từ 30/11 đến 06/12

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*1;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*3;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Đá năng lượng chakra-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
6 Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*5;Mảnh Uchiha Shisui*20;Kim cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 30/11 đến 06/12

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 30/11 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
2 Kim Cương*100;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
3 Kim Cương*150;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
4 Kim Cương*150;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
5 Kim Cương*150;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;
6 Kim Cương*150;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;
7 Kim Cương*200;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*20;Mảnh Uchiha Shisui*30;

4. Tích tiêu 

- Thời Gian: từ 30/11 đến 06/12

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Thủy S Tuyệt Sát*20;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Thủy S Tuyệt Sát*30;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 Mảnh Uchiha Shisui*10;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Uchiha Shisui*15;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*10;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Nhị Vĩ*5
15000 Mảnh Uchiha Shisui*20;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*15;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Nhị Vĩ*10
20000 Mảnh Uchiha Shisui*25;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*30;Quà trang bị Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Nhị Vĩ*15
30000 Mảnh Uchiha Shisui*30;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*20;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
40000 Mảnh Obito Lục Đạo*30;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*30;Wakizashi SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300
50000 Mảnh Obito Lục Đạo*50;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*40;Quà trang sức Anbu*2;Tinh phách-cao*50;Đá năng lượng Chakra-cao*50
65000 Mảnh Obito Lục Đạo*70;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*60;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1;Cầu Đạo Ngọc SS*1


5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: 30/11 đến 06/12

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Mốc Phần Quà
1000 Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Mảnh Hokage Kakashi*5;Lệnh chiêu mộ-vàng*2
2500 Mảnh Kaguya*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70;Mảnh Hokage Kakashi-Tuyệt Sát*5;Mảnh Hokage Kakashi*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
5000 Mảnh Kaguya*20;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*10;Mảnh Hokage Kakashi-Tuyệt Sát*10;Mảnh Hokage Kakashi*15;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5
10000 Mảnh Kaguya*30;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*15;Mảnh Hokage Kakashi-Tuyệt Sát*15;Mảnh Hokage Kakashi*20;Tinh Phách-Cao*30
15000 Mảnh Kaguya*40;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*20;Mảnh Hokage Kakashi-Tuyệt Sát*20;Mảnh Hokage Kakashi*25;Đá năng lượng Chakra-Cao*40
20000 Mảnh Kaguya*50;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*25;Mảnh Hokage Kakashi-Tuyệt Sát*25;Mảnh Hokage Kakashi*30;Susanoo Hoàn Thiện*1
30000 Mảnh Kaguya*60;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*30;Mảnh Hokage Kakashi-Tuyệt Sát*30;Mảnh Hokage Kakashi*45;Áo Câu Ngọc*1

45000

Mảnh Kaguya*90;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*50;Mảnh Hokage Kakashi-Tuyệt Sát*45;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1
60000 Mảnh Kaguya*150;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*75;Áo Câu Ngọc*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*500

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 30/11 đến 06/12

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 30/11 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Sasuke Lục Đạo*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Mảnh Sasuke Lục Đạo*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Mảnh Sasuke Lục Đạo*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Mảnh Sasuke Lục Đạo*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Mảnh Sasuke Lục Đạo*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Mảnh Sasuke Lục Đạo*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Sasuke Lục Đạo*20;Mảnh Sasuke Lục Đạo-Tuyệt Sát*75;Susanoo SS*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3


7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Susanoo Itachi,Killer Bee,Nagato,Tiên Nhân Naruto

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 30/11 đến 06/12

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Susanoo Itachi,Killer Bee,Nagato,Tiên Nhân Naruto

8. Truyền Thuyết Hokage (Lục Đạo Tiên Nhân + Madara Lục Đạo + Naruto Lục Đạo)

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 30/11 đến 02/12

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này:  Kaguya*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 30/11 đến 06/12

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Tam Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Thất Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 01/12 - 02/12

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 04/12 - 05/12

10. Lễ Hội Vé Vàng

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 03/12 đến 06/12

- Nội dung: Đã rất quen thuộc với các nhẫn giả đó là sự kiện Lễ Hội Vé Vàng, ở tuần này sẽ có những sự thay đổi sau

Lượt chiêu mộ Phần Quà Số Lượng Phần Quà Số Lượng
50 Mảnh Naruto Cửu Vỹ 10 Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát 5
200 Mảnh Naruto Cửu Vỹ 30 Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát 10
300 Mảnh Naruto Cửu Vỹ 40 Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát 20
500 Mảnh Naruto Cửu Vỹ 70 Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát 40
700 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân 50 Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát 75
800 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân 100 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát 150
Vòng Lục Câu Ngọc 1    

- Đổi lệnh chiêu mộ bạc

Số lệnh chiêu mộ bạc Vật phẩm đổi Số lượng Số lần đổi
10 Lệnh chiêu mộ-vàng 1 10
5 Binh lương hoàn 2 10
70

Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ

5 2
70 túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ 5 2
40 Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát 10 5
55 Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật cam 5 1
55 Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật cam 5 1
100 Quà trang bị Anbu 1 1
50 Mảnh Nagato-tuyệt sát 15 5
40 [Chú Ấn] Mảnh Sasuke-Tuyệt Sát 10 5
40 Mảnh Kamui Kakashi-tuyệt sát 10 5
80 Sai-Sách tuyệt sát 1 2

- Tỷ lệ rớt lệnh chiêu mộ bạc trong phó bản thường : 10%

 

13. Tạm biệt tháng 11 - Chào tháng 12 Sôi Động

Từ ngày 30/11 - 02/12 , khi tích nạp đủ 3750 KC thì đến ngày 03/12 sẽ nhận được 1 món quà đặc biệt gồm 3 ưu đãi :

- Nhận được 100% số kim cương nạp trong ngày 03/12

- Tích nạp đủ 7500 KC trong ngày 03/12 sẽ nhận được thêm 1 phần quà gồm : Lục Đạo Tiên Nhân*1 + Madara Lục Đạo*1

- Chắc chắn có tên trong 1 vòng quay may mắn đặc biệt diễn ra trong buổi livestream vào ngày 10/12 , lựa chọn ra 3 người may mắn nhất để nhận 1 trong các phần quà có trong vòng quay sau :

Kim cương*50.000 : 1 ô

Kim cương*30.000 : 1 ô

Kim cương*20.000 : 2 ô

Kim cương*10.000 : 5 ô

Lệnh chiêu mộ vàng*100 : 2 ô

- Ngoài ra nếu số người nhận được voucher trên đạt đủ 100 người sẽ mở thêm 1 ưu đãi đặc biệt all server từ ngày 03/12 - 06/12 như sau :

Mở bán
Senju Hashirama*1 với giá 750 KC

Nhẫn cụ Senju Hashirama*1 với giá 1500 KC

Tuyệt sát Senju Hashirama*2 với giá 3750 KC trong nạp đơn


BQT Thời Đại Ninja

Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ