CHUỖI SỰ KIỆN ĐÁNH BAY CÔ VI

CHUỖI SỰ KIỆN ĐÁNH BAY CÔ VI

13/05/2021

 

CHUỖI SỰ KIỆN ĐÁNH BAY CÔ VI


Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí - Kabuto

- Thời gian: 14/05 đến 16/05 và 17/05 đến 20/05

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Chuỗi 1

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Kamui Kakashi*10;Nhẫn Jonin*1 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Kamui Kakashi*40;Vòng Jonin*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Kakashi Kamui-Sách tuyệt sát*1;Kim cương*3750;Mảnh Kamui Kakashi*50;Quà trang bị Anbu*1 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Kabuto*75;Kim cương*3750;Bạch xà tiên nhân SS*1;Vòng Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VN

Chuỗi 2

Tên gói

Phần quà Mức giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Kamui Kakashi*10;Nhẫn Jonin*1 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Kamui Kakashi*40;Vòng Jonin*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Kakashi Kamui-Sách tuyệt sát*1;Kim cương*3750;Mảnh Kamui Kakashi*50;Quà trang bị Anbu*1 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Kabuto*75;Kim cương*3750;Kabuto-sách tuyệt sát*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày nhận ngay mảnh [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát

- Thời gian: từ 14/05 đến 20/05

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*1;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*2
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*2;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Sổ tay EXP Kỹ năng-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
6 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
7 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*5;[Tứ Vĩ] Mảnh Naruto*20;Kim Cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 14/05 đến 20/05

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 14/05 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;[Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5
2 Kim Cương*100;[Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5
3 Kim Cương*150;[Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10
4 Kim Cương*150;[Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10
5 Kim Cương*150;[Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20
6 Kim Cương*150;[Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30
7 Kim Cương*200;[Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*20;[Tứ Vĩ] Mảnh Naruto*30

4. Tích tiêu nhận Mảnh Tiên Nhân Naruto

- Thời Gian: từ 14/05 đến 20/05

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát (tinh anh)*20;[Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát (tinh anh)*30;[Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto*10;[Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát*15;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto*15;Mảnh Tiên Nhân Naruto-tuyệt sát*5;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Nhất Vĩ*5
15000 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto*25;Mảnh Tiên Nhân Naruto-tuyệt sát*10;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Nhất Vĩ*10
20000 Mảnh Tiên Nhân Naruto*20;Mảnh Tiên Nhân Naruto-tuyệt sát*15;Quà trang sức Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Nhất Vĩ*15
30000 Mảnh Tiên Nhân Naruto*30;Mảnh Tiên Nhân Naruto-tuyệt sát*30;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
50000 Mảnh Tiên Nhân Naruto*40;Mảnh Tiên Nhân Naruto-tuyệt sát*40;Quà trang bị ẩn sĩ*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300
70000 Mảnh Tiên Nhân Naruto*60;Mảnh Tiên Nhân Naruto-tuyệt sát*50;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1;Quyển Trục*1


5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: 14/05 đến 20/05

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Ở mốc cao nhất, nhẫn giả sẽ nhận được Uchiha Shisui kèm tuyệt sát và nhẫn cụ, các mốc khác sẽ nhận được phần Mảnh Susanoo Itachi

Mốc Phần Quà
500 Kim cương*200;Bí dược Akimichi*30;Sách thông linh*3;Mì ramen*2;Lệnh chiêu mộ-vàng*1
1000 Kim cương*300;Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30
2000 Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja Tuyệt Sát*10;Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5;Bí dược Akimichi*70;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70
4000 Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja Tuyệt Sát*15;Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja*20;Đoản đao Anbu*1;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Thể Thuật Cam*15;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Nhẫn Thuật Cam*15
6000 Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja Tuyệt Sát*20;Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja*40;Mặt nạ Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*30;Tinh Phách-Cao*30
10000 Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja Tuyệt Sát*30;Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja*70;Nhẫn Anbu*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*100;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*100
15000 Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*25;Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja*150;Vòng Anbu*1;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Thể Thuật Đỏ*15;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Nhẫn Thuật Đỏ*15

30000

Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*50;Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja Tuyệt Sát*75;Vòng ẩn sĩ*1;Uchiha Shisui*1;Tinh Phách-Cao*70
45000 Mảnh Susanoo Itachi*100;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*75;Nhẫn ẩn sĩ*1;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*75;Đá Cường Hóa Trang Sức-Cao*100
75000 Mảnh Susanoo Itachi*200;Wakizashi SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*100;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*700

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 14/05 đến 20/05

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 14/05 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*20;Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja Tuyệt Sát*75;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*4;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3


7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Nagato,Sarutobi Hiruzen, Jiraiya, [Tứ Vĩ] Naruto

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 14/05 đến 20/05

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Nagato,Sarutobi Hiruzen, Jiraiya, [Tứ Vĩ] Naruto

8. Truyền Thuyết Hokage (Susanoo Sasuke + Tiên Nhân Naruto + Killer Bee)

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 14/05 đến 20/05

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này: Susanoo Itachi

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 14/05 đến 20/05

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Nhị Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Lục Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 15/05 - 16/05

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 18/05 - 19/05

11. Shop tích điểm

- Thời gian : từ 14/05 - 20/05

Khi nạp sẽ nhận thêm điểm thưởng , 1 KC = 1 Điểm , dùng điểm thưởng và kim cương đổi vật phẩm trong Shop tích điểm. Chi tiết như sau :

Vật phẩm Số lượng Điểm thưởng Kim cương Giới hạn mua
Mảnh Nagato 10 1000 1000 15
Mảnh Pain 10 1000 1000 15
Túi Ninja Hệ Hỏa S 1 1000 1500 1
Mảnh Nagato-Tuyệt Sát 10 1000 1000 15
Túi Sách Hệ Hỏa S Tuyệt Sát 1 1000 1500 2
Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ 10 1000 1000 2
Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ 10 1000 1000 2
Điểm đấu 2000 60 150 10
Bí Dược Nara 100 30 30 99
Bí Dược Akimichi 50 80 100 99
Hồn ninja 1000 100 100 10
Mảnh Pain-Tuyệt Sát 10 1000 1000 15
Túi Nguyên Liệu Tăng Bậc Nhẫn Thuật Tím 1 1000 2500 1
Túi Nguyên Liệu Tăng Bậc Thể Thuật Tím 1 1000 2500 1
Sổ Tay EXP-Cao 10 60 120 99
Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao 10 60 200 99

12. Bảng xếp hạng tiêu phí nhận Susanoo Itachi

Bảng xếp hạng thường

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Obito*120;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*80;Tinh Phách-Cao*30;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*40;Quà Trang Bị Anbu*2
2 Mảnh Obito*100;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*65;Tinh Phách-Cao*25;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*30;Quà Trang Bị Jonin*3
3 Mảnh Obito*80;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*50;Tinh Phách-Cao*20;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*20;Quà Trang Bị Jonin*2
4 - 10                Mảnh Obito*60;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*40;Tinh Phách-Cao*15;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Trung*30;Quà Trang Bị Chuunin*3
11 -  30                          Mảnh Obito*40;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*30;Tinh Phách-Cao*10;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Trung*20;Quà Trang Bị Chuunin*2
31 - 50 Mảnh Obito*20;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*20;Tinh Phách-Cao*5;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Trung*10;Quà Trang Bị Chuunin*1

Bảng xếp hạng Đại Sư

Tiêu tối thiểu 28888 KC để lên bảng xếp hạng

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Susanoo Itachi*200;Mảnh Susanoo Itachi-tuyệt sát*175;Vòng ẩn sĩ*1;Nhẫn ẩn sĩ*1;Đá năng lượng chakra-cao*100
2 Mảnh Susanoo Itachi*150;Mảnh Susanoo Itachi-tuyệt sát*150;Vòng Anbu*1;Nhẫn Anbu*1;Đá năng lượng chakra-cao*80
3 Mảnh Susanoo Itachi*100;Mảnh Susanoo Itachi-tuyệt sát*100;Vòng Anbu*1;Nhẫn Anbu*1;Đá năng lượng chakra-cao*60
4 - 10 Mảnh Susanoo Itachi*70;Mảnh Susanoo Itachi-tuyệt sát*50;Vòng Anbu*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*40
11 - 30                           Mảnh Susanoo Itachi*50;Mảnh Susanoo Itachi-tuyệt sát*30;Vòng Jonin*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*20
31 - 50 Mảnh Susanoo Itachi*30;Mảnh Susanoo Itachi-tuyệt sát*15;Vòng Jonin*1;Nhẫn Chunin*1;Đá năng lượng chakra-cao*10

BQT Thời Đại Ninja

Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ