CHUỖI SỰ KIỆN : ĐOÀN KẾT ALL SERVER - TUẦN LỄ THỨ 3

CHUỖI SỰ KIỆN : ĐOÀN KẾT ALL SERVER - TUẦN LỄ THỨ 3

30/07/2021

CHUỖI SỰ KIỆN : ĐOÀN KẾT ALL SERVER - TUẦN LỄ THỨ 3


Timeline sự kiện 

 

1. Gói quà thần bí

- Thời gian: 31/07 đến 02/08 và 03/08 đến 06/08

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Chuỗi 1

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Namikaze Minato*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*10 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Namikaze Minato*40;Quà trang bị Anbu*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Namikaze Minato*50;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Sasuke Susanoo*75;Kim cương*3750;Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt sát*50;Nhẫn Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VN

Chuỗi 2

Tên gói

Phần quà Mức giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Namikaze Minato*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*10 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Namikaze Minato*40;Quà trang bị Anbu*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Namikaze Minato*50;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Sasuke Susanoo*75;Kim cương*3750;Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt sát*50;Cung Indora SS*1 1.000.000 VNĐ

 

2. Đăng nhập 7 ngày 

- Thời gian: từ 31/07 đến 06/08

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

 Ngày   Quà Tặng
1 Mì ramen*2;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*3;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Đá năng lượng chakra-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
6 Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Mảnh Kamui Kakashi*20;Kim cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 31/07 đến 06/08

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 03/07 sẽ nhận được những phần quà giá trị

 Ngày   Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
2 Kim Cương*100;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
3 Kim Cương*150;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
4 Kim Cương*150;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
5 Kim Cương*150;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;
6 Kim Cương*150;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;
7 Kim Cương*200;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*20;Mảnh Kamui Kakashi*30;

4. Tích tiêu

- Thời Gian: từ 31/07 đến 02/08

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương đạt mốc sẽ nhận được những phần thưởng sau

 Tích tiêu 

Phần quà
1000 Túi Mảnh Hệ Hỏa S Tuyệt Sát*20;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Hỏa S Tuyệt Sát*30;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 Mảnh Kamui Kakashi*10;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Kamui Kakashi*15;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*10;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Nhị Vĩ*5
15000 Mảnh Kamui Kakashi*20;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*15;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Nhị Vĩ*10
20000 Mảnh Kamui Kakashi*25;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*30;Quà trang bị Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Nhị Vĩ*15
30000 Mảnh Kamui Kakashi*30;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*20;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
40000 Mảnh Uchiha Shisui*30;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*30;Mangekyo Sharingan SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300
50000 Mảnh Uchiha Shisui*50;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*40;Quà trang sức Anbu*1;Tinh phách-cao*50;Đá năng lượng Chakra-cao*50
60000 Mảnh Uchiha Shisui*70;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*60;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1;Wakizashi SS*1


5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: 31/07 đến 06/08

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Mốc tích nạp Phần thưởng
1000 Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Mảnh Might Guy Bát Môn*5;Lệnh chiêu mộ-vàng*2
2500 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*5;Mảnh Might Guy Bát Môn*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
5000 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*15;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*10;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*10;Mảnh Might Guy Bát Môn*15;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5
10000 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*20;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*15;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*15;Mảnh Might Guy Bát Môn*20;Tinh Phách-Cao*30
15000 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*25;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*20;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*20;Mảnh Might Guy Bát Môn*25;Đá năng lượng Chakra-Cao*40
20000 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*30;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*25;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*25;Mảnh Might Guy Bát Môn*30;Côn nhị khúc SS*1
30000 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*50;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*30;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*30;Mảnh Might Guy Bát Môn*45;Áo choàng Đệ Tứ SS*1
45000 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*100;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*50;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*45;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1
75000 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*200;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*75;Áo choàng Đệ Tứ SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*700

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 31/07 đến 06/08

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 31/07 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Susanoo Itachi*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Mảnh Susanoo Itachi*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Mảnh Susanoo Itachi*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Mảnh Susanoo Itachi*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Mảnh Susanoo Itachi*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Mảnh Susanoo Itachi*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Susanoo Itachi*20;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*75;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*4;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3


7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Tiên Nhân Naruto,Kabuto, Namikaze Minato,Jiraiya

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 31/07 đến 06/08

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Tiên Nhân Naruto,Kabuto, Namikaze Minato,Jiraiya

8. Huyền thoại Hokage

Naruto Cửu Vỹ + Senju Hashirama + Susanoo Itachi

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 31/07 đến 02/08

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này: Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 31/07 đến 06/08

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Tam Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Lục Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

+ Gấp đôi nguyên liệu: 01/08 - 02/08

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 04/07 - 05/08
11. Đồng đội giờ vàng

- Thời gian : Từ 03/08 - 06/08

Sử dụng kim cương để quay sự kiện đồng đội giờ vàng, đạt đủ mốc sẽ nhận được thêm phần thưởng tương ứng

Bảng xếp hạng TOP Đồng đội giờ vàng

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Senju Tobirama*150;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt sát*75;Raijin Ken SS*1
2 Mảnh Senju Tobirama*100;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt sát*50;Bí dược Akimichi*200
3 Mảnh Senju Tobirama*75;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt sát*35;Bí dược Akimichi*150
   4-10     Mảnh Senju Tobirama*40;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt sát*20;Bí dược Akimichi*70
  11-20     Mảnh Senju Tobirama*20;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt sát*10;Bí dược Akimichi*30

Mốc quay thưởng Đồng đội giờ vàng

Mốc điểm Phần Thưởng
500 Mảnh Killer Bee*50;Mảnh Killer Bee-Tuyệt sát*25
1000 Mảnh Killer Bee*50;Mảnh Killer Bee-Tuyệt sát*50
2000 Mảnh Killer Bee*100;Mảnh Killer Bee-Tuyệt sát*75
3200 Mảnh Killer Bee*100;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt sát*50
4200 Mảnh Senju Tobirama*150;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt sát*100

12. Ở Nhà Chống Dịch Cùng Thời Đại Ninja - Đoàn kết All Server

- Thời gian: 31/07 - 06/08

- Phạm Vi: All server

- Nội dung : Tình hình dịch bệnh ngày càng trở nên phức tạp và khó đoán hơn, để cổ vũ mạnh mẽ hơn tinh thần chống dịch toàn dân, BQT Thời Đại Ninja phát động tiếp chuỗi sự kiện vàng ở nhà chống dịch cùng Thời Đại Ninja tuần thứ 3

- Event 1 : Đăng nhập 14 ngày - 14 ngày giãn cách

Thời gian : Từ 31/07 - 13/08 , ngoài sự kiện đăng nhập thông thường, mỗi ngày đăng nhập vào game các nhẫn giả sẽ nhận thêm 1 Ninja trong vòng 14 ngày như sau :

Ngày Tuyệt Sát
1 Tenten*1
2 Tsunade*1
3 Kakuzu*1
4 Hoshigaki Kisame*1
5 Jiraiya*1
6 Kabuto*1
7 Nhẫn Cụ Nagato :Thanh truyền Chakra*1
8 Kakuzu-Sách tuyệt sát*1
9 Hoshigaki Kisame-Sách tuyệt sát*1
10 Jiraiya-Sách tuyệt sát*1
11 Kabuto-Sách tuyệt sát*1
12 Pain*1
13 Nhẫn Cụ Pain : Vũ Khí Hấp Thụ Chakra*1
14 Pain-Sách Tuyệt Sát*1

- Event 2 : Đoàn kết All server

Thời gian : Từ 00h00 ngày 31/07 -  22h00 ngày 02/08 , Các nhẫn giả tham gia tích nạp nhận Vé mời và tham gia đổi phần quà vô cùng giá trị

Tích nạp (kim cương) Phần quà
375 Vé mời*1
750 Vé mời*1
1500 Vé mời*1
2250 Vé mời*1
3750 Vé mời*1

Đổi vé mời

Đổi Vé mời Phần quà
1 Kim cương*750
2 Kim cương*1500
3 Kim cương*3500
4 Kim cương*4500
5 Kim cương*7500
5 Susanoo Sasuke-Sách tuyệt sát*1
5 Uchiha Shisui-Sách tuyệt sát*1
5 Susanoo Itachi-Sách tuyệt Sát*1

All server cùng nhau tích lũy vé mời đạt số mốc nhất định sau, BQT sẽ tiến hành mở bán danh sách vật phẩm sau theo các mốc :

- Thời gian : 00h00 ngày 03/08 - 04/08

Mốc số vé Mở bán tích nạp mốc (KC) Phần quà
100 375 Tiên Nhân Naruto-Sách Tuyệt Sát*1
200 750 Tiên Nhân Naruto-Sách Tuyệt Sát*1
400 1500 Uchiha Shisui-Sách tuyệt sát*1
600 2250 Uchiha Shisui-Sách tuyệt sát*1
1000 3750 Senju Hashirama*1 + Uchiha Shisui*1
1500 6000 Senju Hashirama-Sách tuyệt sát*2
2000 7500 Naruto cửu vỹ*1
3000 15000 Naruto cửu vỹ-Sách tuyệt sát*2
5000 22500 Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*1

Lưu ý :

- Số lượng vé mời sẽ được cập nhật hàng ngày và chốt vào lúc 22h00 ngày 02/08 trên fanpage và group Thời Đại Ninja

- Ví dụ : Nếu all server đạt 1000 vé sẽ mở bán tích nạp đến mốc 3750 KC , các nhẫn giả nạp 3750 KC sẽ nhận toàn bộ phần thưởng phía dưới

- Event 3 : Vô vàn kim cương - Tiêu hoàn kim cương

Thời gian : 05/08 - 06/08 

Các nhẫn giả trong thời gian trên tiêu đạt mốc sẽ hoàn 1 lượng kim cương tương ứng

Tiêu (KC) Kim cương hoàn
1000 100
3000 300
5000 500
10000 1000
15000 1500
20000 2000
30000 3000
50000 5000

Các nhẫn giả hãy chùng chung tay chống dịch cùng Thời Đại Ninja, tuân thủ nguyên tắc 5K nhé !


BQT Thời Đại Ninja kính bút

Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ