CHUỖI SỰ KIỆN : EDO MINATO VÀ VOUCHER 8-8

CHUỖI SỰ KIỆN : EDO MINATO VÀ VOUCHER 8-8

06/08/2021

 

CHUỖI SỰ KIỆN : EDO MINATO VÀ VOUCHER 8-8


Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí

- Thời gian: 07/08 đến 09/08 và 10/08 đến 13/08

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Chuỗi 1

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Sarutobi Hiruzen*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*10 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Sarutobi Hiruzen*40;Quà trang bị Anbu*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Sarutobi Hiruzen*50;Mảnh Sarutobi Hiruzen-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Senju Tobirama*75;Kim cương*3750;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt sát*50;Vòng Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VN

Chuỗi 2

Tên gói

Phần quà Mức giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Sarutobi Hiruzen*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*10 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Sarutobi Hiruzen*40;Quà trang bị Anbu*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Sarutobi Hiruzen*50;Mảnh Sarutobi Hiruzen-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Senju Tobirama*75;Kim cương*3750;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt sát*50;Raijin Ken SS*1 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày 

- Thời gian: từ 07/08 đến 13/08

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*2;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*3;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 Mảnh Pain-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 Mảnh Pain-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 Mảnh Pain-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Đá năng lượng chakra-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
6 Mảnh Pain-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Pain-Tuyệt Sát*5;Mảnh Pain*20;Kim cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 07/08 đến 13/08

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 07/08 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
2 Kim Cương*100;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
3 Kim Cương*150;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
4 Kim Cương*150;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
5 Kim Cương*150;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;
6 Kim Cương*150;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;
7 Kim Cương*200;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*20;Mảnh Pain*30;

4. Tích tiêu 

- Thời Gian: từ 07/08 đến 13/08

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Hỏa S Tuyệt Sát*20;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Hỏa S Tuyệt Sát*30;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 Mảnh Pain*10;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Pain*15;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*10;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Nhất Vĩ*5
15000 Mảnh Pain*20;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*15;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Nhất Vĩ*10
20000 Mảnh Pain*25;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*30;Quà trang bị Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Nhất Vĩ*15
30000 Mảnh Pain*30;Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt Sát*20;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
40000 Mảnh Sasuke Susanoo*30;Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt Sát*30;Quà trang sức Anbu*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300
50000 Mảnh Sasuke Susanoo*50;Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt Sát*40;Quà trang sức Anbu*1;Tinh phách-cao*50;Đá năng lượng Chakra-cao*50
60000 Mảnh Sasuke Susanoo*70;Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt Sát*60;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1;Cung Indora SS*1


5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: 07/08 đến 13/08

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Mốc Phần Quà
1000 Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Mảnh Naruto Cửu Vỹ*5;Lệnh chiêu mộ-vàng*2
2500 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*5;Mảnh Naruto Cửu Vỹ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
5000 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*15;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*10;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*10;Mảnh Naruto Cửu Vỹ*15;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5
10000 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*20;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*15;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*15;Mảnh Naruto Cửu Vỹ*20;Tinh Phách-Cao*30
15000 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*25;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*20;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*20;Mảnh Naruto Cửu Vỹ*25;Đá năng lượng Chakra-Cao*40
20000 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*30;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*25;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*25;Mảnh Naruto Cửu Vỹ*30;Áo Chakra SS*1
30000 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*50;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*30;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*30;Mảnh Naruto Cửu Vỹ*45;Áo choàng Đệ Tứ SS*1

45000

Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*100;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*50;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*45;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1
75000 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*200;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*75;Áo choàng Đệ Tứ SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*700

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 07/08 đến 13/08

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 07/08 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Senju Tobirama*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Mảnh Senju Tobirama*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Mảnh Senju Tobirama*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Mảnh Senju Tobirama*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Mảnh Senju Tobirama*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Mảnh Senju Tobirama*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Senju Tobirama*20;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*75;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*4;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3


7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Nagato,Killer Bee, Kamui Kakashi,Tiên nhân Naruto

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 07/08 đến 13/08

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Nagato,Killer Bee, Kamui Kakashi,Tiên nhân Naruto

8. Truyền Thuyết Hokage (Naruto Cửu Vỹ + Senju Tobirama + Might Guy Bát môn)

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 07/08 đến 09/08

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này: Edo Minato*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 07/08 đến 13/08

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Nhất Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Lục Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 08/08 - 09/08

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 11/08 - 12/08

11. Shop tích điểm

- Thời gian : từ 10/08 - 13/08

Khi nạp sẽ nhận thêm điểm thưởng , 1 KC = 1 Điểm , dùng điểm thưởng và kim cương đổi vật phẩm trong Shop tích điểm. Chi tiết như sau :

12. Bảng xếp hạng tiêu phí nhận Edo Minato + Tuyệt Sát và Nhẫn cụ

Bảng xếp hạng thường

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Sarutobi Hiruzen*120;Mảnh Sarutobi Hiruzen-Tuyệt Sát*80;Tinh Phách-Cao*30;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Anbu*2
2 Mảnh Sarutobi Hiruzen*100;Mảnh Sarutobi Hiruzen-Tuyệt Sát*65;Tinh Phách-Cao*25;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Jonin*3
3 Mảnh Sarutobi Hiruzen*80;Mảnh Sarutobi Hiruzen-Tuyệt Sát*50;Tinh Phách-Cao*20;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Jonin*2
4 - 10                Mảnh Sarutobi Hiruzen*60;Mảnh Sarutobi Hiruzen-Tuyệt Sát*40;Tinh Phách-Cao*15;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*3
11 -  30                          Mảnh Sarutobi Hiruzen*40;Mảnh Sarutobi Hiruzen-Tuyệt Sát*30;Tinh Phách-Cao*10;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*2
31 - 50 Mảnh Sarutobi Hiruzen*20;Mảnh Sarutobi Hiruzen-Tuyệt Sát*20;Tinh Phách-Cao*5;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*1

Bảng xếp hạng Đại Sư

Tiêu tối thiểu 28888 KC để lên bảng xếp hạng

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*200;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*175;Vòng ẩn sĩ*1;Nhẫn ẩn sĩ*1;Áo choàng Đệ Tứ SS*1
2 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*150;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*150;Vòng Anbu*1;Nhẫn Anbu*1;Áo choàng Đệ Tứ SS*1
3 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*100;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*100;Vòng Anbu*1;Nhẫn Anbu*1;Đá năng lượng chakra-cao*60
4 - 10 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*70;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*50;Vòng Anbu*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*40
11 - 30                           Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*50;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*30;Vòng Jonin*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*20
31 - 50 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*30;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*15;Vòng Jonin*1;Nhẫn Chunin*1;Đá năng lượng chakra-cao*10

13 . Nạp đơn X2 kim cương

Thời gian : 07/08 - 13/08

Trong thời gian trên, các nhẫn giả tham gia nạp đơn theo các mốc sau sẽ nhận được thêm kim cương khuyến mãi theo các mốc tương ứng

Mốc đơn (Kim cương) Khuyến mãi (Kim cương)
75 75
150 150
225 225
375 375
450 450
750 750
1500 1500
2250 2250
3750 3750
7500 7500
15000 15000
37500 37500
75000 75000

Lưu ý : Vì là nạp đơn nên các nhẫn giả hãy nạp chính xác mốc kim cương mới nhận được quà

14 . Voucher đặc biệt 8-8

Thời gian : Từ 7/8 - 9/8

Phạm vi : All server

Sau khi tích nạp đủ mốc dưới đây, các nhẫn giả sẽ nhận được 1 voucher lựa chọn các ưu đãi đặc biệt chỉ duy nhất có trong chuỗi 8/8 sau :

Mốc nạp (KC) Đặc quyền
1500 Voucher X2 kim cương cho lần nạp tiếp theo tính từ ngày 14/08 - 31/08 (X2 cho tổng số nạp trong ngày lựa chọn)
7500 Lựa chọn 1 trong các đặc quyền sau :
- Nhận 1 tướng mới ra trong tháng 8
- Nhận 2 tuyệt sát của 1 tướng bất kỳ
- Nhận nhẫn cụ của 1 tướng bất kỳ
- 1 bộ trang sức Ẩn Sĩ
- 1 bộ trang bị Ẩn Sĩ
- Nhận 1 vĩ thú bất kỳ (Từ Nhất Vĩ - Bát Vĩ)

Lưu ý :
- Voucher trên có hiệu lực đến hết ngày 31/08, sau ngày 31/08 nếu không lựa chọn ưu đãi sẽ không thể sử dụng
- Nếu muốn chọn lại nếu chọn chưa chính xác, vui lòng liên hệ fanpage Thời Đại Ninja để kịp thời thay đổi thông tin

- Form nhận ngày ưu đãi X2 kim cương : https://forms.gle/MU7JuSNAzEthDzQx8

- Form nhận ưu đãi đặc biệt : https://forms.gle/VJrqH9zhpsgrsqdr5

BQT Thời Đại Ninja

Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ