CHUỖI SỰ KIỆN : GIÁNG SINH AN LÀNH

CHUỖI SỰ KIỆN : GIÁNG SINH AN LÀNH

20/12/2021

 

CHUỖI SỰ KIỆN : GIÁNG SINH AN LÀNH


Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí

- Thời gian: 21/12 đến 23/12 và 24/12 đến 27/12

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Chuỗi 1

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Senju Tobirama*10;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*5 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Senju Tobirama*40;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*20 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Senju Tobirama*100;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*75;Kim cương*3750;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt sát*50;Vòng Lục Câu Ngọc*1 1.000.000 VN

Chuỗi 2

Tên gói

Phần quà Mức giá
Gói quà thần bí 1

Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Senju Tobirama*10;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*5

50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Senju Tobirama*40;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*20 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Senju Tobirama*100;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*75;Kim cương*3750;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt sát*50;Nhẫn Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày 

- Thời gian: từ 21/12 đến 27/12

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*1;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*3;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Đá năng lượng chakra-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
6 Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*5;Mảnh Might Guy Bát Môn*20;Kim cương*100;Mũ Giáng Sinh*40

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 21/12 đến 27/12

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 21/12 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
2 Kim Cương*100;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
3 Kim Cương*150;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
4 Kim Cương*150;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
5 Kim Cương*150;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;
6 Kim Cương*150;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;
7 Kim Cương*200;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*20;Mảnh Might Guy Bát Môn*30;

4. Tích tiêu 

- Thời Gian: từ 21/12 đến 27/12

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Hỏa S Tuyệt Sát*20;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Hỏa S Tuyệt Sát*30;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 Mảnh Might Guy Bát Môn*10;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Might Guy Bát Môn*15;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*10;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Tứ Vĩ*5
15000 Mảnh Might Guy Bát Môn*20;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*15;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Tứ Vĩ*10
20000 Mảnh Might Guy Bát Môn*25;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*30;Quà trang bị Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Tứ Vĩ*15
30000 Mảnh Might Guy Bát Môn*30;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*20;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Mũ Giáng Sinh*40
40000 Mảnh Obito Lục Đạo*30;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*30;Côn nhị khúc SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300
50000 Mảnh Obito Lục Đạo*50;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*40;Quà trang sức Anbu*2;Tinh phách-cao*50;Đá năng lượng Chakra-cao*50
65000 Mảnh Obito Lục Đạo*70;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*60;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1;Cầu Đạo Ngọc SS*1


5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: 21/12 đến 27/12

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Mốc Phần Quà
1000 Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Mảnh Kaguya*5;Lệnh chiêu mộ-vàng*2
2500 Mảnh Ashura*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*5;Mảnh Kaguya*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
5000 Mảnh Ashura*20;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*10;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*10;Mảnh Kaguya*15;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5
10000 Mảnh Ashura*30;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*15;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*15;Mảnh Kaguya*20;Tinh Phách-Cao*30
15000 Mảnh Ashura*40;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*20;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*20;Mảnh Kaguya*25;Đá năng lượng Chakra-Cao*40
20000 Mảnh Ashura*50;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*25;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*25;Mảnh Kaguya*30;Áo Câu Ngọc*1
30000 Mảnh Ashura*60;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*30;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*30;Mảnh Kaguya*45;Thanh Chakra Đen*1

45000

Mảnh Ashura*90;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*50;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*45;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1
60000 Mảnh Ashura*150;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*75;Thanh Chakra Đen*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*500

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 21/12 đến 27/12

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 21/12 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Madara Lục Đạo*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Mảnh Madara Lục Đạo*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Mảnh Madara Lục Đạo*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Mảnh Madara Lục Đạo*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Mảnh Madara Lục Đạo*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Mảnh Madara Lục Đạo*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Madara Lục Đạo*20;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*75;Tiên Nhân Trượng SS*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3


7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Uchiha Shisui,Susanoo Itachi,Susanoo Sasuke,Nagato

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 21/12 đến 27/12

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Uchiha Shisui,Susanoo Itachi,Susanoo Sasuke,Nagato

8. Truyền Thuyết Hokage (Kaguya + Hokage Kakashi + Lục Đạo Tiên Nhân)

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 21/12 đến 23/12

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này:  Ashura*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 21/12 đến 27/12

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Nhị Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Thất Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 22/12 - 23/12

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 25/12 - 26/12

10. Lễ Hội Vé Vàng + Mũ Giáng Sinh

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 24/12 đến 27/12

- Nội dung: Đã rất quen thuộc với các nhẫn giả đó là sự kiện Lễ Hội Vé Vàng, ở tuần này sẽ có những sự thay đổi sau :

Lượt chiêu mộ Phần Quà Số Lượng Phần Quà Số Lượng
50 Mảnh Madara Lục Đạo 10 Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát 5
200 Mảnh Madara Lục Đạo 30 Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát 10
400 Mảnh Madara Lục Đạo 40 Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát 20
600 Mảnh Madara Lục Đạo 70 Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát 40
800 Mảnh Kaguya 50 Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát 75
1000 Mảnh Kaguya 100 Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát 150
Áo Câu Ngọc 1    

- Đổi mũ giáng sinh

Số mũ giáng sinh Vật phẩm đổi Số lượng Số lần đổi
75 Quà trang bị Anbu 1 1
100 Quà trang sức Anbu 1 1
120

Quà trang bị Ẩn Sĩ

1 1
150 Vòng Ẩn Sĩ 1 1
150 Nhẫn Ẩn Sĩ 1 1
30 Mảnh Naruto Lục Đạo 5 30
30 Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát 5 30
150 Áo Chakra SS 1 1
40 Mảnh Kaguya 5 30
40 Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát 5 30

 

- Tỷ lệ rớt mũ giáng sinh trong phó bản thường lần này sẽ tăng lên đến: 50%

 

 

13. Chuỗi nhiệm vụ mừng giáng sinh

A/ Chuỗi nhiệm vụ

Trong tuần lễ giáng sinh , BQT sẽ mang tới chuỗi nhiệm vụ để các nhẫn giả có thể tham gia và gia tăng thêm số mũ giáng sinh của mình

Chuỗi nhiệm vụ cụ thể gồm :

Ngày Nhiệm vụ Chi tiết Phần quà
21 Mua chung giờ vàng Mua chung 10.000 KC Mũ Giáng Sinh*20
22 Tích tiêu đạt mốc Tích tiêu 30.000 KC Mũ Giáng Sinh*40
23 Tích nạp đạt mốc Tích nạp đạt đến tối đa 37.500 KC Tổng Mũ Giáng Sinh : 1200
24 Đấu hạng đạt mốc Đạt mốc 150 lần Mũ Giáng Sinh*30
25 Đổi lệnh chiêu mộ bạc Đổi 200 Lệnh Chiêu mộ bạc Mũ Giáng Sinh*20
26 Đổi Shop Tích Điểm Đổi 1000 KC và 1500 điểm . Được đổi 3 lần Tổng Mũ Giáng Sinh : 120
27 Đăng nhập ngày 7 Đăng nhập đủ 7 ngày Mũ Giáng Sinh*40

B/ Giáng Sinh An Lành

- Thời gian : Từ hôm nay - hết ngày 25/12

- Nội dung : 

Ngoài trời tuyết đã nhẹ rơi

Merry Christmas kề rồi bạn ơi

Thương chúc tất cả mọi người

An lành hạnh phúc một đời bên nhau

Năm mới sức khỏe dồi dào

Làm ăn phát đạt, nhiều vào, ít ra

Nụ cười luôn nở chan hòa

Tình thân bền vững mọi nhà đoàn viên.

Trong thời mừng ngày lễ giáng sinh, các nhẫn giả hãy dành lời chúc kèm User ID, Server đang chơi với Hastag #noelanlanh lên group Cộng Đồng Thời Đại Ninja - Hỏa Quốc Truyền Kỳ

Sau thời gian trên, các nhẫn giả tham gia sự kiện sẽ nhận được 1 giftcode của BQT

14. Đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam

A/ Giảm giá đặc biệt

Nếu như đội tuyển của chúng ta giành chiến thắng trong vòng "Chung kết sớm" trước đối thủ truyền kiếp là Thái Lan , BQT sẽ mở ưu đãi giảm giá đặc biệt vào ngày 27/12 như sau

- Mở bán
Madara Lục Đạo*1 với giá 750 KC

Nhẫn cụ Madara Lục Đạo*1 với giá 1500 KC

Tuyệt sát Madara Lục Đạo*2 với giá 3750 KC trong nạp đơn

Vì vậy các nhẫn giả hãy cùng cổ vũ hết mình cho đội tuyển của chúng ta nhé

B/ Niềm tin chiến thắng

Khi đội tuyển của chúng ta có mặt trong vòng chung kết , BQT sẽ dành tặng all server mỗi người 1000 KC

BQT Thời Đại Ninja

Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ