CHUỖI SỰ KIỆN : HẬU SINH NHẬT VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM

CHUỖI SỰ KIỆN : HẬU SINH NHẬT VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM

13/12/2021

 

CHUỖI SỰ KIỆN : HẬU SINH NHẬT VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM


Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí

- Thời gian: 14/12 đến 16/12 và 17/12 đến 20/12

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau (2 chuỗi có phần quà giống nhau)

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Uchiha Shisui*10;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*5 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Uchiha Shisui*40;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*20 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Hokage Kakashi-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Uchiha Shisui*100;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Hokage Kakashi*75;Kim cương*3750;Mảnh Hokage Kakashi-Tuyệt sát*50;Susanoo Hoàn Thiện*1 1.000.000 VN

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày

- Thời gian: từ 14/12 đến 20/12

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*1;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*3;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Đá năng lượng chakra-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
6 Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*5;Mảnh Senju Tobirama*20;Kim cương*100;Naruto Lục Đạo*1

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: từ từ 14/12 đến 20/12

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 13/11 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;*
2 Kim Cương*100;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;*
3 Kim Cương*150;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;*
4 Kim Cương*150;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;*
5 Kim Cương*150;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;*
6 Kim Cương*150;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;*
7 Kim Cương*200;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*20;Mảnh Senju Tobirama*30;*

4. Tích tiêu

- Thời Gian:  từ 14/12 đến 16/12

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Hỏa S Tuyệt Sát*20;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Hỏa S Tuyệt Sát*30;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 Mảnh Senju Tobirama*10;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Senju Tobirama*15;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*10;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Tứ Vĩ*5
15000 Mảnh Senju Tobirama*20;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*15;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Tứ Vĩ*10
20000 Mảnh Senju Tobirama*25;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*30;Quà trang sức Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Tứ Vĩ*15
30000 Mảnh Senju Tobirama*30;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*25;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
50000 Mảnh Naruto Lục Đạo*150;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*50;Raijin Ken SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300

5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: từ 14/12 đến 20/12

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Mốc Phần Quà
1000 Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*5;Lệnh chiêu mộ-vàng*2
2500 Mảnh Ashura*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*5;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
5000 Mảnh Ashura*20;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*10;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*10;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*15;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5
10000 Mảnh Ashura*30;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*15;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*15;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*20;Tinh Phách-Cao*30
15000 Mảnh Ashura*40;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*20;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*20;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*25;Đá năng lượng Chakra-Cao*40
20000 Mảnh Ashura*50;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*25;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*25;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*30;Vòng Lục Câu Ngọc*1
30000 Mảnh Ashura*60;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*30;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*30;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*45;Thanh Chakra Đen*1

45000

Mảnh Ashura*90;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*50;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*45;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1
60000 Mảnh Ashura*150;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*75;Thanh Chakra Đen*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*500

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: từ từ 14/12 đến 20/12

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 13/11 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Madara Lục Đạo*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Mảnh Madara Lục Đạo*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Mảnh Madara Lục Đạo*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Mảnh Madara Lục Đạo*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Mảnh Madara Lục Đạo*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Mảnh Madara Lục Đạo*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Madara Lục Đạo*20;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*75;Tiên Nhân Trượng SS*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Might Guy Bát Môn,Tiên Nhân Naruto,Killer Bee,Kabuto

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ từ từ 14/12 đến 20/12

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Might Guy Bát Môn,Tiên Nhân Naruto,Killer Bee,Kabuto

8. Huyền thoại Hokage( Kaguya + Naruto Lục Đạo + Obito Lục Đạo) nhận Ashura*1

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: từ từ 14/12 đến 16/12

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này: Ashura*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ từ 14/12 đến 20/12

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Nhất Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Thất Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: từ 15/12 đến 16/12

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: từ 18/12 đến 19/12

11. Đồng đội giờ vàng

- Thời gian : Từ 17/12 đến 20/12

Sử dụng kim cương để quay sự kiện đồng đội giờ vàng, đạt đủ mốc sẽ nhận được thêm phần thưởng tương ứng.

Bảng xếp hạng TOP Đồng đội giờ vàng:

Top Phần Quà
1 Mảnh Naruto Lục Đạo*150;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt sát*75;Bóng nhiệm vụ SS*1;
2 Mảnh Naruto Lục Đạo*100;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt sát*50;Bí dược Akimichi*200;
3 Mảnh Naruto Lục Đạo*75;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt sát*35;Bí dược Akimichi*150;
4-10 Mảnh Naruto Lục Đạo*40;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt sát*20;Bí dược Akimichi*70;
11-20 Mảnh Naruto Lục Đạo*20;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt sát*10;Bí dược Akimichi*30;

Mốc quay thưởng Đồng Đội Giờ Vàng

Mốc Phần Quà
500 Mảnh Sasuke Lục Đạo*50;Mảnh Sasuke Lục Đạo-Tuyệt sát*20;
1000 Mảnh Sasuke Lục Đạo*50;Mảnh Sasuke Lục Đạo-Tuyệt sát*25;
2000 Mảnh Sasuke Lục Đạo*50;Mảnh Sasuke Lục Đạo-Tuyệt sát*30;
3200 Mảnh Sasuke Lục Đạo*150;Mảnh Sasuke Lục Đạo-Tuyệt sát*75;
4200 Mảnh Naruto Lục Đạo*150;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt sát*150;

Ngoài ra : Khi tham gia quay đồng đội giờ vàng, các nhẫn giả sẽ có cơ hội nhận được các mảnh tướng trong các lần quay bao gồm các mảnh tướng sau : 

Namikaze Minato , Nagato , Sarutobi Hiruzen , Pain

12. Đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam

A/ Dành tặng lời chúc

- Thời gian : Từ hôm nay - 19h00 ngày 19/12

- Nội dung : Trong tuần tới đây đội tuyển của chúng ta sẽ tiếp đón 2 đối thủ là Indonesia và Campuchia. Với mục tiêu dành trọn chiến thắng chúng ta hãy cùng tham gia cổ vũ cho các chàng trai của chúng ta

- Trong thời gian trên, các nhẫn giả hãy dành lời chúc kèm User ID, Server đang chơi với Hastag #danhbaidoithu lên group Cộng Đồng Thời Đại Ninja - Hỏa Quốc Truyền Kỳ

Sau thời gian trên, các nhẫn giả tham gia sự kiện sẽ nhận được 1 giftcode của BQT

B/ Giảm giá đặc biệt

Tính đến hết ngày 19/12, nếu như số bài viết lời chúc đăng lên group đạt đủ 300 bài thì BQT sẽ mở giảm giá đặc biệt qua trong ngày 20/12

- Mở bán
Obito Lục Đạo*1 với giá 750 KC

Nhẫn cụ Obito Lục Đạo*1 với giá 1500 KC

Tuyệt sát Obito Lục Đạo*2 với giá 3750 KC trong nạp đơn

Vì vậy các nhẫn giả hãy dành tặng thật nhiều những lời chúc dành cho đội tuyển của chúng ta nhé

C/ Niềm tin chiến thắng

Khi đội tuyển của chúng ta có 1 chiến thắng trước đối thủ , BQT sẽ dành tặng all server mỗi người 1000 KC

13. Hậu Sinh Nhật

a/ Phần quà vui vẻ

Dành tặng đến các  Nhẫn Giả 1 phần quà khi đăng nhập đủ 7 ngày là tướng Naruto Lục Đạo*1

Các nhẫn giả hãy cùng đăng nhập đầy đủ để nhận được phần quà trên nhé

b/ Phần quà đồng hành

BQT sẽ tạo 1 bài Vote với danh sách các nhẫn giả gồm : Senju Tobirama , Obito Lục Đạo , Sasuke Lục Đạo , Naruto Lục Đạo , Madara Lục Đạo , Hokage Kakashi

Nhẫn giả nào có số vote cao nhất, BQT sẽ mở bán mua chung giờ vàng trong chuỗi sự kiện tiếp theo với giá khởi điểm 20.000KC , giảm tối đa 30%

c/ Phần quà sát cánh

BQT sẽ tiếp tục mở lại sự kiện trứng sự kiện trong 4 ngày từ 17/12 - 20/12

Đặc biệt : Trong phần chiêu mộ cao cấp, khi chiêu mộ đạt mốc BQT sẽ hoàn lại 1 số lượng trứng tương ứng

d/ Phần quà trải nghiệm

Trong ngày 20/12 , phần quà trong mục quay nhẫn giả SS sẽ chỉ là Naruto Lục Đạo

Lưu ý : Từ ngày 14/12 - 19/12 vẫn sẽ là phần quay nhẫn giả SS bình thường theo sự kiện

e/ Phần quà phát triển

Từ ngày 14/12 - 20/12 , BQT sẽ mở bán TÍCH NẠP các gói quà phát triển như sau :

Điều kiện Gói phát triển Phần quà
Tích nạp 200k Gói 1 Lệnh chiêu mộ vàng*100
Tích nạp 500k Gói 2 Quà trang bị ẩn sĩ*2
Tích nạp 1000k Gói 3 Lục Đạo Tiên Nhân*1
Tích nạp 3000k Gói 4 Kaguya*1 , Ashura*1
Tích nạp 5000k Gói 5 Ashura Tuyệt Sát*2


BQT Thời Đại Ninja

Kính báo,

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ