CHUỖI SỰ KIỆN : HOKAGE ĐỆ NHẤT

CHUỖI SỰ KIỆN : HOKAGE ĐỆ NHẤT

18/06/2021

 

CHUỖI SỰ KIỆN : HOKAGE ĐỆ NHẤT


Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí

- Thời gian: 20/06 đến 22/06 và 23/06 đến 25/06

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Chuỗi 1

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Uchiha Itachi*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*10 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Uchiha Itachi*40;Quà trang bị Anbu*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Uchiha Itachi*50;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Uchiha Shisui*75;Kim cương*3750;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt sát*50;Vòng Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VN

Chuỗi 2

Tên gói

Phần quà Mức giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Uchiha Itachi*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*10 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Uchiha Itachi*40;Quà trang bị Anbu*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Uchiha Itachi*50;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Uchiha Shisui*75;Kim cương*3750;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt sát*50;Nhẫn Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày 

- Thời gian: từ 19/06 đến 25/06

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*2;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*3;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Đá năng lượng chakra-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
6 Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*5;Mảnh Namikaze Minato*20;Kim Cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 19/06 đến 25/06

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 19/06 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
2 Kim Cương*100;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
3 Kim Cương*150;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
4 Kim Cương*150;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
5 Kim Cương*150;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;
6 Kim Cương*150;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;
7 Kim Cương*200;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*20;Mảnh Namikaze Minato*30;

4. Tích tiêu 

- Thời Gian: từ 19/06 đến 25/06

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Thủy S Tuyệt Sát*20;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Thủy S Tuyệt Sát*30;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 Mảnh Namikaze Minato*10;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*15;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Namikaze Minato*15;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*5;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Nhị Vĩ*5
15000 Mảnh Namikaze Minato*25;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*10;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Nhị Vĩ*10
20000 Mảnh Nagato*30;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*15;Quà trang sức Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Nhị Vĩ*15
30000 Mảnh Nagato*50;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*30;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
45000 Mảnh Nagato*70;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*40;Quà trang sức Anbu*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300
60000 Mảnh Nagato*150;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*50;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1;Thanh truyền Chakra*1


5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: 19/06 đến 25/06

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Mốc Phần Quà
1000 Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Mảnh Susanoo Itachi*10;Lệnh chiêu mộ-vàng*2
2500 Mảnh Senju Hashirama*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*10;Mảnh Susanoo Itachi*15;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
5000 Mảnh Senju Hashirama*15;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*10;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*15;Mảnh Susanoo Itachi*20;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5
10000 Mảnh Senju Hashirama*20;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*15;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*20;Mảnh Susanoo Itachi*25;Tinh Phách-Cao*30
15000 Mảnh Senju Hashirama*25;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*20;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*25;Mảnh Susanoo Itachi*30;Quà trang bị Anbu*2
20000 Mảnh Senju Hashirama*30;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*25;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*30;Mảnh Susanoo Itachi*50;Đá năng lượng Chakra-Cao*70
30000 Mảnh Senju Hashirama*50;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*30;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*50;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Thể Thuật Đỏ*15;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Nhẫn Thuật Đỏ*15

45000

Mảnh Senju Hashirama*100;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*50;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1;Tinh Phách-Cao*70
75000 Mảnh Senju Hashirama*200;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*75;Đao Võ Sĩ SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*700

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 19/06 đến 25/06

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 19/06 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*20;Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja Tuyệt Sát*75;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*4;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3


7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Killer Bee,Pain, Jiraiya, Uchiha Itachi

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 19/06 đến 25/06

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Killer Bee,Pain, Jiraiya, Uchiha Itachi

8. Truyền Thuyết Hokage (Uchiha Shisui + Susanoo Itachi + Senju Tobirama)

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 19/06 đến 21/06

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này: Senju Hashirama

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 19/06 đến 25/06

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Nhất Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Lục Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 20/06 - 21/06

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 23/06 - 24/06

11. Shop tích điểm

- Thời gian : từ 22/06 - 25/06

Khi nạp sẽ nhận thêm điểm thưởng , 1 KC = 1 Điểm , dùng điểm thưởng và kim cương đổi vật phẩm trong Shop tích điểm. Chi tiết như sau :

Vật phẩm Số lượng Điểm thưởng Kim cương Giới hạn mua
Mảnh Nagato 10 1000 1000 15
Mảnh Kamui Kakashi 10 1000 1000 15
Túi Ninja Hệ Hỏa S 1 1000 1500 1
Mảnh Nagato-Tuyệt Sát 10 1000 1000 15
Túi Sách Hệ Hỏa S Tuyệt Sát 1 1000 1500 2
Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ 10 1000 1000 2
Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ 10 1000 1000 2
Đá năng lượng chakra-trung 10 100 200 10
Bí Dược Nara 100 30 30 99
Bí Dược Akimichi 50 80 100 99
Hồn ninja 1000 100 100 10
Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát 10 1000 1000 15
Túi Nguyên Liệu Tăng Bậc Nhẫn Thuật Tím 1 1000 2500 1
Túi Nguyên Liệu Tăng Bậc Thể Thuật Tím 1 1000 2500 1
Sổ Tay EXP-Cao 10 60 120 99
Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao 10 60 200 99

12. Bảng xếp hạng tiêu phí nhận Hokage Đệ Nhất - Senju Hashirama

Bảng xếp hạng thường

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Obito*120;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*80;Tinh Phách-Cao*30;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Anbu*2
2 Mảnh Obito*100;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*65;Tinh Phách-Cao*25;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Jonin*3
3 Mảnh Obito*80;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*50;Tinh Phách-Cao*20;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Jonin*2
4 - 10                Mảnh Obito*60;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*40;Tinh Phách-Cao*15;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*3
11 -  30                          Mảnh Obito*40;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*30;Tinh Phách-Cao*10;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*2
31 - 50 Mảnh Obito*20;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*20;Tinh Phách-Cao*5;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*1

Bảng xếp hạng Đại Sư

Tiêu tối thiểu 28888 KC để lên bảng xếp hạng

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Senju Hashirama*200;Mảnh Senju Hashirama-tuyệt sát*175;Vòng ẩn sĩ*1;Nhẫn ẩn sĩ*1;Đao Võ Sĩ SS*1
2 Mảnh Senju Hashirama*150;Mảnh Senju Hashirama-tuyệt sát*150;Vòng Anbu*1;Nhẫn Anbu*1;Đao Võ Sĩ SS*1
3 Mảnh Senju Hashirama*100;Mảnh Senju Hashirama-tuyệt sát*100;Vòng Anbu*1;Nhẫn Anbu*1;Đá năng lượng chakra-cao*60
4 - 10 Mảnh Senju Hashirama*70;Mảnh Senju Hashirama-tuyệt sát*50;Vòng Anbu*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*40
11 - 30                           Mảnh Senju Hashirama*50;Mảnh Senju Hashirama-tuyệt sát*30;Vòng Jonin*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*20
31 - 50 Mảnh Senju Hashirama*30;Mảnh Senju Hashirama-tuyệt sát*15;Vòng Jonin*1;Nhẫn Chunin*1;Đá năng lượng chakra-cao*10

BQT Thời Đại Ninja

Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ