CHUỖI SỰ KIỆN : HOKAGE KAKASHI

CHUỖI SỰ KIỆN : HOKAGE KAKASHI

22/10/2021

 

CHUỖI SỰ KIỆN : HOKAGE KAKASHI


Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí

- Thời gian: 23/10 đến 25/10 và 26/10 đến 29/10

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Chuỗi 1

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Pain*10;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*5 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Pain*40;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*20 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Pain*100;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*75;Kim cương*3750;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt sát*50;Áo choàng Đệ Tứ SS*1 1.000.000 VN

Chuỗi 2

Tên gói

Phần quà Mức giá
Gói quà thần bí 1

Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Pain*10;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*5

50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Pain*40;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*20 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Pain*100;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*75;Kim cương*3750;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt sát*50;Nhẫn Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày 

- Thời gian: từ 23/10 đến 29/10

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*1;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*3;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Đá năng lượng chakra-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
6 Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*5;Mảnh Susanoo Itachi*20;Kim cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 23/10 đến 29/10

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 23/10 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
2 Kim Cương*100;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
3 Kim Cương*150;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
4 Kim Cương*150;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
5 Kim Cương*150;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;
6 Kim Cương*150;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;
7 Kim Cương*200;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*20;Mảnh Susanoo Itachi*30;

4. Tích tiêu 

- Thời Gian: từ 23/10 đến 29/10

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Phong S Tuyệt Sát (Tinh Anh)*20;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Phong S Tuyệt Sát (Tinh Anh)*30;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 Mảnh Susanoo Itachi*10;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Susanoo Itachi*15;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*10;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Tam Vĩ*5
15000 Mảnh Susanoo Itachi*20;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*15;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Tam Vĩ*10
20000 Mảnh Susanoo Itachi*25;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*30;Quà trang bị Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Tam Vĩ*15
30000 Mảnh Susanoo Itachi*30;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*20;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
40000 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*30;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*30;Totsuka no Tsurugi SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300
50000 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*50;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*40;Quà trang sức Anbu*2;Tinh phách-cao*50;Đá năng lượng Chakra-cao*50
65000 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*70;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*60;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1;Áo Chakra SS*1


5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: 23/10 đến 29/10

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Mốc Phần Quà
1000 Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Mảnh Obito Lục Đạo*5;Lệnh chiêu mộ-vàng*2
2500 Mảnh Hokage Kakashi*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*5;Mảnh Obito Lục Đạo*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
5000 Mảnh Hokage Kakashi*20;Mảnh Hokage Kakashi-Tuyệt Sát*10;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*10;Mảnh Obito Lục Đạo*15;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5
10000 Mảnh Hokage Kakashi*30;Mảnh Hokage Kakashi-Tuyệt Sát*15;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*15;Mảnh Obito Lục Đạo*20;Tinh Phách-Cao*30
15000 Mảnh Hokage Kakashi*40;Mảnh Hokage Kakashi-Tuyệt Sát*20;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*20;Mảnh Obito Lục Đạo*25;Đá năng lượng Chakra-Cao*40
20000 Mảnh Hokage Kakashi*50;Mảnh Hokage Kakashi-Tuyệt Sát*25;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*25;Mảnh Obito Lục Đạo*30;Cầu Đạo Ngọc SS*1
30000 Mảnh Hokage Kakashi*60;Mảnh Hokage Kakashi-Tuyệt Sát*30;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*30;Mảnh Obito Lục Đạo*45;Susanoo hoàn thiện*1

45000

Mảnh Hokage Kakashi*90;Mảnh Hokage Kakashi-Tuyệt Sát*50;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*45;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1
60000 Mảnh Hokage Kakashi*150;Mảnh Hokage Kakashi-Tuyệt Sát*75;Susanoo hoàn thiện*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*500

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 23/10 đến 29/10

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 23/10 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Uchiha Madara*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Mảnh Hokage Kakashi*10
2 Mảnh Uchiha Madara*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Mảnh Hokage Kakashi*10
3 Mảnh Uchiha Madara*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Mảnh Hokage Kakashi*10
4 Mảnh Uchiha Madara*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Mảnh Hokage Kakashi*20
5 Mảnh Uchiha Madara*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Mảnh Hokage Kakashi*20
6 Mảnh Uchiha Madara*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Mảnh Hokage Kakashi*30
7 Mảnh Uchiha Madara*20;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*75;Quạt Gunbai SS*1;Mảnh Hokage Kakashi*50


7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Uchiha Shisui,Sasuke Susanoo,Nagato,Namikaze Minato

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 23/10 đến 29/10

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Uchiha Shisui,Sasuke Susanoo,Nagato,Namikaze Minato

8. Truyền Thuyết Hokage (Obito Lục Đạo + Madara Lục Đạo + Sasuke Lục Đạo)

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 23/10 đến 25/10

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này:  Hokage Kakashi*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 02/10 đến 08/10

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Nhị Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Thất Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 24/10 - 25/10

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 27/10 - 28/10

11. Shop tích điểm

- Thời gian : từ 26/10 - 29/10

Khi nạp sẽ nhận thêm điểm thưởng , 1 KC = 1 Điểm , dùng điểm thưởng và kim cương đổi vật phẩm trong Shop tích điểm.

12. Bảng xếp hạng tiêu phí nhận Hokage Kakashi + Tuyệt Sát và Nhẫn cụ

- Thời gian : từ 23/10 đến 29/10

Bảng xếp hạng thường

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Tiên Nhân Naruto*150;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*80;Tinh Phách-Cao*30;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Anbu*2
2 Mảnh Tiên Nhân Naruto*100;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*65;Tinh Phách-Cao*25;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Jonin*3
3 Mảnh Tiên Nhân Naruto*80;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*50;Tinh Phách-Cao*20;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Jonin*2
4 - 10                Mảnh Tiên Nhân Naruto*60;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*40;Tinh Phách-Cao*15;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*3
11 -  30                          Mảnh Tiên Nhân Naruto*40;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*30;Tinh Phách-Cao*10;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*2
31 - 50 Mảnh Tiên Nhân Naruto*20;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*20;Tinh Phách-Cao*5;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*1

Bảng xếp hạng Đại Sư

Tiêu tối thiểu 28888 KC để lên bảng xếp hạng

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Hokage Kakashi*200;Mảnh Hokage Kakashi-Tuyệt Sát*175;Mảnh Obito Lục Đạo*200;Nhẫn ẩn sĩ*1;Susanoo hoàn thiện*1
2 Mảnh Hokage Kakashi*150;Mảnh Hokage Kakashi-Tuyệt Sát*150;Mảnh Obito Lục Đạo*150;Nhẫn Anbu*1;Susanoo hoàn thiện*1
3 Mảnh Hokage Kakashi*100;Mảnh Hokage Kakashi-Tuyệt Sát*100;Mảnh Obito Lục Đạo*100;Nhẫn Anbu*1;Susanoo hoàn thiện*1
4 - 10 Mảnh Hokage Kakashi*70;Mảnh Hokage Kakashi-Tuyệt Sát*50;Vòng Anbu*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*40
11 - 30                           Mảnh Hokage Kakashi*50;Mảnh Hokage Kakashi-Tuyệt Sát*30;Vòng Jonin*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*20
31 - 50 Mảnh Hokage Kakashi*30;Mảnh Hokage Kakashi-Tuyệt Sát*15;Vòng Jonin*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*10

13 . Hokage Kakashi

a/ Báo danh may mắn

- Thời gian : Từ hôm nay - 23h59 ngày 29/10

- Nội dung : Để chào mừng tướng mới Hokage Đệ Lục - Kakashi, BQT xin gửi tới các nhẫn giả sự kiện : Báo danh may mắn , nhận ngay tướng mới

Trong thời gian sự kiện, các nhẫn giả chỉ cần báo danh User ID , Server đang chơi , Hình ảnh nhân vật của mình kèm Hastag #hokagedeluc lên group Cộng Đồng Thời Đại Ninja - Hỏa Quốc Truyền Kỳ

Sau 7 ngày sẽ tiến hành tổng hợp số người đã báo danh và tiến hành 1 vòng quay may mắn chọn ra 3 người may mắn nhất nhận được Hokage Kakashi*1

Những người báo danh sẽ nhận được 1 giftcode may mắn

b/ Truy tìm Hokage Kakashi

Ngày Nhiệm vụ
23/10 Tích nạp đủ mốc 7500 KC nhận Hokage Kakashi*1 , 15000 KC Hokage Kakashi-Tuyệt Sát*2
24/10
25/10 Mua chung giờ vàng Hokage Kakashi với giá khởi đầu 30000 KC giảm giá tối đa đến 20%
26/10 Chiêu mộ cao đạt mốc 200 lần nhận Hokage Kakashi*1
23/10 - 29/10 Nạp liên tiếp mỗi ngày 1000 KC nhận đủ 1 tướng Hokage Kakashi*1

BQT Thời Đại Ninja

Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ