CHUỖI SỰ KIỆN : KHAI SÁNG LỤC ĐẠO

CHUỖI SỰ KIỆN : KHAI SÁNG LỤC ĐẠO

05/11/2021

 

CHUỖI SỰ KIỆN : KHAI SÁNG LỤC ĐẠO


Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí

- Thời gian: 06/11 đến 08/11 và 09/11 đến 12/11

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Chuỗi 1

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Killer Bee*10;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*5 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Killer Bee*40;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*20 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Killer Bee*100;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Senju Hashirama*75;Kim cương*3750;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt sát*50;Đao Võ Sĩ SS*1 1.000.000 VN

Chuỗi 2

Tên gói

Phần quà Mức giá
Gói quà thần bí 1

Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Killer Bee*10;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*5

50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Killer Bee*40;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*20 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Killer Bee*100;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Senju Hashirama*75;Kim cương*3750;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt sát*50;Nhẫn Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày 

- Thời gian: từ 06/11 đến 12/11

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*1;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*3;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 Mảnh Tiên nhân Naruto-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 Mảnh Tiên nhân Naruto-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 Mảnh Tiên nhân Naruto-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Đá năng lượng chakra-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
6 Mảnh Tiên nhân Naruto-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Tiên nhân Naruto-Tuyệt Sát*5;Mảnh Tiên nhân Naruto*20;Kim cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: từ 06/11 đến 12/11

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 06/11 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Tiên nhân Naruto-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;*
2 Kim Cương*100;Mảnh Tiên nhân Naruto-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;*
3 Kim Cương*150;Mảnh Tiên nhân Naruto-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;*
4 Kim Cương*150;Mảnh Tiên nhân Naruto-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;*
5 Kim Cương*150;Mảnh Tiên nhân Naruto-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;*
6 Kim Cương*150;Mảnh Tiên nhân Naruto-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;*
7 Kim Cương*200;Mảnh Tiên nhân Naruto-Tuyệt Sát*20;Mảnh Tiên nhân Naruto*30;*

4. Tích tiêu 

- Thời Gian: từ 06/11 đến 12/11

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Phong S Tuyệt Sát (Tinh Anh)*20;Mảnh Tiên nhân Naruto-Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Phong S Tuyệt Sát (Tinh Anh)*30;Mảnh Tiên nhân Naruto-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 Mảnh Tiên nhân Naruto*10;Mảnh Tiên nhân Naruto-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Tiên nhân Naruto*15;Mảnh Tiên nhân Naruto-Tuyệt Sát*10;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Nhị Vĩ*5
15000 Mảnh Tiên nhân Naruto*20;Mảnh Tiên nhân Naruto-Tuyệt Sát*15;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Nhị Vĩ*10
20000 Mảnh Tiên nhân Naruto*25;Mảnh Tiên nhân Naruto-Tuyệt Sát*30;Quà trang bị Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Nhị Vĩ*15
30000 Mảnh Tiên nhân Naruto*30;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*20;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
40000 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*30;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*30;Quyển Trục*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300
50000 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*50;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*40;Quà trang sức Anbu*2;Tinh phách-cao*50;Đá năng lượng Chakra-cao*50
65000 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*70;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*60;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1;Áo Chakra SS*1


5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: từ 06/11 đến 12/11

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Mốc Phần Quà
1000 Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Mảnh Madara Lục Đạo*5;Lệnh chiêu mộ-vàng*2
2500 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*5;Mảnh Madara Lục Đạo*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
5000 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*20;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*10;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*10;Mảnh Madara Lục Đạo*15;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5
10000 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*30;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*15;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*15;Mảnh Madara Lục Đạo*20;Tinh Phách-Cao*30
15000 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*40;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*20;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*20;Mảnh Madara Lục Đạo*25;Đá năng lượng Chakra-Cao*40
20000 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*50;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*25;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*25;Mảnh Madara Lục Đạo*30;Tiên Nhân Trượng SS*1
30000 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*60;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*30;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*30;Mảnh Madara Lục Đạo*45;Vòng Lục Câu Ngọc*1

45000

Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*90;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*50;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*45;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1
60000 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*150;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*75;Vòng Lục Câu Ngọc*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*500

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: từ 06/11 đến 12/11

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 06/11 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Obito Lục Đạo*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Mảnh Obito Lục Đạo*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Mảnh Obito Lục Đạo*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Mảnh Obito Lục Đạo*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Mảnh Obito Lục Đạo*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Mảnh Obito Lục Đạo*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Obito Lục Đạo*20;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*75;Cầu Đạo Ngọc SS*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3


7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Senju Tobirama,Uchiha Shisui,Sasuke Susanoo,Pain

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ từ 06/11 đến 12/11

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Senju Tobirama,Uchiha Shisui,Sasuke Susanoo,Pain

8. Truyền Thuyết Hokage (Madara Lục Đạo + Naruto Lục Đạo + Sasuke Lục Đạo)

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: từ 06/11 đến 08/11

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này:  Lục Đạo Tiên Nhân*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 06/11 đến 12/11

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Nhất Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Thất Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 07/11 - 08/11

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 10/11 - 11/11

11. Shop tích điểm

- Thời gian : từ 09/11 - 12/11

Khi nạp sẽ nhận thêm điểm thưởng , 1 KC = 1 Điểm , dùng điểm thưởng và kim cương đổi vật phẩm trong Shop tích điểm.

12. Bảng xếp hạng tiêu phí nhận Lục Đạo Tiên Nhân + Tuyệt Sát và Nhẫn cụ

- Thời gian : từ 06/11 đến 12/11

Bảng xếp hạng thường

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Kamui Kakashi*150;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*80;Tinh Phách-Cao*30;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Anbu*2
2 Mảnh Kamui Kakashi*100;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*65;Tinh Phách-Cao*25;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Jonin*3
3 Mảnh Kamui Kakashi*80;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*50;Tinh Phách-Cao*20;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Jonin*2
4 - 10                Mảnh Kamui Kakashi*60;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*40;Tinh Phách-Cao*15;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*3
11 -  30                          Mảnh Kamui Kakashi*40;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*30;Tinh Phách-Cao*10;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*2
31 - 50 Mảnh Kamui Kakashi*20;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*20;Tinh Phách-Cao*5;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*1

Bảng xếp hạng Đại Sư

Tiêu tối thiểu 28888 KC để lên bảng xếp hạng

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*200;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*175;Mảnh Madara Lục Đạo*200;Nhẫn ẩn sĩ*1;Vòng Lục Câu Ngọc*1
2 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*150;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*150;Mảnh Madara Lục Đạo*150;Nhẫn Anbu*1;Vòng Lục Câu Ngọc*1
3 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*100;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*100;Mảnh Madara Lục Đạo*100;Nhẫn Anbu*1;Vòng Lục Câu Ngọc*1
4 - 10 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*70;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*50;Vòng Anbu*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*40
11 - 30                           Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*50;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*30;Vòng Jonin*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*20
31 - 50 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*30;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*15;Vòng Jonin*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*10

13 . Khai sáng Lục Đạo

a/ Báo danh may mắn

- Thời gian : Từ hôm nay - 23h59 ngày 09/11

- Nội dung : Để chào mừng tướng mới Lục Đạo Tiên Nhân BQT xin gửi tới các nhẫn giả sự kiện : Báo danh may mắn , nhận ngay tướng mới

Trong thời gian sự kiện, các nhẫn giả chỉ cần báo danh User ID , Server đang chơi , Hình ảnh nhân vật của mình kèm Hastag #lucdaotiennhan lên group Cộng Đồng Thời Đại Ninja - Hỏa Quốc Truyền Kỳ

Sau 7 ngày sẽ tiến hành tổng hợp số người đã báo danh và tiến hành 1 vòng quay may mắn chọn ra 3 người may mắn nhất nhận được Lục Đạo Tiên Nhân*1

Những người báo danh sẽ nhận được 1 giftcode may mắn

b/ Truy tìm Lục Đạo Tiên Nhân

Ngày Nhiệm vụ
06/11 Tích nạp đủ mốc 7500 KC nhận Lục Đạo Tiên Nhân*1
08/11
09/11 Mua chung giờ vàng Lục Đạo Tiên Nhân với giá khởi đầu 30000 KC giảm giá tối đa đến 20%
10/11 Chiêu mộ cao đạt mốc 300 lần nhận Lục Đạo Tiên Nhân*1

c/ Siêu Sale ngày 11/11

Sự kiện diễn ra duy nhất trong ngày 11/11

Điều kiện Gói Sale Phần quà
Tích nạp 100k Gói 1 Lệnh chiêu mộ vàng*20,Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*10,Sách thông linh*10,Lệnh chiêu mộ bạc*20
Tích nạp 200k Gói 2 Quà trang bị ẩn sĩ*2
Tích nạp 500k Gói 3 Madara Lục Đạo*1
Tích nạp 1000k Gói 4 Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*1 , Nhẫn cụ Lục Đạo Tiên Nhân*1
Tích nạp 2000k Gói 5 Lục Đạo Tiên Nhân*1 , Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*1

BQT Thời Đại Ninja

Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ