CHUỖI SỰ KIỆN KHỦNG : CHỢ ĐEN LÀNG LÁ

CHUỖI SỰ KIỆN KHỦNG : CHỢ ĐEN LÀNG LÁ

20/05/2021

CHUỖI SỰ KIỆN KHỦNG : CHỢ ĐEN LÀNG LÁ


Timeline sự kiện 

 

 

1. Gói quà thần bí

- Thời gian: 21/05 đến 23/05 và 24/05 đến 27/05

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Chuỗi 1

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Obito*10;Nhẫn Jonin*1 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Obito*40;Vòng Jonin*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Obito-Sách tuyệt sát*1;Kim cương*3750;Mảnh Obito*50;Quà trang bị Anbu*1 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Killer Bee*75;Kim cương*3750;Killer Bee-sách tuyệt sát*1;Vòng Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VN

Chuỗi 2

Tên gói

Phần quà Mức giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Obito*10;Nhẫn Jonin*1 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Obito*40;Vòng Jonin*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Obito-Sách tuyệt sát*1;Kim cương*3750;Mảnh Obito*50;Quà trang bị Anbu*1 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Killer Bee*75;Kim cương*3750;Killer Bee-sách tuyệt sát*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày nhận ngay mảnh Tuyệt Sát Kamui Kakashi

- Thời gian: từ 21/05 đến 27/05

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

 Ngày   Quà Tặng
1 Mì ramen*1;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*2
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*2;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Sổ tay EXP Kỹ năng-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
6 Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
7 Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Mảnh Kamui Kakashi*20;Kim Cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 21/05 đến 27/05

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 21/05 sẽ nhận được những phần quà giá trị

 Ngày   Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
2 Kim Cương*100;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
3 Kim Cương*150;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
4 Kim Cương*150;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
5 Kim Cương*150;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;
6 Kim Cương*150;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;
7 Kim Cương*200;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*20;Mảnh Kamui Kakashi*30;*

4. Tích tiêu

- Thời Gian: từ 21/05 đến 23/05

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương đạt mốc sẽ nhận được những phần thưởng sau

 Tích tiêu 

Phần quà
1000 Túi Mảnh Hệ Lôi S Tuyệt Sát (tinh anh)*20;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Lôi S Tuyệt Sát (tinh anh)*30;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 Mảnh Kamui Kakashi*10;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*15;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Kamui Kakashi*15;Mảnh Nagato-tuyệt sát*10;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Nhất Vĩ*5
15000 Mảnh Kamui Kakashi*25;Mảnh Nagato-tuyệt sát*20;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Nhất Vĩ*10
20000 Mảnh Nagato*30;Mảnh Nagato-tuyệt sát*30;Quà trang sức Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Nhất Vĩ*15
30000 Mảnh Nagato*50;Mảnh Nagato-tuyệt sát*40;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
45000 Nagato*1;Mảnh Nagato-tuyệt sát*50;Thanh truyền Chakra*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300


5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: 21/05 đến 27/05

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Mốc tích nạp Phần thưởng
1000 Kim cương*500;Bí dược Nara*1000;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Mì ramen*5;Lệnh chiêu mộ-vàng*2
2000 Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt Sát*10;Mảnh Sasuke Susanoo*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2;Bí dược Nara*2000;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30
4000 Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt Sát*15;Mảnh Sasuke Susanoo*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5;Bí dược Nara*5000;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70
6000 Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt Sát*20;Mảnh Sasuke Susanoo*40;Quà trang bị anbu*1;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Thể Thuật Cam*15;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Nhẫn Thuật Cam*15
10000 Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt Sát*25;Mảnh Sasuke Susanoo*50;Quà trang bị anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*30;Tinh Phách-Cao*30
15000 Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt Sát*30;Mảnh Sasuke Susanoo*70;Quà trang sức Anbu*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*100;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*100
20000 Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt Sát*50;Mảnh Sasuke Susanoo*100;Quà trang sức Anbu*1;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Thể Thuật Đỏ*15;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Nhẫn Thuật Đỏ*15
30000 Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*50;Mảnh Sasuke Susanoo*150;Vòng Ẩn Sĩ*1;Đá năng lượng Chakra-cao*70;Tinh Phách-Cao*70
45000 Mảnh Susanoo Itachi*100;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*75;Nhẫn ẩn sĩ*1;Tinh Phách-Cao*150;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*300
75000 Mảnh Susanoo Itachi*200;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*100;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Totsuka no Tsurugi SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*700

 

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 21/05 đến 27/05

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 21/05 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*20;Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja Tuyệt Sát*75;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*4;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3


7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Nagato,Namikaze Minato, Obito, Uchiha Itachi

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 21/05 đến 27/05

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Nagato,Namikaze Minato, Obito, Uchiha Itachi

 

8. Huyền thoại Hokage

Chuỗi 1 : Susanoo Sasuke + Uchiha Shisui + Killer Bee

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 21/05 đến 23/05

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này: Susanoo Itachi*1

Chuỗi 2 : Nagato + Pain + Tiên nhân Naruto

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 24/05 đến 27/05

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 22.500 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này: Tiên Nhân Naruto*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 21/05 đến 27/05

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Nhất Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Lục Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 22/05 - 23/05

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 25/05 - 26/05

11. Chợ đen

Sẽ có 5 loại chợ đen, dùng để trao đổi các vật phẩm , các loại trao đổi gồm :

Chợ đen 1 : Sách tuyệt sát tướng => Tinh phách cao

Thời gian : 21/05 - 22/05

Chợ đen 2 : Sách tuyệt sát tướng => Đá năng lượng Chakra cao

Thời gian : 23/05 - 24/05

Chợ đen 3 : Tướng => Tinh phách cao

Thời gian : 25/05

Chợ đen 4 : Tướng => Đá năng lượng Chakra cao

Thời gian : 26/05

Chợ đen 5 : Sách tuyệt sát tướng => Lệnh chiêu mộ vàng

Thời gian : 27/05

Chi tiết cụ thể đổi chợ đen các nhẫn giả sẽ theo dõi trực tiếp trong game

Các nhẫn giả hãy cân nhắc kỹ trước khi quy đổi Chợ Đen và chọn đúng chuỗi chợ đen để đổi


12. Đồng đội giờ vàng

- Thời gian : Từ 24/05 - 27/05

Sử dụng kim cương để quay sự kiện đồng đội giờ vàng, đạt đủ mốc sẽ nhận được thêm phần thưởng tương ứng

Bảng xếp hạng TOP Đồng đội giờ vàng

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Tiên Nhân Naruto*150;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt sát*75;Bí dược Akimichi*250;
2 Mảnh Tiên Nhân Naruto*100;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt sát*50;Bí dược Akimichi*200;
3 Mảnh Tiên Nhân Naruto*75;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt sát*35;Bí dược Akimichi*150;
4-10          Mảnh Tiên Nhân Naruto*40;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt sát*20;Bí dược Akimichi*70;
11-20                Mảnh Tiên Nhân Naruto*20;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt sát*10;Bí dược Akimichi*30;

Mốc quay thưởng Đồng đội giờ vàng

Mốc điểm Phần Thưởng
500 Mảnh Killer Bee*50;
1000 Mảnh Killer Bee*50;Mảnh Killer Bee-Tuyệt sát*25;
2000 Mảnh Killer Bee*100;Mảnh Killer Bee-Tuyệt sát*50;
3200 Mảnh Killer Bee*100;Mảnh Killer Bee-Tuyệt sát*75;
4200  Mảnh Tiên Nhân Naruto*150;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt sát*75;

 

 

Sự kiện đặc biệt : Online giờ vàng

 

Trong tuần từ 21/05 - 27/05 sẽ diễn ra 1 chuỗi sự kiện vô cùng đặc biệt dành cho các "ngôi sao đen" theo timeline như sau : 

Trong các ngày diễn ra sự kiện online giờ vàng, các nhẫn giả sẽ có 1 nhiệm vụ đặc biệt và hoàn thành nó sẽ nhận được phần quà vô cùng đặc biệt : Namikaze Minato hoặc Tuyệt Sát Namikaze Minato, cụ thể :

Online giờ vàng 1 : Các nhẫn giả chỉ cần đăng nhập vào giờ vàng để nhận ninja Namikaze Minato

Online giờ vàng 2 : Nếu có lỡ hẹn với sự kiện 1, đã có sự kiện 2, các nhẫn giả chỉ cần tích tiêu 1000 KC trong thời gian sự kiện để nhận Namikaze Minato

Online giờ vàng 3 : Nếu có chẳng may không thể tham gia cả 2 sự kiện trên đã có sự kiện 3 , các nhẫn giả chỉ cần tích nạp 150 KC trong thời gian sự kiện để nhận Namikaze Minato

Online giờ vàng 4 : Đặc biệt, với chuỗi sự kiện 4 , các nhẫn giả tham gia sự kiện mua chung giờ vàng để mua tuyệt sát Namikaze Minato với giá khởi điểm : 25000 KC/2 tuyệt sát, mua chung càng nhiều giá càng giảm, tối đa giảm 40%. 

Nếu như mua trước cũng sẽ không sợ thiệt, vì số kim cương chênh lệch giá mua ban đầu với giá giảm cuối cùng sẽ được hoàn lại cho các nhẫn giả

Lưu ý : Thời gian giờ vàng có thể là bất cứ thời điểm nào trong ngày và sẽ được công bố trên group : Cộng Đồng Thời Đại Ninja - Hỏa Quốc Truyền Kỳ trước khi diễn ra sự kiện 1 tiếng

Các sự kiện online giờ vàng sẽ chỉ diễn ra trong vòng 15 phút , các nhẫn giả hãy nhanh tay để có thể nhận được tối đa là : 3 Ninja và 2 Tuyệt Sát

 

BQT Thời Đại Ninja kính bút

Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ