CHUỖI SỰ KIỆN : MIGHT GUY BÁT MÔN

CHUỖI SỰ KIỆN : MIGHT GUY BÁT MÔN

09/07/2021

 

CHUỖI SỰ KIỆN : MIGHT GUY BÁT MÔN


Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí

- Thời gian: 10/07 đến 12/07 và 13/07 đến 16/07

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Chuỗi 1

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Kamui Kakashi*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*10 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Kamui Kakashi*40;Quà trang bị Anbu*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Kamui Kakashi*50;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Senju Tobirama*75;Kim cương*3750;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt sát*50;Nhẫn Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VN

Chuỗi 2

Tên gói

Phần quà Mức giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Kamui Kakashi*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*10 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Kamui Kakashi*40;Quà trang bị Anbu*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Kamui Kakashi*50;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Senju Tobirama*75;Kim cương*3750;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt sát*50;Raijin Ken SS*1 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày 

- Thời gian: từ 10/07 đến 16/07

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*2;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*3;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Đá năng lượng chakra-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
6 Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*5;Mảnh Nagato*20;Kim Cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 10/07 đến 16/07

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 10/07 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
2 Kim Cương*100;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
3 Kim Cương*150;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
4 Kim Cương*150;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
5 Kim Cương*150;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;
6 Kim Cương*150;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;
7 Kim Cương*200;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*20;Mảnh Nagato*30;

4. Tích tiêu 

- Thời Gian: từ 10/07 đến 16/07

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Thủy S Tuyệt Sát*20;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Thủy S Tuyệt Sát*30;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 Mảnh Nagato*10;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Nagato*15;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*10;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Nhị Vĩ*5
15000 Mảnh Nagato*20;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*15;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Nhị Vĩ*10
20000 Mảnh Nagato*25;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*30;Quà trang bị Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Nhị Vĩ*15
30000 Mảnh Nagato*30;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*20;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
40000 Mảnh Susanoo Itachi*30;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*30;Quà trang sức Anbu*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300
50000 Mảnh Susanoo Itachi*50;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*40;Quà trang sức Anbu*1;Tinh phách-cao*50;Đá năng lượng Chakra-cao*50
60000 Mảnh Susanoo Itachi*70;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*60;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1;Totsuka no Tsurugi SS*1


5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: 10/07 đến 16/07

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Mốc Phần Quà
1000 Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Mảnh Senju Hashirama*5;Lệnh chiêu mộ-vàng*2
2500 Mảnh Might Guy Bát Môn*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*5;Mảnh Senju Hashirama*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
5000 Mảnh Might Guy Bát Môn*15;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*10;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*10;Mảnh Senju Hashirama*15;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5
10000 Mảnh Might Guy Bát Môn*20;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*15;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*15;Mảnh Senju Hashirama*20;Tinh Phách-Cao*30
15000 Mảnh Might Guy Bát Môn*25;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*20;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*20;Mảnh Senju Hashirama*25;Quà trang bị Anbu*2
20000 Mảnh Might Guy Bát Môn*30;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*25;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*25;Mảnh Senju Hashirama*30;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Nhẫn Thuật Đỏ*15
30000 Mảnh Might Guy Bát Môn*50;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*30;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*30;Mảnh Senju Hashirama*45;Đá năng lượng Chakra-Cao*100

45000

Mảnh Might Guy Bát Môn*100;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*50;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*45;Vòng Ẩn Sĩ*1;Tinh Phách-Cao*100
75000 Mảnh Might Guy Bát Môn*200;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*75;Côn Nhị Khúc SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*700

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 10/07 đến 16/07

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 10/07 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Uchiha Shisui*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Mảnh Uchiha Shisui*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Mảnh Uchiha Shisui*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Mảnh Uchiha Shisui*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Mảnh Uchiha Shisui*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Mảnh Uchiha Shisui*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Uchiha Shisui*20;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*75;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*4;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3


7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Nagato,Pain, Killer Bee, Kamui Kakashi

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 10/07 đến 16/07

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Nagato,Pain, Killer Bee, Kamui Kakashi

8. Truyền Thuyết Hokage (Senju Hashirama + Susanoo Itachi + Senju Tobirama)

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 10/07 đến 12/07

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này: Might Guy Bát Môn

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 10/07 đến 16/07

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Tam Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Lục Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 11/07 - 12/07

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 14/07 - 15/07

11. Shop tích điểm

- Thời gian : từ 13/07 - 16/07

Khi nạp sẽ nhận thêm điểm thưởng , 1 KC = 1 Điểm , dùng điểm thưởng và kim cương đổi vật phẩm trong Shop tích điểm. Chi tiết như sau :

Vật phẩm Số lượng Điểm thưởng Kim cương Giới hạn mua
Mảnh Uchiha Shisui 10 1000 1500 15
Mảnh Nagato 10 1000 1000 15
Túi Ninja Hệ Phong S (tinh anh) 1 1000 1500 1
Mảnh Nagato-Tuyệt Sát 10 1000 1000 15
Túi Sách Hệ Phong S Tuyệt Sát (tinh anh) 1 1000 1500 2
Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ 10 1000 1000 2
Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ 10 1000 1000 2
Đá năng lượng chakra-trung 10 100 200 10
Bí Dược Nara 100 30 30 99
Bí Dược Akimichi 50 80 100 99
Hồn ninja 1000 100 100 10
Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát 10 1000 1500 15
Túi Nguyên Liệu Tăng Bậc Nhẫn Thuật Tím 1 1000 2500 1
Túi Nguyên Liệu Tăng Bậc Thể Thuật Tím 1 1000 2500 1
Sổ Tay EXP-Cao 10 60 120 99
Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao 10 60 200 99

12. Bảng xếp hạng tiêu phí nhận MIGHT GUY BÁT MÔN

Bảng xếp hạng thường

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Namikaze Minato*120;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*80;Tinh Phách-Cao*30;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Anbu*2
2 Mảnh Namikaze Minato*100;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*65;Tinh Phách-Cao*25;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Jonin*3
3 Mảnh Namikaze Minato*80;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*50;Tinh Phách-Cao*20;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Jonin*2
4 - 10                Mảnh Namikaze Minato*60;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*40;Tinh Phách-Cao*15;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*3
11 -  30                          Mảnh Namikaze Minato*40;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*30;Tinh Phách-Cao*10;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*2
31 - 50 Mảnh Namikaze Minato*20;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*20;Tinh Phách-Cao*5;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*1

Bảng xếp hạng Đại Sư

Tiêu tối thiểu 28888 KC để lên bảng xếp hạng

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Might Guy Bát Môn*200;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*175;Vòng ẩn sĩ*1;Nhẫn ẩn sĩ*1;Côn nhị khúc SS*1
2 Mảnh Might Guy Bát Môn*150;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*150;Vòng Anbu*1;Nhẫn Anbu*1;Côn nhị khúc SS*1
3 Mảnh Might Guy Bát Môn*100;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*100;Vòng Anbu*1;Nhẫn Anbu*1;Đá năng lượng chakra-cao*60
4 - 10 Mảnh Might Guy Bát Môn*70;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*50;Vòng Anbu*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*40
11 - 30                           Mảnh Might Guy Bát Môn*50;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*30;Vòng Jonin*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*20
31 - 50 Mảnh Might Guy Bát Môn*30;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*15;Vòng Jonin*1;Nhẫn Chunin*1;Đá năng lượng chakra-cao*10

BQT Thời Đại Ninja

Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ