CHUỖI SỰ KIỆN : MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO + BLACK FRIDAY

CHUỖI SỰ KIỆN : MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO + BLACK FRIDAY

19/11/2021

 

CHUỖI SỰ KIỆN : MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO + BLACK FRIDAY


Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí

- Thời gian: 20/11 đến 22/11 và 23/11 đến 26/11

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Chuỗi 1

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Tiên Nhân Naruto*10;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*5 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Tiên Nhân Naruto*40;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*20 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Sasuke Lục Đạo-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Tiên Nhân Naruto*100;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Sasuke Lục Đạo*75;Kim cương*3750;Mảnh Sasuke Lục Đạo-Tuyệt sát*50;Susanoo SS*1 1.000.000 VN

Chuỗi 2

Tên gói

Phần quà Mức giá
Gói quà thần bí 1

Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Tiên Nhân Naruto*10;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*5

50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Tiên Nhân Naruto*40;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*20 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Sasuke Lục Đạo-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Tiên Nhân Naruto*100;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Sasuke Lục Đạo*75;Kim cương*3750;Mảnh Sasuke Lục Đạo-Tuyệt sát*50;Nhẫn Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày 

- Thời gian: từ 20/11 đến 26/11

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận thưởng, đặc biệt trong tuần này mỗi ngày các nhẫn giả sẽ nhận thêm 1 người thầy đáng kính trong Naruto

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*1;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Might Guy*1
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*3;Asuma Sarutobi*1
3 Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Tsunade*1
4 Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Jiraiya*1
5 Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Đá năng lượng chakra-trung*20;Kakashi Hatake*1
6 Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Namikaze Minato*1
7 Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*5;Mảnh Susanoo Itachi*20;Kim cương*100;Sarutobi Hiruzen*1

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: từ 20/11 đến 26/11

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 20/11 sẽ nhận phần thưởng, đặc biệt đến ngày thứ 7 sẽ nhận về Might Guy Bát Môn

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;*
2 Kim Cương*100;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;*
3 Kim Cương*150;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;*
4 Kim Cương*150;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;*
5 Kim Cương*150;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;*
6 Kim Cương*150;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;*
7 Might Guy Bát Môn*1;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*20;Mảnh Susanoo Itachi*30;*

4. Tích tiêu 

- Thời Gian: từ 23/11 đến 26/11

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Hỏa S Tuyệt Sát*20;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Hỏa S Tuyệt Sát*30;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 Mảnh Susanoo Itachi*10;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Susanoo Itachi*15;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*10;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Tam Vĩ*5
15000 Mảnh Susanoo Itachi*20;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*15;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Tam Vĩ*10
20000 Mảnh Susanoo Itachi*25;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*30;Quà trang bị Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Tam Vĩ*15
30000 Mảnh Susanoo Itachi*30;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*20;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
40000 Mảnh Uchiha Madara*30;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*30;Totsuka no Tsurugi SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300
50000 Mảnh Uchiha Madara*50;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*40;Quà trang sức Anbu*2;Tinh phách-cao*50;Đá năng lượng Chakra-cao*50
60000 Mảnh Uchiha Madara*70;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*60;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1;Quạt Gunbai SS*1


5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: từ 20/11 đến 26/11

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Mốc Phần Quà
1000 Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*5;Lệnh chiêu mộ-vàng*2
2500 Mảnh Kaguya*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*5;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
5000 Mảnh Kaguya*20;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*10;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*10;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*15;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5
10000 Mảnh Kaguya*30;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*15;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*15;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*20;Tinh Phách-Cao*30
15000 Mảnh Kaguya*40;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*20;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*20;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*25;Đá năng lượng Chakra-Cao*40
20000 Mảnh Kaguya*50;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*25;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*25;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*30;Vòng Lục Câu Ngọc*1
30000 Mảnh Kaguya*60;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*30;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*30;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*45;Áo Câu Ngọc*1

45000

Mảnh Kaguya*90;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*50;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*45;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1
60000 Mảnh Kaguya*150;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*75;Áo Câu Ngọc*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*500

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: từ 20/11 đến 26/11

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 20/11 sẽ nhận được phần thưởng, đặc biệt đến ngày thứ 7 sẽ nhận về : Hokage Kakashi

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Naruto Lục Đạo*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Mảnh Naruto Lục Đạo*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Mảnh Naruto Lục Đạo*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Mảnh Naruto Lục Đạo*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Mảnh Naruto Lục Đạo*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Mảnh Naruto Lục Đạo*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Naruto Lục Đạo*20;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*75;Bóng nhiệm vụ SS*1;Hokage Kakashi*1


7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Senju Tobirama,Uchiha Shisui,Pain,Sasuke Susanoo

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ từ 20/11 đến 26/11

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Senju Tobirama,Uchiha Shisui,Pain,Sasuke Susanoo

8. Truyền Thuyết Hokage (Lục Đạo Tiên Nhân + Madara Lục Đạo + Obito Lục Đạo)

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: từ 20/11 đến 22/11

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này:  Kaguya*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 20/11 đến 26/11

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Lục Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Thất Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 21/11 - 22/11

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 24/11 - 25/11

11. Shop tích điểm

- Thời gian : từ 23/11 - 26/11

Khi nạp sẽ nhận thêm điểm thưởng , 1 KC = 1 Điểm , dùng điểm thưởng và kim cương đổi vật phẩm trong Shop tích điểm.

12. Bảng xếp hạng tiêu phí nhận Kaguya + Tuyệt Sát và Nhẫn cụ

- Thời gian : từ 20/11 đến 26/11

Bảng xếp hạng thường

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Kamui Kakashi*150;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*80;Tinh Phách-Cao*30;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Anbu*2
2 Mảnh Kamui Kakashi*100;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*65;Tinh Phách-Cao*25;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Jonin*3
3 Mảnh Kamui Kakashi*80;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*50;Tinh Phách-Cao*20;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Jonin*2
4 - 10                Mảnh Kamui Kakashi*60;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*40;Tinh Phách-Cao*15;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*3
11 -  30                          Mảnh Kamui Kakashi*40;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*30;Tinh Phách-Cao*10;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*2
31 - 50 Mảnh Kamui Kakashi*20;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*20;Tinh Phách-Cao*5;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*1

Bảng xếp hạng Đại Sư

Tiêu tối thiểu 28888 KC để lên bảng xếp hạng

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Kaguya*200;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*175;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*200;Nhẫn ẩn sĩ*1;Áo Câu Ngọc*1
2 Mảnh Kaguya*150;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*150;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*150;Nhẫn Anbu*1;Áo Câu Ngọc*1
3 Mảnh Kaguya*100;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*100;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*100;Nhẫn Anbu*1;Áo Câu Ngọc*1
4 - 10 Mảnh Kaguya*70;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*50;Vòng Anbu*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*40
11 - 30                           Mảnh Kaguya*50;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*30;Vòng Jonin*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*20
31 - 50 Mảnh Kaguya*30;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*15;Vòng Jonin*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*10

13 . Tích tiêu 22/11

Mốc tích tiêu (KC) Phần quà
1000 Túi Mảnh Hệ Hỏa S Tuyệt Sát*20;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Hỏa S Tuyệt Sát*30;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 Mảnh Susanoo Itachi*10;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Susanoo Itachi*15;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*10;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Tam Vĩ*5
15000 Mảnh Susanoo Itachi*20;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*10;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Tam Vĩ*10
20000 Mảnh Susanoo Itachi*25;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*15;Quà trang bị Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Tam Vĩ*15
30000 Mảnh Susanoo Itachi*30;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*20;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
40000 Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*9;Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*7;Kim cương*5000;

14. Mừng ngày nhà giáo 20-11
 Ngoài những phần quà nhận được là các tướng trong đăng nhập 7 ngày, tích nạp liên tiếp mốc bất kỳ và nạp liên tiếp 1000 KC, sẽ có thêm ưu đãi cực lớn trong dịp này đó là tích nạp nhận thêm ưu đãi kim cương như sau :

- Thời gian : 20/11 - 22/11

- Phạm vi : Các server đủ 14 ngày

Mốc tích nạp (kim cương) Kim cương thêm
75 100
150 200
375 500
750 1000
1500 2000
3750 5000
7500 10000
15000 15000
37500 37500

15. Black Friday

- Thời gian : Duy nhất trong ngày 26/11

- Phạm vi : All server

a/ Flash Sale

Các nhẫn giả sử dụng kim cương mua trực tiếp trong game

Gói Flash Sale Giá mua (KC) Phần thưởng
Gói VIP 6666 Lệnh chiêu mộ-vàng*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*10;Quà trang bị Anbu*1;Quà trang sức Anbu*1;Tứ Vĩ*1
Gói VVIP 66666 Madara Lục Đạo*1;Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*2;Lục Đạo Tiên Nhân*1;Tiên Nhân Trượng SS*1;Mảnh Bát Vĩ*30

b/ Sale

Các nhẫn giả tích nạp đạt mốc nhận phần thưởng

Điều kiện Gói Sale Phần quà
Tích nạp 100k Gói 1 Lệnh chiêu mộ vàng*20,Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*10,Sách thông linh*10,Lệnh chiêu mộ bạc*20
Tích nạp 200k Gói 2 Quà trang bị ẩn sĩ*2
Tích nạp 500k Gói 3 Obito Lục Đạo*1
Tích nạp 1000k Gói 4 Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*1 , Nhẫn cụ Lục Đạo Tiên Nhân*1
Tích nạp 2000k Gói 5 Lục Đạo Tiên Nhân*1 , Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*1

BQT Thời Đại Ninja

Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ