CHUỖI SỰ KIỆN : MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10

CHUỖI SỰ KIỆN : MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10

15/10/2021

 

CHUỖI SỰ KIỆN : MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10


Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí

- Thời gian: 16/10 đến 18/10 và 19/10 đến 22/10

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau (2 chuỗi có phần quà giống nhau)

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Nagato*10;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*5 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Nagato*40;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*20 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Nagato*100;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Might Guy Bát Môn*75;Kim cương*3750;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt sát*50;Côn nhị khúc SS*1 1.000.000 VN

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày

- Thời gian: từ 16/10 đến 22/10

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*1;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*3;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Đá năng lượng chakra-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
6 Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*5;Mảnh Uchiha Shisui*20;Kim cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 16/10 đến 22/10

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 16/10 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
2 Kim Cương*100;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
3 Kim Cương*150;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
4 Kim Cương*150;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
5 Kim Cương*150;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;
6 Kim Cương*150;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;
7 Kim Cương*200;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*20;Mảnh Uchiha Shisui*30;

4. Tích tiêu

- Thời Gian: từ 16/10 đến 18/10

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát (Tinh Anh)*20;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát (Tinh Anh)*30;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 Mảnh Uchiha Shisui*10;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Uchiha Shisui*15;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*10;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Tam Vĩ*5
15000 Mảnh Uchiha Shisui*20;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*15;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Tam Vĩ*10
20000 Mảnh Uchiha Shisui*25;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*30;Quà trang bị Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Tam Vĩ*15
30000 Mảnh Uchiha Shisui*30;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*20;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
40000 Mảnh Senju Hashirama*30;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*30;Wakizashi SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300
50000 Mảnh Senju Hashirama*50;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*40;Quà trang sức Anbu*2;Tinh phách-cao*50;Đá năng lượng Chakra-cao*50
70000 Mảnh Senju Hashirama*70;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*60;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1;Đao Võ Sĩ SS*1

5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: 16/10 đến 22/10

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Mốc Phần Quà
1000 Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Mảnh Naruto Lục Đạo*5;Lệnh chiêu mộ-vàng*2
2500 Mảnh Madara Lục Đạo*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*5;Mảnh Naruto Lục Đạo*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
5000 Mảnh Madara Lục Đạo*20;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*10;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*10;Mảnh Naruto Lục Đạo*15;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5
10000 Mảnh Madara Lục Đạo*30;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*15;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*15;Mảnh Naruto Lục Đạo*20;Tinh Phách-Cao*30
15000 Mảnh Madara Lục Đạo*40;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*20;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*20;Mảnh Naruto Lục Đạo*25;Đá năng lượng Chakra-Cao*40
20000 Mảnh Madara Lục Đạo*50;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*25;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*25;Mảnh Naruto Lục Đạo*30;Bóng Nhiệm Vụ SS*1
30000 Mảnh Madara Lục Đạo*60;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*30;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*30;Mảnh Naruto Lục Đạo*45;Tiên Nhân Trượng SS*1

45000

Mảnh Madara Lục Đạo*90;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*50;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*45;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1
60000 Mảnh Madara Lục Đạo*150;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*75;Tiên Nhân Trượng SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*500

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 16/10 đến 22/10

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 16/10 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Uchiha Madara*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Mảnh Uchiha Madara*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Mảnh Uchiha Madara*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Mảnh Uchiha Madara*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Mảnh Uchiha Madara*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Mảnh Uchiha Madara*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Uchiha Madara*20;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*75;Quạt Gunbai SS*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Susanoo Itachi,Killer Bee,Nagato,Kabuto

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 16/10 đến 22/10

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Susanoo Itachi,Killer Bee,Nagato,Kabuto

8. Huyền thoại Hokage( Naruto Lục Đạo + Sasuke Lục Đạo + Obito Lục Đạo ) nhận Madara Lục Đạo*1

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 16/10 đến 18/10

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này: Madara Lục Đạo*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 16/10 đến 22/10

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Tam Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Thất Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 17/10 - 18/10

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 20/10 - 21/10

11. Đồng đội giờ vàng

- Thời gian : Từ 19/10 đến 22/10

Sử dụng kim cương để quay sự kiện đồng đội giờ vàng, đạt đủ mốc sẽ nhận được thêm phần thưởng tương ứng.

Bảng xếp hạng TOP Đồng đội giờ vàng:

Top Phần Quà
1 Mảnh Obito Lục Đạo*150;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt sát*75;Cầu Đạo Ngọc SS*1;
2 Mảnh Obito Lục Đạo*100;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt sát*50;Bí dược Akimichi*200;
3 Mảnh Obito Lục Đạo*75;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt sát*35;Bí dược Akimichi*150;
4-10 Mảnh Obito Lục Đạo*40;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt sát*20;Bí dược Akimichi*70;
11-20 Mảnh Obito Lục Đạo*20;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt sát*10;Bí dược Akimichi*30;

Mốc quay thưởng Đồng Đội Giờ Vàng

Mốc Phần Quà
500 Mảnh Senju Tobirama*50;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt sát*20;
1000 Mảnh Senju Tobirama*50;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt sát*25;
2000 Mảnh Senju Tobirama*50;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt sát*30;
3200 Mảnh Senju Tobirama*150;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt sát*75;
4200 Mảnh Obito Lục Đạo*150;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt sát*150;

Ngoài ra : Khi tham gia quay đồng đội giờ vàng, các nhẫn giả sẽ có cơ hội nhận được các mảnh tướng trong các lần quay bao gồm các mảnh tướng sau : 

Namikaze Minato , Nagato , Sarutobi Hiruzen , Pain

12. Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

A/ Dành tặng lời chúc

- Thời gian : Từ hôm nay - 23h59 ngày 22/10

- Nội dung : Như vậy là sắp tới ngày của các "Bóng Hồng". Không chỉ là những nhẫn giả nữ chơi game mà tất cả chúng ta hãy dành tặng những lời chúc tốt đẹp đến với những "Bóng Hồng" của mình nhé

- Trong thời gian trên, các nhẫn giả hãy dành lời chúc kèm User ID, Server đang chơi với Hastag #mungngayphunu lên group Cộng Đồng Thời Đại Ninja - Hỏa Quốc Truyền Kỳ

Sau thời gian trên, các nhẫn giả tham gia sự kiện sẽ nhận được 1 giftcode của BQT

B/ Đăng nhập đặc biệt

Thời gian : 18/10 - 20/10

Trong 3 ngày, mỗi ngày đăng nhập vào game các nhẫn giả sẽ nhận được 1 phần quà nhất định, phần quà này admin xin phép được giữ bí mật, các nhẫn giả hãy cùng chờ đón sự kiện ở trong game nhé

C/ Giảm giá đặc biệt

Tính đến hết ngày 19/10, nếu như số bài viết lời chúc đăng lên group đạt đủ 500 bài thì BQT sẽ mở giảm giá đặc biệt qua 2 hình thức :

- Mở bán
Senju Hashirama*1 với giá 750 KC

Nhẫn cụ Senju Hashirama*1 với giá 1500 KC

Tuyệt sát Senju Hashirama*2 với giá 3750 KC trong nạp đơn

- Mua chung giờ vàng

Mua chung giờ vàng Sasuke Lục Đạo với giá khởi đầu 30000 KC giảm giá tối đa đến 30%

Mua chung giờ vàng Naruto  Lục Đạo với giá khởi đầu 30000 KC giảm giá tối đa đến 30%

Thời gian chốt số bài viết : 23h59 ngày 19/10

Thời gian mở sự kiện : 00h00 ngày 20/10 - 23h59 ngày 20/10

Vì vậy các nhẫn giả hãy dành tặng thật nhiều những lời chúc có cánh cho các "Bóng Hồng" nhé ^^

 

BQT Thời Đại Ninja

Kính báo,

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ