CHUỖI SỰ KIỆN : MỪNG SINH NHẬT 1 TUỔI THỜI ĐẠI NINJA

CHUỖI SỰ KIỆN : MỪNG SINH NHẬT 1 TUỔI THỜI ĐẠI NINJA

06/12/2021

 

CHUỖI SỰ KIỆN : MỪNG SINH NHẬT 1 TUỔI THỜI ĐẠI NINJA


Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí

- Thời gian: 07/12 đến 09/12 và 10/12 đến 13/12

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Chuỗi 1

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Nagato*10;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*5 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Nagato*40;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*20 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Nagato*100;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Naruto Lục Đạo*75;Kim cương*3750;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt sát*50;Bóng nhiệm vụ SS*1 1.000.000 VN

Chuỗi 2

Tên gói

Phần quà Mức giá
Gói quà thần bí 1

Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Nagato*10;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*5

50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Nagato*40;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*20 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Nagato*100;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Naruto Lục Đạo*75;Kim cương*3750;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt sát*50;Nhẫn Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày 

- Thời gian: từ 07/12 đến 13/12

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận thưởng, đặc biệt trong tuần này mỗi ngày các nhẫn giả sẽ nhận thêm 1 Nhẫn Giả Đặc Biệt

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*1;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Obito*1
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*3;Nagato*1
3 Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sasuke Susanoo*1
4 Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Tiên nhân Naruto*1
5 Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Đá năng lượng chakra-trung*20;Senju Tobirama*1
6 Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Sasuke Lục Đạo*1
7 Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*5;Mảnh Senju Hashirama*20;Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*1;Naruto Lục Đạo*1

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: từ 07/12 đến 13/12

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 07/12 sẽ nhận phần thưởng

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
2 Kim Cương*100;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
3 Kim Cương*150;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
4 Kim Cương*150;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
5 Kim Cương*150;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;
6 Kim Cương*150;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;
7 Kim Cương*200;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*20;Mảnh Senju Hashirama*30;

4. Tích tiêu 

- Thời Gian: từ 07/12 đến 13/12

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Phong S Tuyệt Sát*20;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Phong S Tuyệt Sát*30;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 Mảnh Senju Hashirama*10;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Senju Hashirama*15;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*10;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Ngũ Vĩ*5
15000 Mảnh Senju Hashirama*20;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*15;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Ngũ Vĩ*10
20000 Mảnh Senju Hashirama*25;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*30;Quà trang sức Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Ngũ Vĩ*15
30000 Mảnh Senju Hashirama*30;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*25;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
50000 Mảnh Naruto Lục Đạo*150;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*50;Đao Võ Sĩ SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300


5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: từ 07/12 đến 13/12

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Mốc Phần Quà
1000 Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Mảnh Kaguya*5;Lệnh chiêu mộ-vàng*2
2500 Mảnh Ashura*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*5;Mảnh Kaguya*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
5000 Mảnh Ashura*20;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*10;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*10;Mảnh Kaguya*15;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5
10000 Mảnh Ashura*30;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*15;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*15;Mảnh Kaguya*20;Tinh Phách-Cao*30
15000 Mảnh Ashura*40;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*20;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*20;Mảnh Kaguya*25;Đá năng lượng Chakra-Cao*40
20000 Mảnh Ashura*50;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*25;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*25;Mảnh Kaguya*30;Áo Câu Ngọc*1
30000 Mảnh Ashura*60;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*30;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*30;Mảnh Kaguya*45;Thanh Chakra Đen*1

45000

Mảnh Ashura*90;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*50;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*45;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1
60000 Mảnh Ashura*150;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*75;Thanh Chakra Đen*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*500

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: từ 07/12 đến 13/12

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 07/12 sẽ nhận được phần thưởng

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Sasuke Lục Đạo*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Mảnh Sasuke Lục Đạo*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Mảnh Sasuke Lục Đạo*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Mảnh Sasuke Lục Đạo*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Mảnh Sasuke Lục Đạo*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Mảnh Sasuke Lục Đạo*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Sasuke Lục Đạo*20;Mảnh Sasuke Lục Đạo-Tuyệt Sát*75;Susanoo SS*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3


7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Senju Tobirama,Uchiha Shisui,Susanoo Itachi,Susanoo Sasuke

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ từ 07/12 đến 13/12

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS : Senju Tobirama,Uchiha Shisui,Susanoo Itachi,Susanoo Sasuke

8. Truyền Thuyết Hokage (Kaguya + Lục Đạo Tiên Nhân + Hokage Kakashi)

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: từ 07/12 đến 09/12

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này:  Ashura*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 07/12 đến 13/12

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Lục Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Thất Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 08/12 - 09/12

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 11/12 - 12/12

11. Shop tích điểm

- Thời gian : từ 10/12 - 13/12

Khi nạp sẽ nhận thêm điểm thưởng , 1 KC = 1 Điểm , dùng điểm thưởng và kim cương đổi vật phẩm trong Shop tích điểm.

12. Bảng xếp hạng tiêu phí nhận Ashura + Tuyệt Sát và Nhẫn cụ

- Thời gian : từ 07/12 đến 13/12

Bảng xếp hạng thường

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Killer Bee*150;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*80;Tinh Phách-Cao*30;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Anbu*2
2 Mảnh Killer Bee*100;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*65;Tinh Phách-Cao*25;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Jonin*3
3 Mảnh Killer Bee*80;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*50;Tinh Phách-Cao*20;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Jonin*2
4 - 10                Mảnh Killer Bee*60;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*40;Tinh Phách-Cao*15;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*3
11 -  30                          Mảnh Killer Bee*40;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*30;Tinh Phách-Cao*10;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*2
31 - 50 Mảnh Killer Bee*20;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*20;Tinh Phách-Cao*5;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*1

Bảng xếp hạng Đại Sư

Tiêu tối thiểu 28888 KC để lên bảng xếp hạng

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Ashura*200;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*175;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*200;Nhẫn ẩn sĩ*1;Thanh Chakra Đen*1
2 Mảnh Ashura*150;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*150;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*150;Nhẫn Anbu*1;Thanh Chakra Đen*1
3 Mảnh Ashura*100;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*100;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*100;Nhẫn Anbu*1;Thanh Chakra Đen*1
4 - 10 Mảnh Ashura*70;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*50;Vòng Anbu*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*40
11 - 30                           Mảnh Ashura*50;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*30;Vòng Jonin*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*20
31 - 50 Mảnh Ashura*30;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*15;Vòng Jonin*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*10


13. Mừng Sinh Nhật 1 Tuổi Thời Đại Ninja - Hỏa Quốc Truyền Kỳ

 a/ Tích nạp ưu đãi kim cương

Thời gian : Từ 07/12 - 13/12

Mốc tích nạp (kim cương) Kim cương thêm
75 100
150 200
375 500
750 1000
1500 2000
3750 5000
7500 10000
15000 15000
37500 37500

b/ Phần quà tri ân

Vào ngày sinh nhật của Thời Đại Ninja, BQT xin gửi tới toàn bộ các Nhẫn giả phần quà tri ân gồm : Thất Vĩ*1 , Kim cương*1000, Quà trang bị ẩn sĩ*1 , Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10

Lưu ý : Phần quà sẽ được gửi trực tiếp qua khu thưởng.

c/ Điểm danh fan cứng 1 năm qua của Thời Đại Ninja - Hỏa Quốc Truyền Kỳ

- Thời gian : Từ hôm nay - 23h59 ngày 10/12

- Trong 1 năm qua Thời Đại Ninja đã trải qua nhiều thăng trầm và muôn vạn cung bậc cảm xúc . Trong dịp sự kiện sinh nhật 1 tuổi lần này , chúng ta hãy cùng điểm danh lại các "Nhẫn Giả Cứng" của Thời Đại Ninja bằng cách :
Các nhẫn giả hãy kể tên của 13 cụm server đã được mở (ví dụ : Hỏa Quốc,Phong Quốc...) kèm theo User ID, Server đang chơi , 1 hình ảnh trong game bất kỳ + hastag #cmsntdnj lên group Cộng Đồng Thời Đại Ninja - Hỏa Quốc Truyền Kỳ
Sau khi sự kiện kết thúc các nhẫn giả sẽ nhận được 1 phần quà giftcode
Phần quà giftcode lần này sẽ bao gồm : Lệnh chiêu mộ-vàng*10;Kim cương*500;Quà trang bị Anbu*1;Quà trang sức Anbu*1;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5

d/ Gói Mừng Sinh Nhật

- Thời gian : Từ 07/12 - 23h59 ngày 13/12

- Nội dung : Tích nạp đủ mốc nhận các gói quà mừng sinh nhật :

Điều kiện Gói Sinh Nhật Phần quà
Tích nạp 100k Gói 1 Lệnh chiêu mộ vàng*20,Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*20,Sách thông linh*20,Lệnh chiêu mộ bạc*20
Tích nạp 200k Gói 2 Quà trang bị ẩn sĩ*2
Tích nạp 500k Gói 3 Madara Lục Đạo*1
Tích nạp 1000k Gói 4 Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*2
Tích nạp 2000k Gói 5 Kaguya*1 , Nhẫn cụ Kaguya*1
Tích nạp 5000k Gói 6 Bát Vĩ*1 , Kaguya-Tuyệt Sát*2

15. Flash Sale và Đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam

- Thời gian : Duy nhất trong ngày 12/12

- Phạm vi : All server

a/ Flash Sale

Các nhẫn giả sử dụng kim cương mua trực tiếp trong game

Gói Flash Sale Giá mua (KC) Phần thưởng
Gói VIP 6666 Lệnh chiêu mộ-vàng*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*10;Quà trang bị Anbu*1;Quà trang sức Anbu*1;Tứ Vĩ*1
Gói VVIP 66666 Madara Lục Đạo*1;Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*2;Lục Đạo Tiên Nhân*1;Tiên Nhân Trượng SS*1;Mảnh Bát Vĩ*30

b/ Đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam

Vào ngày 12/12 , đội tuyển của chúng ta sẽ có cuộc đối đầu cùng Malaysia - đối thủ tực tiếp trong khuôn khổ AFF Cup 2021

Vì thế , để hòa chung tinh thần giữ vững ngôi Vương của các chiến binh áo đỏ, BQT Thời Đại Ninja sẽ dành tặng 1000 Kim cương cho toàn bộ nhẫn giả nếu như đội tuyển của chúng ta dành chiến thắng

Ngoài ra , nếu chúng ta chiến thắng , BQT sẽ mở bán ưu đãi đặc biệt vào ngày 13/12 như sau : 

Mở bán
Senju Hashirama*1 với giá 750 KC

Nhẫn cụ Senju Hashirama*1 với giá 1500 KC

Tuyệt sát Senju Hashirama*2 với giá 3750 KC trong nạp đơn


BQT Thời Đại Ninja

Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ