CHUỖI SỰ KIỆN : MỪNG SINH NHẬT NAR NGÁO - MADARA LỤC ĐẠO XUẤT HIỆN

CHUỖI SỰ KIỆN : MỪNG SINH NHẬT NAR NGÁO - MADARA LỤC ĐẠO XUẤT HIỆN

08/10/2021

 

CHUỖI SỰ KIỆN : MỪNG SINH NHẬT NAR NGÁO

MADARA LỤC ĐẠO XUẤT HIỆN


Timeline sự kiện 

 

1. Mừng Sinh Nhật Naruto

Thời gian : từ 09/10 - 15/10

Event 1 : Đăng nhập nhận Naruto Tiên Nhân

- Thời gian: từ 09/10 đến 15/10

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên , đăng nhập mỗi ngày sẽ nhận được 1 tướng và phần quà mỗi ngày

Ngày Phần thưởng
1 Mì ramen*1;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Mảnh Tiên Nhân Naruto*10
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*3;Mảnh Tiên Nhân Naruto*10
3 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Mảnh Tiên Nhân Naruto*10
4 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Mảnh Tiên Nhân Naruto*20
5 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Đá năng lượng chakra-trung*20;Mảnh Tiên Nhân Naruto*20
6 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Mảnh Tiên Nhân Naruto*30
7 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja Tuyệt Sát*5;Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*20;Kim cương*100;Mảnh Tiên Nhân Naruto*50

 

Event 2 : Cùng chúc mừng sinh nhật Naruto

- Thời gian : Từ hôm nay - 23h59 ngày 15/10

- Nội dung : Tham gia lễ Trung thu cùng Thời Đại Ninja để nhận giftcode

Trong thời gian sự kiện, các nhẫn giả chỉ cần báo danh User ID, Server đang chơi , Hình ảnh NARUTO kèm Hastag #cmsnnaruto lên group Cộng Đồng Thời Đại Ninja - Hỏa Quốc Truyền Kỳ

- Sau thời gian báo danh, các nhẫn giả tham gia sự kiện sẽ nhận được 1 giftcode của BQT . 

 

Event 3 : Sưu tầm Naruto

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 09/10 đến 15/10

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 09/10 sẽ nhận được phần thưởng và kèm theo Mảnh Naruto Cửu Vỹ mỗi ngày như sau :

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Mảnh Naruto Cửu Vỹ*10
2 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Mảnh Naruto Cửu Vỹ*10
3 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Mảnh Naruto Cửu Vỹ*10
4 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Mảnh Naruto Cửu Vỹ*20
5 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Mảnh Naruto Cửu Vỹ*20
6 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Mảnh Naruto Cửu Vỹ*30
7

Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*20;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*75;Áo choàng Đệ Tứ SS*1;Mảnh Naruto Cửu Vỹ*50

 

Event 4 : Giảm giá ngày sinh nhật

Trong 2 ngày 10/10 - 11/10, tích nạp đạt mốc nhận ngay bộ Naruto Lục Đạo

Điều kiện Phần quà
Tích nạp 200k Naruto Lục Đạo*1
Tích nạp 500k Nhẫn cụ Naruto Lục Đạo*1
Tích nạp 1000k Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*2

Lưu ý : Sự kiện chỉ diễn ra trong thời gian trên, các nhẫn giả tham gia sự kiện và tự nhận trực tiếp tại giao diện sự kiện trong game

Tích nạp mốc cao nhận hết các mốc dưới, ví dụ tích nạp 1000k sẽ nhận toàn bộ các mốc

2. Gói quà thần bí

- Thời gian: 09/10 đến 11/10 và 12/10 đến 15/10

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau (2 chuỗi có phần quà giống nhau)

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Killer Bee*10;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*5 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Killer Bee*40;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*20 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Killer Bee*100;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Senju Tobirama*75;Kim cương*3750;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt sát*50;Raijin Ken SS*1 1.000.000 VN

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn


3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 09/10 đến 15/10

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 18/09 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
2 Kim Cương*100;Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
3 Kim Cương*150;Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
4 Kim Cương*150;Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
5 Kim Cương*150;Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;
6 Kim Cương*150;Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;
7 Kim Cương*200;Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja Tuyệt Sát*20;Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*30;

4. Tích tiêu

- Thời Gian: từ 09/10 đến 11/10

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Phong S Tuyệt Sát (Tinh Anh)*20;Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Phong S Tuyệt Sát (Tinh Anh)*30;Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*10;Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*15;Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja Tuyệt Sát*10;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Tam Vĩ*5
15000 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*20;Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja Tuyệt Sát*15;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Tam Vĩ*10
20000 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*25;Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja Tuyệt Sát*30;Quà trang bị Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Tam Vĩ*15
30000 Mảnh Tiên Nhân Naruto*30;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*20;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
40000 Mảnh Susanoo Itachi*30;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*30;Quà trang bị anbu*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300
50000 Mảnh Susanoo Itachi*50;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*40;Quà trang sức Anbu*2;Tinh phách-cao*50;Đá năng lượng Chakra-cao*50
65000 Mảnh Susanoo Itachi*70;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*60;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1;Totsuka no Tsurugi SS*1

5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: 09/10 đến 15/10

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Mốc Phần Quà
1000 Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Mảnh Obito Lục Đạo*5;Lệnh chiêu mộ-vàng*2
2500 Mảnh Madara Lục Đạo*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*5;Mảnh Obito Lục Đạo*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
5000 Mảnh Madara Lục Đạo*20;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*10;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*10;Mảnh Obito Lục Đạo*15;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5
10000 Mảnh Madara Lục Đạo*30;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*15;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*15;Mảnh Obito Lục Đạo*20;Tinh Phách-Cao*30
15000 Mảnh Madara Lục Đạo*40;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*20;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*20;Mảnh Obito Lục Đạo*25;Đá năng lượng Chakra-Cao*40
20000 Mảnh Madara Lục Đạo*50;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*25;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*25;Mảnh Obito Lục Đạo*30;Cầu Đạo Ngọc SS*1
30000 Mảnh Madara Lục Đạo*60;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*30;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*30;Mảnh Obito Lục Đạo*45;Tiên Nhân Trượng SS*1

45000

Mảnh Madara Lục Đạo*90;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*50;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*45;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1
60000 Mảnh Madara Lục Đạo*150;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*75;Tiên Nhân Trượng SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*500


6. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả (Susanoo Sasuke,Tiên Nhân Naruto,Pain,Kamui Kakashi)

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 09/10 đến 15/10

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: (Susanoo Sasuke,Tiên Nhân Naruto,Pain,Kamui Kakashi)

7. Huyền thoại Hokage( Naruto Lục Đạo + Sasuke Lục Đạo + Obito Lục Đạo) nhận Madara Lục Đạo*1

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 09/10 đến 11/10

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này: Madara Lục Đạo*1

8. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 09/10 đến 15/10

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Nhất Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Thất Vĩ

9. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 10/10 - 11/10

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 13/10 - 14/10

10. Lễ Hội Vé Vàng

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 12/10 đến 15/10

- Nội dung: Đã rất quen thuộc với các nhẫn giả đó là sự kiện Lễ Hội Vé Vàng, ở tuần này sẽ có những sự thay đổi sau

Lượt chiêu mộ Phần Quà Số Lượng Phần Quà Số Lượng
50 Mảnh Uchiha Madara 10 Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát 5
200 Mảnh Uchiha Madara 30 Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát 10
300 Mảnh Uchiha Madara 40 Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát 20
500 Mảnh Uchiha Madara 70 Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát 40
700 Mảnh Madara Lục Đạo 50 Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát 75
800 Mảnh Madara Lục Đạo 100 Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát 150
Tiên Nhân Trượng SS 1    

- Đổi lệnh chiêu mộ bạc

Số lệnh chiêu mộ bạc Vật phẩm đổi Số lượng Số lần đổi
10 Lệnh chiêu mộ-vàng 1 10
5 Binh lương hoàn 2 10
70

Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ

5 2
70 túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ 5 2
40 Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát 10 5
55 Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật cam 5 1
55 Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật cam 5 1
100 Quà trang bị Anbu 1 1
50 Mảnh Pain-tuyệt sát 15 5
40 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-Tuyệt Sát 10 5
40 Mảnh Namikaze Minato-tuyệt sát 10 5
80 Yamato-Sách tuyệt sát 1 2

- Tỷ lệ rớt lệnh chiêu mộ bạc trong phó bản thường : 10%

BQT Thời Đại Ninja

Kính báo,

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ