CHUỖI SỰ KIỆN : NARUTO CỬU VĨ - TUẦN LỄ THỨ 2

CHUỖI SỰ KIỆN : NARUTO CỬU VĨ - TUẦN LỄ THỨ 2

23/07/2021

 

CHUỖI SỰ KIỆN : NARUTO CỬU VĨ - TUẦN LỄ THỨ 2


Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí

- Thời gian: 24/07 đến 26/07 và 27/07 đến 30/07

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau (2 chuỗi có phần quà giống nhau)

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Uchiha Itachi*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*10 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Uchiha Itachi*40;Quà trang bị Anbu*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Uchiha Itachi*50;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Susanoo Itachi*75;Kim cương*3750;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt sát*50;Totsuka no Tsurugi SS*1 1.000.000 VN

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày

- Thời gian: từ 24/07 đến 30/07

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*2;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*3;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Đá năng lượng chakra-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
6 Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*5;Mảnh Killer Bee*20;Kim cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 24/07 đến 30/07

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 26/06 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;*
2 Kim Cương*100;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;*
3 Kim Cương*150;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;*
4 Kim Cương*150;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;*
5 Kim Cương*150;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;*
6 Kim Cương*150;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;*
7 Kim Cương*200;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*20;Mảnh Killer Bee*30;*

4. Tích tiêu

- Thời Gian: từ 24/07 đến 26/07

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát*20;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát*30;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 Mảnh Killer Bee*10;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Killer Bee*15;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*10;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Nhị Vĩ*5
15000 Mảnh Killer Bee*20;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*15;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Nhị Vĩ*10
20000 Mảnh Killer Bee*25;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*30;Quà trang bị Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Nhị Vĩ*15
30000 Mảnh Killer Bee*30;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*20;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
40000 Mảnh Tiên Nhân Naruto*30;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*30;Quà trang sức Anbu*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300
50000 Mảnh Tiên Nhân Naruto*50;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*40;Quà trang sức Anbu*1;Tinh phách-cao*50;Đá năng lượng Chakra-cao*50
60000 Mảnh Tiên Nhân Naruto*70;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*60;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1;Quyển Trục*1

5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: 24/07 đến 30/07

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Mốc Phần Quà
1000 Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Mảnh Senju Hashirama*5;Lệnh chiêu mộ-vàng*2
2500 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*5;Mảnh Senju Hashirama*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
5000 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*15;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*10;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*10;Mảnh Senju Hashirama*15;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5
10000 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*20;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*15;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*15;Mảnh Senju Hashirama*20;Tinh Phách-Cao*30
15000 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*25;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*20;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*20;Mảnh Senju Hashirama*25;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Nhẫn Thuật Đỏ*15
20000 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*30;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*25;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*25;Mảnh Senju Hashirama*30;Đao Võ Sĩ SS*1
30000 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*50;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*30;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*30;Mảnh Senju Hashirama*45;Áo Chakra SS*1

45000

Mảnh Naruto Cửu Vỹ*100;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*50;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*45;Vòng Ẩn Sĩ*1;Tinh Phách-Cao*100
75000 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*200;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*75;Nhẫn Ẩn Sĩ*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*700

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 24/07 đến 30/07

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 26/06 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Susanoo Itachi*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Mảnh Susanoo Itachi*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Mảnh Susanoo Itachi*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Mảnh Susanoo Itachi*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Mảnh Susanoo Itachi*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Mảnh Susanoo Itachi*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Susanoo Itachi*20;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*75;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*4;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Killer Bee,Pain, Kamui Kakashi, Sarutobi Hiruzen

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 24/07 đến 30/07

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Killer Bee,Pain, Kamui Kakashi, Sarutobi Hiruzen

8. Huyền thoại Hokage( Might Guy Bát Môn + Senju Hashirama + Susanoo Sasuke) nhận Naruto Cửu Vỹ

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 24/07 đến 26/07

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này: Naruto Cửu Vỹ*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 24/07 đến 30/07

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Nhị Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Lục Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 25/07 - 26/07

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 28/07 - 29/07

11. Lễ Hội Vé Vàng - Tuần Lễ Vàng

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 27/07 đến 30/07

- Nội dung: Đã rất quen thuộc với các nhẫn giả đó là sự kiện Lễ Hội Vé Vàng, ở tuần này sẽ có những sự thay đổi sau

Lượt chiêu mộ Phần Quà Số Lượng Phần Quà Số Lượng
50 Mảnh Senju Tobirama 10 Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát 5
200 Mảnh Senju Tobirama 30 Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát 10
300 Mảnh Senju Tobirama 40 Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát 20
500 Mảnh Senju Tobirama 70 Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát 40
650 Mảnh Naruto Cửu Vỹ 50 Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát 75
800 Mảnh Naruto Cửu Vỹ 100 Mảnh Naruto Cửu Vỹ-tuyệt sát 150
Áo Chakra SS 1    

- Đổi lệnh chiêu mộ bạc

Số lệnh chiêu mộ bạc Vật phẩm đổi Số lượng Số lần đổi
10 Lệnh chiêu mộ-vàng 1 10
5 Binh lương hoàn 2 10
70

Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ

5 2
70 túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ 5 2
50 Mảnh Nagato-Tuyệt Sát 15 5
55 Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật cam 5 1
55 Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật cam 5 1
100 Quà trang bị Anbu 1 1
40 Mảnh Obito-tuyệt sát 10 5
40 Mảnh Kakuzu-Tuyệt Sát 10 5
40 Mảnh Sarutobi Hiruzen-tuyệt sát 10 5
40 [Tứ Vĩ] Mảnh Naruto-tuyệt sát 10 5
40 [Chú Ấn] Mảnh Sasuke-tuyệt sát 10 5
80 Hyuga Hinata-Sách tuyệt sát 1 1

- Tỷ lệ rớt lệnh chiêu mộ bạc trong phó bản thường : 10%

12. Ở Nhà Chống Dịch Cùng Thời Đại Ninja

- Thời gian: 24/07 - 30/07

- Phạm Vi: All server

- Nội dung : Tình hình dịch bệnh ngày càng trở nên phức tạp và khó đoán hơn, để cổ vũ mạnh mẽ hơn tinh thần chống dịch toàn dân, BQT Thời Đại Ninja phát động tiếp chuỗi sự kiện vàng ở nhà chống dịch cùng Thời Đại Ninja tuần thứ 2

- Event 1 : Đăng nhập 7 ngày - Mỗi ngày 1 Tuyệt Sát

Thời gian : Từ 24/07 - 30/07 , ngoài sự kiện đăng nhập thông thường, mỗi ngày đăng nhập vào game các nhẫn giả sẽ nhận thêm 1 Ninja trong vòng 7 ngày như sau :

Ngày Tuyệt Sát
1 Hyuga Hinata-Sách tuyệt sát*1
2 Kakuzu-Sách tuyệt Sát*1
3 [Tứ Vỹ] Naruto-Sách tuyệt Sát*1
4 [Chú Ấn] Sasuke-Sách tuyệt sát*1
5 Obito-sách tuyệt sát*1
6 Sarutobi Hiruzen-sách tuyệt sát*1
7 Nagato-sách tuyệt sát*1

- Event 2 : Bổ sung sức mạnh Tuần Lễ Vàng

Thời gian : Từ 24/07 - 26/07 , Các nhẫn giả tham gia tích nạp nhận Vé mời và tham gia đổi phần quà vô cùng giá trị

Tích nạp (kim cương) Phần quà
375 Vé mời*1
750 Vé mời*1
1500 Vé mời*1
2250 Vé mời*1
3750 Vé mời*1

Đổi vé mời

Đổi Vé mời Phần quà
1 Kim cương*750
2 Kim cương*1500
3 Kim cương*3500
4 Kim cương*4500
5 Kim cương*7500
5 Susanoo Sasuke-Sách tuyệt sát*1
5 Uchiha Shisui-Sách tuyệt sát*1
5 Susanoo Itachi-Sách tuyệt Sát*1

Các nhẫn giả hãy chùng chung tay chống dịch cùng Thời Đại Ninja, tuân thủ nguyên tắc 5K nhé !

BQT Thời Đại Ninja

Kính báo,

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ