CHUỖI SỰ KIỆN : NARUTO GỌI - SASUKE TRẢ LỜI

CHUỖI SỰ KIỆN : NARUTO GỌI - SASUKE TRẢ LỜI

24/09/2021

 

CHUỖI SỰ KIỆN : NARUTO GỌI - SASUKE TRẢ LỜI


Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí

- Thời gian: 25/09 đến 27/09 và 28/09 đến 01/10

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau (2 chuỗi có phần quà giống nhau)

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Namikaze Minato*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*10 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Namikaze Minato*40;Quà trang bị Anbu*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Namikaze Minato*50;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Uchiha Madara*75;Kim cương*3750;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt sát*50;Quạt Gunbai SS*1 1.000.000 VN

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày

- Thời gian: từ 25/09 đến 01/10

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*1;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*3;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Đá năng lượng chakra-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
6 Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*5;Mảnh Nagato*20;Kim cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 25/09 đến 01/10

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 25/09 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;*
2 Kim Cương*100;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;*
3 Kim Cương*150;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;*
4 Kim Cương*150;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;*
5 Kim Cương*150;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;*
6 Kim Cương*150;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;*
7 Kim Cương*200;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*20;Mảnh Nagato*30;*

4. Tích tiêu

- Thời Gian: từ 25/09 đến 27/09

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát*20;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát*30;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 Mảnh Nagato*10;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Nagato*15;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*10;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Nhất Vĩ*5
15000 Mảnh Nagato*20;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*15;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Nhất Vĩ*10
20000 Mảnh Nagato*25;Mảnh Nagato-Tuyệt Sát*30;Quà trang bị Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Nhất Vĩ*15
30000 Mảnh Nagato*30;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*20;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
40000 Mảnh Might Guy Bát Môn*30;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*30;Thanh truyền Chakra*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300
50000 Mảnh Might Guy Bát Môn*50;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*40;Quà trang sức Anbu*2;Tinh phách-cao*50;Đá năng lượng Chakra-cao*50
65000 Mảnh Might Guy Bát Môn*70;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*60;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1;Côn Nhị Khúc SS*1

5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: 25/09 đến 01/10

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Mốc Phần Quà
1000 Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Mảnh Obito Lục Đạo*5;Lệnh chiêu mộ-vàng*2
2500 Mảnh Sasuke Lục Đạo*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*5;Mảnh Obito Lục Đạo*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
5000 Mảnh Sasuke Lục Đạo*20;Mảnh Sasuke Lục Đạo-Tuyệt Sát*10;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*10;Mảnh Obito Lục Đạo*15;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5
10000 Mảnh Sasuke Lục Đạo*30;Mảnh Sasuke Lục Đạo-Tuyệt Sát*15;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*15;Mảnh Obito Lục Đạo*20;Tinh Phách-Cao*30
15000 Mảnh Sasuke Lục Đạo*40;Mảnh Sasuke Lục Đạo-Tuyệt Sát*20;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*20;Mảnh Obito Lục Đạo*25;Đá năng lượng Chakra-Cao*40
20000 Mảnh Sasuke Lục Đạo*50;Mảnh Sasuke Lục Đạo-Tuyệt Sát*25;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*25;Mảnh Obito Lục Đạo*30;Cầu Đạo Ngọc SS*1
30000 Mảnh Sasuke Lục Đạo*60;Mảnh Sasuke Lục Đạo-Tuyệt Sát*30;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*30;Mảnh Obito Lục Đạo*45;Susanoo SS*1

45000

Mảnh Sasuke Lục Đạo*90;Mảnh Sasuke Lục Đạo-Tuyệt Sát*50;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*45;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1
60000 Mảnh Sasuke Lục Đạo*150;Mảnh Sasuke Lục Đạo-Tuyệt Sát*75;Susanoo SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*500

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 25/09 đến 01/10

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 25/09 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*20;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*75;Áo Chakra SS*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Uchiha Shisui,Tiên Nhân Naruto,Susanoo Sasuke,Pain

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 25/09 đến 01/10

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Uchiha Shisui,Tiên Nhân Naruto,Susanoo Sasuke,Pain

8. Huyền thoại Hokage( Might Guy Bát Môn + Uchiha Madara + Naruto Cửu Vỹ ) nhận Obito Lục Đạo*1

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 25/09 đến 27/09

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này: Sasuke Lục Đạo*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 25/09 đến 01/10

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Tam Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Lục Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 26/09 - 27/09

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 29/09 - 30/09

11. Đồng đội giờ vàng

- Thời gian : Từ 28/09 - 01/10

Sử dụng kim cương để quay sự kiện đồng đội giờ vàng, đạt đủ mốc sẽ nhận được thêm phần thưởng tương ứng.

Bảng xếp hạng TOP Đồng đội giờ vàng:

Top Phần Quà
1 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*150;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt sát*75;Áo choàng Đệ Tứ SS*1;
2 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*100;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt sát*50;Bí dược Akimichi*200;
3 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*75;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt sát*35;Bí dược Akimichi*150;
4-10 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*40;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt sát*20;Bí dược Akimichi*70;
11-20 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*20;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt sát*10;Bí dược Akimichi*30;

Mốc quay thưởng Đồng Đội Giờ Vàng

Mốc Phần Quà
500 Mảnh Susanoo Itachi*50;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt sát*20;
1000 Mảnh Susanoo Itachi*50;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt sát*25;
2000 Mảnh Susanoo Itachi*50;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt sát*30;
3200 Mảnh Susanoo Itachi*150;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt sát*75;
4200 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*150;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt sát*150;

Ngoài ra : Khi tham gia quay đồng đội giờ vàng, các nhẫn giả sẽ có cơ hội nhận được các mảnh tướng trong các lần quay bao gồm các mảnh tướng sau : 

Namikaze Minato , Nagato , Sarutobi Hiruzen , Pain

12. Naruto Gọi - Sasuke Trả Lời

- Thời gian : Từ hôm nay - 23h59 ngày 01/10

- Nội dung : Như vậy là điều kiện "Kích Duyên" của Naruto Lục Đạo đã chính thức có mặt . Cùng tham gia 1 trò chơi nho nhỏ với Thời Đại Ninja nhé

- Trong thời gian sự kiện, các nhẫn giả chỉ cần báo danh User ID, Server đang chơi , Hình ảnh của 1 trong 2 Tướng Naruto hoặc Sasuke kèm Hastag #narutogoi hoặc #sasuketraloi lên group Cộng Đồng Thời Đại Ninja - Hỏa Quốc Truyền Kỳ

Sau thời gian báo danh, các nhẫn giả tham gia sự kiện sẽ nhận được 1 giftcode của BQT

Ngoài ra,Sau khi sự kiện kết thúc sẽ tiến hành tổng hợp số người đã báo danh và với mỗi phe lựa chọn sẽ chọn ra 2 người thông qua vòng quay may mắn.

Phe chọn Naruto sẽ nhận được Naruto Lục Đạo*1 , Phe chọn Sasuke sẽ nhận được Sasuke Lục Đạo*1
Chúc các nhẫn giả may mắn ^^

13. Tạm biệt tháng 9 - Chào tháng 10

Từ ngày 25/09 - 30/09 , khi tích nạp đủ 3750 KC thì đến ngày 01/10 sẽ nhận được 1 món quà đặc biệt gồm 3 ưu đãi :

- Nhận được 100% số kim cương nạp trong ngày 01/10

- Tích nạp đủ 7500 KC trong ngày 01/10 sẽ nhận được thêm 1 phần quà gồm : Naruto Lục Đạo*1 + Sasuke Lục Đạo*1

- Chắc chắn có tên trong 1 vòng quay may mắn đặc biệt diễn ra trong buổi livestream vào ngày 07/10 , lựa chọn ra 3 người may mắn nhất để nhận 1 trong các phần quà có trong vòng quay sau :

Kim cương*50.000 : 1 ô

Kim cương*30.000 : 1 ô

Kim cương*20.000 : 2 ô

Kim cương*10.000 : 5 ô

Lệnh chiêu mộ vàng*100 : 2 ô

 

BQT Thời Đại Ninja

Kính báo,

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ