CHUỖI SỰ KIỆN : OTSUTSUKI TONERI

CHUỖI SỰ KIỆN : OTSUTSUKI TONERI

11/01/2022

 

CHUỖI SỰ KIỆN : OTSUTSUKI TONERI


Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí

- Thời gian: 12/01 đến 14/01 và 15/01 đến 18/01

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Chuỗi 1

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Senju Hashirama*10;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*5 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Senju Hashirama*40;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*20 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Kaguya-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Senju Hashirama*100;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Kaguya*75;Kim cương*3750;Mảnh Kaguya-Tuyệt sát*50;Áo Câu Ngọc*1 1.000.000 VN

Chuỗi 2

Tên gói

Phần quà Mức giá
Gói quà thần bí 1

Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Senju Hashirama*10;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*5

50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Senju Hashirama*40;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*20 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Kaguya-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Senju Hashirama*100;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Kaguya*75;Kim cương*3750;Mảnh Kaguya-Tuyệt sát*50;Vòng Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày 

- Thời gian: từ 12/01 đến 18/01

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận thưởng

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*1;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*3;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Đá năng lượng chakra-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
6 Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*5;Mảnh Uchiha Madara*20;Kim cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: từ 12/01 đến 18/01

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 12/01 sẽ nhận phần thưởng

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;*
2 Kim Cương*100;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;*
3 Kim Cương*150;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;*
4 Kim Cương*150;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;*
5 Kim Cương*150;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;*
6 Kim Cương*150;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;*
7 Kim Cương*200;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*20;Mảnh Uchiha Madara*30;*

4. Tích tiêu 

- Thời Gian: từ 12/01 đến 18/01

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Hỏa S Tuyệt Sát*20;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Hỏa S Tuyệt Sát*30;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 Mảnh Uchiha Madara*10;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Uchiha Madara*15;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*10;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Nhị Vĩ*5
15000 Mảnh Uchiha Madara*20;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*15;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Nhị Vĩ*10
20000 Mảnh Uchiha Madara*25;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*30;Quà trang bị Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Nhị Vĩ*15
30000 Mảnh Uchiha Madara*30;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*20;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
40000 Mảnh Naruto Lục Đạo*30;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*30;Quạt Gunbai SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300
50000 Mảnh Naruto Lục Đạo*50;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*40;Quà trang sức Anbu*2;Tinh phách-cao*50;Đá năng lượng Chakra-cao*50
65000 Mảnh Naruto Lục Đạo*70;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*60;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1;Bóng nhiệm vụ SS*1


5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: từ 12/01 đến 18/01

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Mốc Phần Quà
1000 Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Mảnh Ashura*5;Lệnh chiêu mộ-vàng*2
2500 Mảnh Toneri*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*5;Mảnh Ashura*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
5000 Mảnh Toneri*20;Mảnh Toneri-Tuyệt Sát*10;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*10;Mảnh Ashura*15;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5
10000 Mảnh Toneri*30;Mảnh Toneri-Tuyệt Sát*15;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*15;Mảnh Ashura*20;Tinh Phách-Cao*30
15000 Mảnh Toneri*40;Mảnh Toneri-Tuyệt Sát*20;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*20;Mảnh Ashura*25;Đá năng lượng Chakra-Cao*40
20000 Mảnh Toneri*50;Mảnh Toneri-Tuyệt Sát*25;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*25;Mảnh Ashura*30;Thanh Chakra Đen*1
30000 Mảnh Toneri*60;Mảnh Toneri-Tuyệt Sát*30;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*30;Mảnh Ashura*45;Chuyển sinh cầu đạo ngọc*1

45000

Mảnh Toneri*90;Mảnh Toneri-Tuyệt Sát*50;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*45;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1
60000 Mảnh Toneri*150;Mảnh Toneri-Tuyệt Sát*75;Chuyển sinh cầu đạo ngọc*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*500

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: từ 12/01 đến 18/01

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 12/01 sẽ nhận được phần thưởng

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*20;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*75;Vòng Lục Câu Ngọc*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3


7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Naruto Cửu Vỹ,Senju Hashirama,Killer Bee,Susanoo Sasuke

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 12/01 đến 18/01

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Naruto Cửu Vỹ,Senju Hashirama,Killer Bee,Susanoo Sasuke

8. Truyền Thuyết Hokage (Kaguya + Ashura + Lục Đạo Tiên Nhân)

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: từ 12/01 đến 14/01

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này:  Toneri*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 12/01 đến 18/01

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Tam Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Thất Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 13/01 đến 14/01

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 16/01 - 17/01

11. Shop tích điểm

- Thời gian : từ 15/01 đến 18/01

Khi nạp sẽ nhận thêm điểm thưởng , 1 KC = 1 Điểm , dùng điểm thưởng và kim cương đổi vật phẩm trong Shop tích điểm.

12. Bảng xếp hạng tiêu phí nhận Toneri + Tuyệt Sát và Nhẫn cụ

- Thời gian : từ 12/01 đến 18/01

Bảng xếp hạng thường

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Senju Tobirama*150;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*80;Tinh Phách-Cao*30;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Anbu*2
2 Mảnh Senju Tobirama*100;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*65;Tinh Phách-Cao*25;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Jonin*3
3 Mảnh Senju Tobirama*80;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*50;Tinh Phách-Cao*20;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Jonin*2
4 - 10                Mảnh Senju Tobirama*60;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*40;Tinh Phách-Cao*15;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*3
11 -  30                          Mảnh Senju Tobirama*40;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*30;Tinh Phách-Cao*10;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*2
31 - 50 Mảnh Senju Tobirama*20;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*20;Tinh Phách-Cao*5;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*1

Bảng xếp hạng Đại Sư

Tiêu tối thiểu 28888 KC để lên bảng xếp hạng

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Toneri*200;Mảnh Toneri-Tuyệt Sát*175;Mảnh Indra*200;Nhẫn ẩn sĩ*1;Chuyển sinh cầu đạo ngọc*1
2 Mảnh Toneri*150;Mảnh Toneri-Tuyệt Sát*150;Mảnh Indra*150;Nhẫn Anbu*1;Chuyển sinh cầu đạo ngọc*1
3 Mảnh Toneri*100;Mảnh Toneri-Tuyệt Sát*100;Mảnh Indra*100;Nhẫn Anbu*1;Chuyển sinh cầu đạo ngọc*1
4 - 10 Mảnh Toneri*70;Mảnh Toneri-Tuyệt Sát*50;Vòng Anbu*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*40
11 - 30                           Mảnh Toneri*50;Mảnh Toneri-Tuyệt Sát*30;Vòng Jonin*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*20
31 - 50 Mảnh Toneri*30;Mảnh Toneri-Tuyệt Sát*15;Vòng Jonin*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*10


13. Otsutsuki Toneri

 Báo danh may mắn

- Thời gian : Từ hôm nay - 23h59 ngày 18/11

- Nội dung : Để chào mừng tướng mới Otsutsuki Toneri BQT xin gửi tới các nhẫn giả sự kiện : Báo danh may mắn , nhận ngay tướng mới

Trong thời gian sự kiện, các nhẫn giả chỉ cần báo danh User ID , Server đang chơi , Hình ảnh nhân vật của mình kèm Hastag #toneri lên group Cộng Đồng Thời Đại Ninja - Hỏa Quốc Truyền Kỳ

Sau 7 ngày sẽ tiến hành tổng hợp số người đã báo danh và tiến hành 1 vòng quay may mắn chọn ra 3 người may mắn nhất nhận được Toneri*1

Những người báo danh sẽ nhận được 1 giftcode may mắn

BQT Thời Đại Ninja

Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ