CHUỖI SỰ KIỆN : SASUKE LỤC ĐẠO

CHUỖI SỰ KIỆN : SASUKE LỤC ĐẠO

01/10/2021

 

CHUỖI SỰ KIỆN : SASUKE LỤC ĐẠO


Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí

- Thời gian: 02/10 đến 04/10 và 05/10 đến 08/10

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Chuỗi 1

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Tiên Nhân Naruto*10;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*5 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Tiên Nhân Naruto*40;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*20 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Tiên Nhân Naruto*100;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Senju Hashirama*75;Kim cương*3750;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt sát*50;Đao Võ Sĩ SS*1 1.000.000 VN

Chuỗi 2

Tên gói

Phần quà Mức giá
Gói quà thần bí 1

Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Tiên Nhân Naruto*10;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*5

50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Tiên Nhân Naruto*40;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*20 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Tiên Nhân Naruto*100;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Senju Hashirama*75;Kim cương*3750;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt sát*50;Nhẫn Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày 

- Thời gian: từ 02/10 đến 08/10

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*1;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;Mì ramen*3;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Đá năng lượng chakra-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
6 Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*5;Mảnh Tiên Nhân Naruto*20;Kim cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 02/10 đến 08/10

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 02/10 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
2 Kim Cương*100;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
3 Kim Cương*150;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
4 Kim Cương*150;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
5 Kim Cương*150;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;
6 Kim Cương*150;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;
7 Kim Cương*200;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*20;Mảnh Tiên Nhân Naruto*30;

4. Tích tiêu 

- Thời Gian: từ 02/10 đến 08/10

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Lôi S Tuyệt Sát (Tinh Anh)*20;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Lôi S Tuyệt Sát (Tinh Anh)*30;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 Mảnh Tiên Nhân Naruto*10;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Tiên Nhân Naruto*15;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*10;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Tứ Vĩ*5
15000 Mảnh Tiên Nhân Naruto*20;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*15;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Tứ Vĩ*10
20000 Mảnh Tiên Nhân Naruto*25;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*30;Quà trang bị Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Tứ Vĩ*15
30000 Mảnh Tiên Nhân Naruto*30;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*20;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
40000 Mảnh Senju Tobirama*30;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*30;Quyển Trục*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300
50000 Mảnh Senju Tobirama*50;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*40;Quà trang sức Anbu*2;Tinh phách-cao*50;Đá năng lượng Chakra-cao*50
65000 Mảnh Senju Tobirama*70;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*60;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1;Raijin Ken SS*1


5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: 02/10 đến 08/10

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Mốc Phần Quà
1000 Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Mảnh Naruto Lục Đạo*5;Lệnh chiêu mộ-vàng*2
2500 Mảnh Sasuke Lục Đạo*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*5;Mảnh Naruto Lục Đạo*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
5000 Mảnh Sasuke Lục Đạo*20;Mảnh Sasuke Lục Đạo-Tuyệt Sát*10;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*10;Mảnh Naruto Lục Đạo*15;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5
10000 Mảnh Sasuke Lục Đạo*30;Mảnh Sasuke Lục Đạo-Tuyệt Sát*15;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*15;Mảnh Naruto Lục Đạo*20;Tinh Phách-Cao*30
15000 Mảnh Sasuke Lục Đạo*40;Mảnh Sasuke Lục Đạo-Tuyệt Sát*20;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*20;Mảnh Naruto Lục Đạo*25;Đá năng lượng Chakra-Cao*40
20000 Mảnh Sasuke Lục Đạo*50;Mảnh Sasuke Lục Đạo-Tuyệt Sát*25;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*25;Mảnh Naruto Lục Đạo*30;Bóng Nhiệm Vụ SS*1
30000 Mảnh Sasuke Lục Đạo*60;Mảnh Sasuke Lục Đạo-Tuyệt Sát*30;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*30;Mảnh Naruto Lục Đạo*45;Susanoo SS*1

45000

Mảnh Sasuke Lục Đạo*90;Mảnh Sasuke Lục Đạo-Tuyệt Sát*50;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*45;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1
60000 Mảnh Sasuke Lục Đạo*150;Mảnh Sasuke Lục Đạo-Tuyệt Sát*75;Susanoo SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*500

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 02/10 đến 08/10

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 02/10 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Mảnh Sasuke Lục Đạo*10
2 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Mảnh Sasuke Lục Đạo*10
3 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Mảnh Sasuke Lục Đạo*10
4 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Mảnh Sasuke Lục Đạo*20
5 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Mảnh Sasuke Lục Đạo*20
6 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Mảnh Sasuke Lục Đạo*30
7 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*20;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*75;Áo choàng Đệ Tứ SS*1;Mảnh Sasuke Lục Đạo*50


7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Uchiha Shisui,Killer Bee,Nagato,Kabuto

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 02/10 đến 08/10

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Uchiha Shisui,Killer Bee,Nagato,Kabuto

8. Truyền Thuyết Hokage (Naruto Lục Đạo + Edo Minato + Might Guy Bát Môn)

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 02/10 đến 04/10

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này:  Sasuke Lục Đạo*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 02/10 đến 08/10

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Tam Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Thất Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 03/10 - 04/10

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 06/10 - 07/10

11. Shop tích điểm

- Thời gian : từ 05/10 - 08/10

Khi nạp sẽ nhận thêm điểm thưởng , 1 KC = 1 Điểm , dùng điểm thưởng và kim cương đổi vật phẩm trong Shop tích điểm.

12. Bảng xếp hạng tiêu phí nhận Naruto Lục Đạo + Tuyệt Sát và Nhẫn cụ

- Thời gian : từ 02/10 đến 08/10

Bảng xếp hạng thường

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Kakuzu*120;Mảnh Kakuzu-Tuyệt Sát*80;Tinh Phách-Cao*30;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Anbu*2
2 Mảnh Kakuzu*100;Mảnh Kakuzu-Tuyệt Sát*65;Tinh Phách-Cao*25;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Jonin*3
3 Mảnh Kakuzu*80;Mảnh Kakuzu-Tuyệt Sát*50;Tinh Phách-Cao*20;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Jonin*2
4 - 10                Mảnh Kakuzu*60;Mảnh Kakuzu-Tuyệt Sát*40;Tinh Phách-Cao*15;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*3
11 -  30                          Mảnh Kakuzu*40;Mảnh Kakuzu-Tuyệt Sát*30;Tinh Phách-Cao*10;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*2
31 - 50 Mảnh Kakuzu*20;Mảnh Kakuzu-Tuyệt Sát*20;Tinh Phách-Cao*5;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*1

Bảng xếp hạng Đại Sư

Tiêu tối thiểu 28888 KC để lên bảng xếp hạng

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Sasuke Lục Đạo*200;Mảnh Sasuke Lục Đạo-Tuyệt Sát*175;Mảnh Naruto Lục Đạo*200;Nhẫn ẩn sĩ*1;Susanoo SS*1
2 Mảnh Sasuke Lục Đạo*150;Mảnh Sasuke Lục Đạo-Tuyệt Sát*150;Mảnh Naruto Lục Đạo*150;Nhẫn Anbu*1;Susanoo SS*1
3 Mảnh Sasuke Lục Đạo*100;Mảnh Sasuke Lục Đạo-Tuyệt Sát*100;Mảnh Naruto Lục Đạo*100;Nhẫn Anbu*1;Susanoo SS*1
4 - 10 Mảnh Sasuke Lục Đạo*70;Mảnh Sasuke Lục Đạo-Tuyệt Sát*50;Vòng Anbu*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*40
11 - 30                           Mảnh Sasuke Lục Đạo*50;Mảnh Sasuke Lục Đạo-Tuyệt Sát*30;Vòng Jonin*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*20
31 - 50 Mảnh Sasuke Lục Đạo*30;Mảnh Sasuke Lục Đạo-Tuyệt Sát*15;Vòng Jonin*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*10

13 . Truy tìm Sasuke

Ngày Nhiệm vụ
02/10 Tích nạp đủ mốc 7500 KC nhận Sasuke Lục Đạo*1 , 15000 KC Sasuke Lục Đạo-Tuyệt Sát*2
03/10
04/10 Mua chung giờ vàng Sasuke Lục Đạo với giá khởi đầu 30000 KC giảm giá tối đa đến 30%
05/10 Chiêu mộ cao đạt mốc 150 lần nhận Sasuke Lục Đạo*1
02/10 - 08/10 Nạp liên tiếp mỗi ngày 1000 KC nhận đủ 1 tướng Sasuke Lục Đạo*1

BQT Thời Đại Ninja

Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ