CHUỖI SỰ KIỆN : SÔI ĐỘNG ĐẦU THÁNG 7

CHUỖI SỰ KIỆN : SÔI ĐỘNG ĐẦU THÁNG 7

02/07/2021

CHUỖI SỰ KIỆN : SÔI ĐỘNG ĐẦU THÁNG 7


Timeline sự kiện 

 

1. Gói quà thần bí

- Thời gian: 03/07 đến 05/07 và 06/07 đến 09/07

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Chuỗi 1

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Namikaze Minato*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*10 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Namikaze Minato*40;Quà trang bị Anbu*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Namikaze Minato*50;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Sasuke Susanoo*75;Kim cương*3750;Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt sát*50;Vòng Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VN

Chuỗi 2

Tên gói

Phần quà Mức giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Namikaze Minato*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*10 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Namikaze Minato*40;Quà trang bị Anbu*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Namikaze Minato*50;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Sasuke Susanoo*75;Kim cương*3750;Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt sát*50;Cung Indora SS*1 1.000.000 VNĐ

 

2. Đăng nhập 7 ngày 

- Thời gian: từ 03/07 đến 09/07

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

 Ngày   Quà Tặng
1 Mì ramen*2;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*3;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 Mảnh Pain-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 Mảnh Pain-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 Mảnh Pain-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Đá năng lượng chakra-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
6 Mảnh Pain-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Pain-Tuyệt Sát*5;Mảnh Pain*20;Kim Cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 03/07 đến 09/07

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 03/07 sẽ nhận được những phần quà giá trị

 Ngày   Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
2 Kim Cương*100;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
3 Kim Cương*150;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
4 Kim Cương*150;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
5 Kim Cương*150;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;
6 Kim Cương*150;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;
7 Kim Cương*200;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*20;Mảnh Pain*30;

4. Tích tiêu

- Thời Gian: từ 03/07 đến 05/07

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương đạt mốc sẽ nhận được những phần thưởng sau

 Tích tiêu 

Phần quà
1000 Túi Mảnh Hệ Thủy S Tuyệt Sát*20;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Thủy S Tuyệt Sát*30;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 Mảnh Pain*10;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Pain*15;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*10;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Nhị Vĩ*5
15000 Mảnh Pain*20;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*15;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Nhị Vĩ*10
20000 Mảnh Pain*25;Mảnh Pain-Tuyệt Sát*30;Quà trang sức Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Nhị Vĩ*15
30000 Mảnh Pain*30;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*30;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
40000 Mảnh Tiên Nhân Naruto*50;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*50;Quà trang sức Anbu*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300
50000 Mảnh Tiên Nhân Naruto*100;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*70;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1;Quyển Trục*1


5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: 03/07 đến 09/07

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Mốc tích nạp Phần thưởng
1000 Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Mảnh Senju Tobirama*5;Lệnh chiêu mộ-vàng*2
2500 Mảnh Might Guy Bát Môn*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*5;Mảnh Senju Tobirama*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
5000 Mảnh Might Guy Bát Môn*15;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*10;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*10;Mảnh Senju Tobirama*15;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5
10000 Mảnh Might Guy Bát Môn*20;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*15;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*15;Mảnh Senju Tobirama*20;Tinh Phách-Cao*30
15000 Mảnh Might Guy Bát Môn*25;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*20;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*20;Mảnh Senju Tobirama*25;Quà trang bị Anbu*2
20000 Mảnh Might Guy Bát Môn*30;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*25;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*25;Mảnh Senju Tobirama*30;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Nhẫn Thuật Đỏ*15
30000 Mảnh Might Guy Bát Môn*50;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*30;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*30;Mảnh Senju Tobirama*45;Đá năng lượng Chakra-Cao*100
45000 Mảnh Might Guy Bát Môn*100;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*50;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*45;Raijin Ken SS*1;Tinh Phách-Cao*100
75000 Mảnh Might Guy Bát Môn*200;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt Sát*75;Côn Nhị Khúc SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*700

 

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 12/06 đến 14/06

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 21/05 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Tiên Nhân Naruto*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Mảnh Tiên Nhân Naruto*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Mảnh Tiên Nhân Naruto*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Mảnh Tiên Nhân Naruto*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Mảnh Tiên Nhân Naruto*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Mảnh Tiên Nhân Naruto*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Tiên Nhân Naruto*20;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*75;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*4;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3


7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Killer Bee,Kamui Kakashi, Obito, Jiraiya

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 03/07 đến 09/07

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Killer Bee,Kamui Kakashi, Obito, Jiraiya

8. Huyền thoại Hokage

Susanoo Sasuke + Susanoo Itachi + Senju Tobirama

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 03/07 đến 05/07

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này: Might Guy Bát Môn*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 03/07 đến 09/07

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Nhất Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Lục Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 04/07 - 05/07

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 08/07 - 09/07


11. Đồng đội giờ vàng

- Thời gian : Từ 06/07 - 09/07

Sử dụng kim cương để quay sự kiện đồng đội giờ vàng, đạt đủ mốc sẽ nhận được thêm phần thưởng tương ứng

Bảng xếp hạng TOP Đồng đội giờ vàng

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Susanoo Itachi*150;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt sát*75;Bí dược Akimichi*300;
2 Mảnh Susanoo Itachi*100;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt sát*50;Bí dược Akimichi*200;
3 Mảnh Susanoo Itachi*75;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt sát*35;Bí dược Akimichi*150;
   4-10          Mảnh Susanoo Itachi*40;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt sát*20;Bí dược Akimichi*70;
  11-20                Mảnh Susanoo Itachi*20;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt sát*10;Bí dược Akimichi*30;

Mốc quay thưởng Đồng đội giờ vàng

Mốc điểm Phần Thưởng
500 Mảnh Pain*50;
1000 Mảnh Pain*50;Mảnh Pain-Tuyệt sát*25;
2000 Mảnh Pain*100;Mảnh Pain-Tuyệt sát*50;
3200 Mảnh Pain*100;Mảnh Pain-Tuyệt sát*75;
4200  Mảnh Susanoo Itachi*150;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt sát*75;

 

12. Săn sale ngày đẹp 7/7

 

Thời gian : Duy nhất trong ngày 7/7

Nhẫn giả tích nạp đạt mốc nhận thêm vé mời, dùng vé mời để đổi các phần quà Hot

Tích nạp (kim cương) Phần quà
375 Vé mời*1
750 Vé mời*1
1500 Vé mời*1
2250 Vé mời*1
3750 Vé mời*1

Đổi quà

Vé mời Đổi quà
1 Kim cương*750
2 Kim cương*1500
3 Kim cương*3500
4 Kim cương*4500
5 Kim cương*7500
5 Susanoo Sasuke*1
5 Uchiha Shisui*1
5 Susanoo Itachi*1

BQT Thời Đại Ninja kính bút

Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ