CHUỖI SỰ KIỆN : THỪA KẾ NHẪN TÔNG

CHUỖI SỰ KIỆN : THỪA KẾ NHẪN TÔNG

04/01/2022

 

CHUỖI SỰ KIỆN : THỪA KẾ NHẪN TÔNG


Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí

- Thời gian: 05/01 đến 07/01 và 08/01 đến 11/01

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau (2 chuỗi có phần quà giống nhau)

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Senju Tobirama*10;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*5 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Senju Tobirama*40;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*20 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Ashura-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Senju Tobirama*100;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Ashura*75;Kim cương*3750;Mảnh Ashura-Tuyệt sát*50;Thanh Chakra Đen*1 1.000.000 VN

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày

- Thời gian: từ 05/01 đến 11/01

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*1;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*3;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Đá năng lượng chakra-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
6 Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*5;Mảnh Senju Hashirama*20;Kim cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: từ 05/01 đến 11/01

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 05/01 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
2 Kim Cương*100;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
3 Kim Cương*150;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
4 Kim Cương*150;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
5 Kim Cương*150;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;
6 Kim Cương*150;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;
7 Kim Cương*200;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*20;Mảnh Senju Hashirama*30;

4. Tích tiêu

- Thời Gian:  từ 05/01 đến 07/01

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Thủy S Tuyệt Sát*20;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Thủy S Tuyệt Sát*30;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 Mảnh Senju Hashirama*10;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Senju Hashirama*15;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*10;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Nhất Vĩ*5
15000 Mảnh Senju Hashirama*20;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*15;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Nhất Vĩ*10
20000 Mảnh Senju Hashirama*25;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*30;Quà trang bị Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Nhất Vĩ*15
30000 Mảnh Senju Hashirama*30;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*20;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
40000 Mảnh Madara Lục Đạo*30;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*30;Đao Võ Sĩ SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300
50000 Mảnh Madara Lục Đạo*50;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*40;Quà trang sức Anbu*2;Tinh phách-cao*50;Đá năng lượng Chakra-cao*50
65000 Mảnh Madara Lục Đạo*70;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*60;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1;Tiên Nhân Trượng SS*1

5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: từ 05/01 đến 11/01

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Mốc Phần Quà
1000 Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Mảnh Kaguya*5;Lệnh chiêu mộ-vàng*2
2500 Mảnh Indra*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*5;Mảnh Kaguya*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
5000 Mảnh Indra*20;Mảnh Indra-Tuyệt Sát*10;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*10;Mảnh Kaguya*15;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5
10000 Mảnh Indra*30;Mảnh Indra-Tuyệt Sát*15;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*15;Mảnh Kaguya*20;Tinh Phách-Cao*30
15000 Mảnh Indra*40;Mảnh Indra-Tuyệt Sát*20;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*20;Mảnh Kaguya*25;Đá năng lượng Chakra-Cao*40
20000 Mảnh Indra*50;Mảnh Indra-Tuyệt Sát*25;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*25;Mảnh Kaguya*30;Áo Câu Ngọc*1
30000 Mảnh Indra*60;Mảnh Indra-Tuyệt Sát*30;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*30;Mảnh Kaguya*45;Đao Võ Sĩ Indra*1

45000

Mảnh Indra*90;Mảnh Indra-Tuyệt Sát*50;Mảnh Kaguya-Tuyệt Sát*45;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1
60000 Mảnh Indra*150;Mảnh Indra-Tuyệt Sát*75;Đao Võ Sĩ Indra*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*500

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: từ từ 05/01 đến 11/01

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 05/01 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Hokage Kakashi*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Mảnh Hokage Kakashi*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Mảnh Hokage Kakashi*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Mảnh Hokage Kakashi*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Mảnh Hokage Kakashi*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Mảnh Hokage Kakashi*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Hokage Kakashi*20;Mảnh Hokage Kakashi-Tuyệt Sát*75;Susanoo Hoàn Thiện*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Obito Lục Đạo,Susanoo Itachi,Uchiha Shisui,Tiên Nhân Naruto

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 05/01 đến 11/01

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Obito Lục Đạo,Susanoo Itachi,Uchiha Shisui,Tiên Nhân Naruto

8. Huyền thoại Hokage( Kaguya + Ashura + Lục Đạo Tiên Nhân) nhận Indra*1

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: từ 05/01 đến 07/01

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này: Indra*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 05/01 đến 11/01

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Nhị Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Thất Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: từ 06/01 đến 07/01

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: từ 09/01 đến 10/01

11. Đồng đội giờ vàng

- Thời gian : Từ 08/01 đến 11/01

Sử dụng kim cương để quay sự kiện đồng đội giờ vàng, đạt đủ mốc sẽ nhận được thêm phần thưởng tương ứng.

Bảng xếp hạng TOP Đồng đội giờ vàng:

Top Phần Quà
1 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*150;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt sát*75;Vòng Lục Câu Ngọc*1;
2 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*100;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt sát*50;Bí dược Akimichi*200;
3 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*75;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt sát*35;Bí dược Akimichi*150;
4-10 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*40;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt sát*20;Bí dược Akimichi*70;
11-20 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*20;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt sát*10;Bí dược Akimichi*30;

Mốc quay thưởng Đồng Đội Giờ Vàng

Mốc Phần Quà
500 Mảnh Obito Lục Đạo*50;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt sát*20;
1000 Mảnh Obito Lục Đạo*50;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt sát*25;
2000 Mảnh Obito Lục Đạo*50;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt sát*30;
3200 Mảnh Obito Lục Đạo*150;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt sát*75;
4200 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*150;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt sát*150;

Ngoài ra : Khi tham gia quay đồng đội giờ vàng, các nhẫn giả sẽ có cơ hội nhận được các mảnh tướng trong các lần quay bao gồm các mảnh tướng sau : 

Namikaze Minato , Nagato , Sarutobi Hiruzen , Pain

12. Thừa kế Nhẫn tông

A/ Thừa kế nhẫn tông

- Thời gian : Từ hôm nay - 23h59 ngày 11/01

- Nội dung :  Trong thời gian trên, các nhẫn giả hãy đăng 1 bức hình Indra , Ashura hoặc cả 2 kèm User ID, Server đang chơi với Hastag #nhantong lên group Cộng Đồng Thời Đại Ninja - Hỏa Quốc Truyền Kỳ

Sau thời gian trên, các nhẫn giả tham gia sự kiện sẽ nhận được 1 giftcode của BQT

B/ Giảm giá đặc biệt

Bắt đầu từ 5/1 - 11/1 sẽ mở vote 1 trong 2 Nhẫn Giả Ashura và Indra để chọn ra người kế thừa nhẫn tông. Sau đó sẽ mở bán đặc biệt như sau :

- Mở bán cặp đôi : Ashura*1 + Indra*1 với giá 3750 KC trong tích nạp

- Mở bán tuyệt sát kèm nhẫn cụ của bên vote thắng với giá 15000 KC trong tích nạp

Lưu ý : Tích nạp sẽ mốc cao sẽ nhận cả phần quà mốc dưới

 

C/ Truyền thừa nhẫn tông

Trong danh sách những người vote ở phe thắng trên , BQT sẽ chọn ra 3 người may mắn để trao tặng 1 tướng mà đã vote chiến thắng trên

Sau khi công bố danh sách trúng thưởng, nhẫn giả vui lòng liên hệ lại fanpage để xác minh thông tin và nhận phần quà .

BQT Thời Đại Ninja

Kính báo,

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ