SỰ KIỆN : MỪNG ĐẠI LỄ 30/04 - 01/05

SỰ KIỆN : MỪNG ĐẠI LỄ 30/04 - 01/05

29/04/2021

CHUỖI SỰ KIỆN : MỪNG ĐẠI LỄ 30/04 - 01/05


Timeline sự kiện 

 

0. Nạp đơn X2 kim cương đặc biệt

- Thời gian : trong 2 ngày 01/05 - 02/05

Trong thời gian sự kiện, nhẫn giả khi nạp đơn các mốc nạp dưới đây sẽ nhận thêm 1 lượng kim cương tương ứng

Mốc (Kim cương) Quà thêm
75 75
150 150 + Điểm VIP*150
225 225 + Điểm VIP*225
375 375 + Điểm VIP*375
450 450
750 750
1500 1500
2250 2250
3750 3750
7500 7500
15000 15000
37500 37500
75000 75000

Đối với các mốc nạp lẻ, các nhẫn giả có thể chọn hình thức nạp khác như thóc để có thể tham gia

1. Gói quà thần bí

- Thời gian: 30/04 đến 02/05 và 03/05 đến 06/05

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Chuỗi 1

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Sarutobi Hiruzen*10;Quà trang sức Jonin*1 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Sarutobi Hiruzen*40;Quà trang sức Jonin*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Sarutobi Hiruzen-Sách tuyệt sát*1;Kim cương*3750;Mảnh Sarutobi Hiruzen*50;Quà trang sức Anbu*1 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Killer Bee*75;Kim cương*3750;Shinobigatana SS*1;Vòng Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VN

Chuỗi 2

Tên gói

Phần quà Mức giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Sarutobi Hiruzen*10;Quà trang sức Jonin*1 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Sarutobi Hiruzen*40;Quà trang sức Jonin*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Sarutobi Hiruzen-Sách tuyệt sát*1;Kim cương*3750;Mảnh Sarutobi Hiruzen*50;Quà trang sức Anbu*1 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Killer Bee*75;Kim cương*3750;Killer Bee-sách tuyệt sát*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày nhận ngay mảnh Tuyệt Sát Kamui Kakashi

- Thời gian: từ 30/04 đến 06/05

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Đặc biệt khi đăng nhập đủ 7 ngày trong ngày đại lễ nhận ngay Túi Ngẫu Nhiên Tổ Chức Akatsukli SS

 Ngày   Quà Tặng
1 Mì ramen*1;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*2
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*2;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Sổ tay EXP Kỹ năng-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
6 Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
7 Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Mảnh Kamui Kakashi*20;Kim Cương*100;Túi Ngẫu Nhiên Tổ Chức Akatsukli SS*1

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 30/04 đến 06/05

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 30/04 sẽ nhận được những phần quà giá trị

Đặc biệt khi nạp đủ đến ngày thứ 7 sẽ nhận ngay Túi Chọn Akatsuki SS Ninja Tuyệt Sát

 Ngày   Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
2 Kim Cương*100;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
3 Kim Cương*150;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
4 Kim Cương*150;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
5 Kim Cương*150;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;
6 Kim Cương*150;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;
7 Túi Chọn Akatsuki SS Ninja Tuyệt Sát*2;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*20;Mảnh Kamui Kakashi*30;

4. Tích tiêu nhận Mảnh Uchiha Itachi và Tuyệt sát Killer Bee

- Thời Gian: từ 30/04 đến 02/05

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương đạt mốc sẽ nhận được những phần thưởng sau

 Tích tiêu 

Phần quà
1000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát (tinh anh)*10;Bí dược Nara*200;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát (tinh anh)*15;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
5000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát (tinh anh)*25;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7000 Mảnh Kamui Kakashi*10;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*15;Bí dược Akimichi*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*50;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Kamui Kakashi*10;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*20;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Túi Chọn Akatsuki SS Ninja Tuyệt Sát*1;Mảnh Tứ Vĩ*5
15000 Mảnh Kamui Kakashi*30;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*30;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Tứ Vĩ*10
20000 Mảnh Killer Bee*30;Mảnh Killer Bee-tuyệt sát*25;Quà trang sức Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Tứ Vĩ*15
35000 Mảnh Killer Bee*50;Mảnh Killer Bee-tuyệt sát*50;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Shinobigatana SS*1


5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: 30/04 đến 06/05

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Ở mốc cao nhất, nhẫn giả sẽ nhận được Sasuke Susanoo kèm tuyệt sát 

Mốc tích nạp Phần thưởng
500 Kim cương*200;Bí dược Akimichi*30;Sách thông linh*3;Mì ramen*2;Lệnh chiêu mộ-vàng*1
1000 Kim cương*300;Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30
2000 Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja Tuyệt Sát*10;Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5;Bí dược Akimichi*70;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70
4000 Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja Tuyệt Sát*15;Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja*20;Đoản đao Anbu*1;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Thể Thuật Cam*15;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Nhẫn Thuật Cam*15
6000 Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja Tuyệt Sát*20;Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja*40;Mặt nạ Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*30;Tinh Phách-Cao*30
10000 Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja Tuyệt Sát*30;Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja*70;Quà trang bị anbu*2;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*100;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*100
15000 Mảnh Uchiha Shisui-tuyệt sát*25;Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja*150;Vòng Anbu*1;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Thể Thuật Đỏ*15;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Nhẫn Thuật Đỏ*15
30000 Mảnh Sasuke Susanoo*50;Uchiha Shisui*1;Nhẫn Anbu*1;Mảnh Uchiha Shisui-tuyệt sát*50;Tinh Phách-Cao*70
45000 Mảnh Sasuke Susanoo*100;Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt Sát*75;Nhẫn ẩn sĩ*1;Mảnh Uchiha Shisui-tuyệt sát*75;Đá Cường Hóa Trang Sức-Cao*100
75000 Mảnh Sasuke Susanoo*200;Vòng ẩn sĩ*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt Sát*100;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*700

 

6. Nạp liên tiếp 750 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 30/04 đến 06/05

- Nội dung: nạp liên tiếp 750KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 30/04 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Túi Mảnh Ninja Ý Chí Của Lửa*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Túi Mảnh Ninja Ý Chí Của Lửa*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Túi Mảnh Ninja Ý Chí Của Lửa*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
4 Túi Mảnh Ninja Ý Chí Của Lửa*15;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Túi Mảnh Ninja Ý Chí Của Lửa*15;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Túi Mảnh Ninja Ý Chí Của Lửa*20;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Túi Mảnh Ninja Ý Chí Của Lửa*30;Túi Mảnh Ý Chí Của Lửa Tuyệt Sát*50;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*4;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5


7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Pain,Sarutobi Hiruzen, [Tứ Vĩ] Naruto, Hoshigaki Kisame

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 30/04 đến 06/05

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Pain,Sarutobi Hiruzen, [Tứ Vĩ] Naruto, Hoshigaki Kisame

 

8. Huyền thoại Hokage( Uchiha Shisui + Killer Bee + Kabuto) nhận Susanoo Sasuke

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 30/04 đến 02/05

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này: Susanoo Sasuke*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 30/04 đến 06/05

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Nhất Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Lục Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 01/05 - 02/05

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 04/05 - 05/05

11. Shop tích điểm

- Thời gian : từ 03/05 - 06/05

Khi nạp sẽ nhận thêm điểm thưởng , 1 KC = 1 Điểm , dùng điểm thưởng và kim cương đổi vật phẩm trong Shop tích điểm. Chi tiết như sau :

Vật phẩm Số lượng Điểm thưởng Kim cương Giới hạn mua
Mảnh Nagato 10 1000 1000 15
Mảnh Kabuto 10 1000 1000 15
Túi Ninja Hệ Hỏa S 1 1000 1500 1
Mảnh Nagato-Tuyệt Sát 10 1000 1000 15
Túi Sách Hệ Hỏa S Tuyệt Sát 1 1000 1500 2
Vàng 500000 100 200 5
C.hiến tổ chức 2000 60 200 5
Điểm đấu 2000 60 150 10
Bí Dược Nara 100 30 30 99
Bí Dược Akimichi 50 80 100 99
Hồn ninja 1000 100 100 10
Mảnh Tiên Nhân Kabuto-Tuyệt Sát 10 1000 1000 15
Túi Nguyên Liệu Tăng Bậc Nhẫn Thuật Tím 1 1000 2500 1
Túi Nguyên Liệu Tăng Bậc Thể Thuật Tím 1 1000 2500 1
Sổ Tay EXP-Cao 10 60 120 99
Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao 10 60 200 99

12. Đồng đội giờ vàng

- Thời gian : Từ 03/05 - 06/05

Sử dụng kim cương để quay sự kiện đồng đội giờ vàng, đạt đủ mốc sẽ nhận được thêm phần thưởng tương ứng

Bảng xếp hạng TOP Đồng đội giờ vàng

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Tiên Nhân Naruto*100;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt sát*75;Bí dược Akimichi*250;
2 Mảnh Tiên Nhân Naruto*75;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt sát*50;Bí dược Akimichi*200;
3 Mảnh Tiên Nhân Naruto*50;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt sát*35;Bí dược Akimichi*150;
4-10          Mảnh Tiên Nhân Naruto*20;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt sát*20;Bí dược Akimichi*70;
11-20                Mảnh Tiên Nhân Naruto*10;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt sát*10;Bí dược Akimichi*30;

Mốc quay thưởng Đồng đội giờ vàng

Mốc điểm Phần Thưởng
500 Mảnh Killer Bee*50;
1000 Mảnh Killer Bee*50;Mảnh Killer Bee-Tuyệt sát*25;18000*;
2000 Mảnh Killer Bee*100;Mảnh Killer Bee-Tuyệt sát*50;36000*;
3200 Mảnh Killer Bee*100;Mảnh Killer Bee-Tuyệt sát*75;57600*;
4200  Mảnh Tiên Nhân Naruto*150;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt sát*75;

13. Sự kiện trứng lễ hội

- Thời gian : Từ 30/04 - 03/05

Trong thời gian sự kiện tham gia thu thập trứng qua các hình thức : Nạp đơn, phó bản chính .. để đổi về các phần quà giá trị

 

BQT Thời Đại Ninja kính chúc các nhẫn giả có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ .

Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ