SỰ KIỆN :SONG CUP KAGE

SỰ KIỆN :SONG CUP KAGE

15/04/2021

CHUỖI SỰ KIỆN : SONG CUP KAGE


Để đồng hành cùng 2 sự kiện đua TOP nhận CUP cả trong lẫn ngoài game sắp tới, BQT xin gửi tới các nhẫn giả chuỗi sự kiện : Song CUP Kage như sau :

Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí

- Thời gian: 16/04 đến 18/04 và 19/04 đến 22/04

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Chuỗi 1

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Sarutobi Hiruzen*10;Nhẫn Jonin*1 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Sarutobi Hiruzen*40;Vòng Jonin*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Sarutobi Hiruzen-Sách tuyệt sát*1;Kim cương*3750;Mảnh Sarutobi Hiruzen*50;Quà trang bị Anbu*1 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Nagato*75;Kim cương*3750;Thanh truyền Chakra*1;Quà trang bị Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VN

Chuỗi 2

Tên gói

Phần quà Mức giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Sarutobi Hiruzen*10;Nhẫn Jonin*1 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Sarutobi Hiruzen*40;Vòng Jonin*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Sarutobi Hiruzen-Sách tuyệt sát*1;Kim cương*3750;Mảnh Sarutobi Hiruzen*50;Quà trang bị Anbu*1 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Nagato*75;Kim cương*3750;Nagato-sách tuyệt sát*1;Quà trang bị Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày nhận ngay mảnh Tuyệt Sát Uchiha Itachi

- Thời gian: từ 16/04 đến 22/04

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*1;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*2
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*2;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Sổ tay EXP Kỹ năng-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
6 Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
7 Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*5;Mảnh Uchiha Itachi*20;Kim Cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 16/04 đến 22/04

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 16/04 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;
2 Kim Cương*100;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;
3 Kim Cương*150;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;
4 Kim Cương*150;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;
5 Kim Cương*150;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;
6 Kim Cương*150;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*20;
7 Kim Cương*200;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*20;Mảnh Uchiha Itachi*30;

4. Tích tiêu nhận Mảnh Uchiha Itachi và Tuyệt sát Kabuto

- Thời Gian: từ 16/04 đến 22/04

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Tích tiêu

Phần quà
1000 Túi Mảnh Hệ Hỏa S Tuyệt Sát*10;Bí dược Nara*200;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Hỏa S Tuyệt Sát*15;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
5000 Túi Mảnh Hệ Hỏa S Tuyệt Sát*25;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7000 Mảnh Uchiha Itachi*10;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*15;Bí dược Akimichi*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*50;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Uchiha Itachi*10;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*20;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Tứ Vĩ*5
15000 Mảnh Uchiha Itachi*30;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*30;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Tứ Vĩ*10
20000 Mảnh Kabuto*20;Mảnh Tiên Nhân Kabuto-tuyệt sát*15;Quà trang sức Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Tứ Vĩ*15
30000 Mảnh Kabuto*50;Mảnh Tiên Nhân Kabuto-tuyệt sát*25;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
40000 Mảnh Kabuto*80;Mảnh Tiên Nhân Kabuto-tuyệt sát*35;Quà trang bị ẩn sĩ*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300
60000

Kabuto*1;Kabuto-Sách tuyệt sát*1;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1;Bạch Xà Tiên Nhân SS*1


5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: 16/04 đến 22/04

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Ở mốc cao nhất, nhẫn giả sẽ nhận được Uchiha Shisui kèm tuyệt sát 

Mốc tích nạp Phần thưởng
500 Kim cương*200;Bí dược Akimichi*30;Sách thông linh*3;Mì ramen*2;Lệnh chiêu mộ-vàng*1
1000 Kim cương*300;Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30
2000 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja Tuyệt Sát*10;Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5;Bí dược Akimichi*70;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70
4000 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja Tuyệt Sát*15;Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*20;Đoản đao Anbu*1;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Thể Thuật Cam*15;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Nhẫn Thuật Cam*15
6000 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja Tuyệt Sát*20;Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*40;Mặt nạ Anbu*20;Đá năng lượng Chakra-cao*30;Tinh Phách-Cao*30
10000 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja Tuyệt Sát*30;Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*70;Quà trang bị anbu*2;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*100;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*100
15000 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja Tuyệt Sát*75;Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*150;Vòng Anbu*1;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Thể Thuật Đỏ*15;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Nhẫn Thuật Đỏ*15
30000 Uchiha Shisui*1;Túi Chọn Tiên Nhân Ninja*1;Nhẫn Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*70;Tinh Phách-Cao*70
45000 Uchiha Shisui*1;Vòng ẩn sĩ*1;Nhẫn ẩn sĩ*1;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*100;Đá Cường Hóa Trang Sức-Cao*100
75000 Uchiha Shisui*2;Quà trang bị ẩn sĩ*2;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*125;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*700

 

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 16/04 đến 22/04

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 16/04 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*5;Kim cương*100;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*5;Kim cương*100;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*10;Kim cương*200;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*10;Kim cương*300;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*10;Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*15;Kim cương*700;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja*20;Túi Chọn Mảnh Lục Đạo Luân Hồi Ninja Tuyệt Sát*75;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3


7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 3 nhẫn giả Kamui Kakashi,Namikaze Minato, [Tứ Vĩ] Naruto

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 16/04 đến 22/04

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 3 nhẫn giả nhẫn giả SS: Kamui Kakashi,Namikaze Minato, [Tứ Vĩ] Naruto

 

8. Huyền thoại Hokage( Tiên Nhân Naruto + Killer Bee + Kabuto) nhận Uchiha Shisui

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 16/04 đến 22/04

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này: Uchiha Shisui*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 16/04 đến 22/04

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Tam Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Lục Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 17/04 - 18/04

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 20/04 - 21/04

11. Shop tích điểm

- Thời gian : từ 19/04 - 22/04

Khi nạp sẽ nhận thêm điểm thưởng , 1 KC = 1 Điểm , dùng điểm thưởng và kim cương đổi vật phẩm trong Shop tích điểm. Chi tiết như sau :

Vật phẩm Số lượng Điểm thưởng Kim cương Giới hạn mua
Mảnh Pain 10 1000 1000 15
Mảnh Kabuto 10 1000 1000 15
Túi Ninja Hệ Thủy S 1 1000 1000 1
Mảnh Pain-Tuyệt Sát 10 1000 1000 15
Túi Sách Hệ Thủy S Tuyệt Sát 1 1000 1000 2
Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao 10 60 200 99
C.hiến tổ chức 2000 60 200 5
Điểm đấu 2000 60 150 10
Bí Dược Nara 100 30 30 99
Bí Dược Akimichi 50 80 100 99
Hồn ninja 1000 100 100 10
Mảnh Kabuto-Tuyệt Sát 10 1000 1000 15
Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Nhẫn Thuật Cam 5 800 1000 4
Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Thể Thuật Cam 5 800 1000 4
Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Nhẫn Thuật Đỏ 5 1500 1500 4
Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Thể Thuật Đỏ 5 1500 1500 4

 

12. Giấy Thông Hành - Raikage

 

 

Sẽ được chia làm giấy thông hành Thườnggiấy thông hành Cao

- Đặc biệt với Giấy Thông Hành Cao, các cậu có thể mua tại trang http://nap.thoidaininja.vn/ đây có thể hiểu đơn giả là một dạng Battle Pass của Thời Đại Ninja

- Với giấy thông hành thường các cậu vẫn có thể nhận được những phần quà của theo từng cấp độ đã được phân chia sẵn, lên đến cấp độ nào, nhận quà của cấp độ đó

- Giấy thông hành cao, các cậu khi mua sẽ nhận ngay được số exp để lên cấp thông hành, cụ thể sẽ lên thẳng level 40 đi kèm với nhận toàn bộ phần quà của Level 1 - 40 (nhiều phần quà hơn Giấy Thông Hành Thường). Nhớ là giấy thông hành cao chỉ có thể mua tại http://nap.thoidaininja.vn/ nha các cậu

2. Nhiệm vụ thông hành

Nhiệm vụ thông hành sẽ là nơi các cậu theo dõi các nhiệm vụ có trong danh sách, mỗi một nhiệm vụ hoàn thành sẽ nhận được số EXP để tăng cấp thông hành, đạt đến cấp nào có thể nhận quà ở giao diện trước tương ứng với số level đã đạt được

- Lưu ý: vào 00h00 mỗi ngày, các nhiệm vụ này sẽ được làm mới hoàn toàn

3. Shop sự kiện giấy thông hành

Đây là nơi các cậu có thể sử dụng Ngọc Thông Hành, một loại vật phẩm tìm trong các phần thưởng ở Giấy Thông Hành Thường và Giấy Thông Hành Cao. Sở hữu ngay cơ hội lấy được Raikage

 

Ngoài ra, hệ thống đã tiến hành Reset X2 nạp lần đầu mỗi gói vào ngày 08/04

Và cũng bắt đầu áp dụng gói quy đổi Funcoin. Các nhẫn giả hãy nhanh tay sử dụng ngay nhé ^^

BQT Thời Đại Ninja

Trân Trọng

 
 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ