SỰ KIỆN : TUẦN NÀY CÓ TƯỚNG MỚI ?

SỰ KIỆN : TUẦN NÀY CÓ TƯỚNG MỚI ?

10/09/2021

 

TUẦN NÀY CÓ TƯỚNG MỚI ?


Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí

- Thời gian: 11/09 đến 13/09 và 14/09 đến 17/09

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Chuỗi 1

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Jiraiya*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*10 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Jiraiya*40;Quà trang bị Anbu*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Jiraiya*50;Mảnh Jiraiya-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*75;Kim cương*3750;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt sát*50;Vòng Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VN

Chuỗi 2

Tên gói

Phần quà Mức giá
Gói quà thần bí 1

Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Jiraiya*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*10

50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Jiraiya*40;Quà trang bị Anbu*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Jiraiya*50;Mảnh Jiraiya-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*75;Kim cương*3750;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt sát*50;Áo choàng Đệ Tứ SS*1 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày 

- Thời gian: từ 11/09 đến 17/09

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*1;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*3;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Đá năng lượng chakra-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
6 Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*5;Mảnh Tiên Nhân Naruto*20;Kim cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 11/09 đến 17/09

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 11/09 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
2 Kim Cương*100;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
3 Kim Cương*150;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
4 Kim Cương*150;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
5 Kim Cương*150;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;
6 Kim Cương*150;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;
7 Kim Cương*200;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*20;Mảnh Tiên Nhân Naruto*30;

4. Tích tiêu 

- Thời Gian: từ 11/09 đến 17/09

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Thủy S Tuyệt Sát*20;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Thủy S Tuyệt Sát*30;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 Mảnh Tiên Nhân Naruto*10;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Tiên Nhân Naruto*15;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*10;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Tam Vĩ*5
15000 Mảnh Tiên Nhân Naruto*20;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*15;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Tam Vĩ*10
20000 Mảnh Tiên Nhân Naruto*25;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*30;Quà trang bị Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Tam Vĩ*15
30000 Mảnh Tiên Nhân Naruto*30;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*20;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
40000 Mảnh Senju Tobirama*30;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*30;Quyển Trục*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300
50000 Mảnh Senju Tobirama*50;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*40;Quà trang sức Anbu*2;Tinh phách-cao*50;Đá năng lượng Chakra-cao*50
65000 Mảnh Senju Tobirama*70;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*60;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1;Raijin Ken SS*1


5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: 11/09 đến 17/09

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Mốc Phần Quà
1000 Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*5;Lệnh chiêu mộ-vàng*2
2500 Mảnh Naruto Lục Đạo*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*5;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
5000 Mảnh Naruto Lục Đạo*20;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*10;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*10;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*15;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5
10000 Mảnh Naruto Lục Đạo*30;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*15;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*15;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*20;Tinh Phách-Cao*30
15000 Mảnh Naruto Lục Đạo*40;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*20;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*20;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*25;Đá năng lượng Chakra-Cao*40
20000 Mảnh Naruto Lục Đạo*50;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*25;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*25;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*30;Áo Choàng Đệ Tứ SS*1
30000 Mảnh Naruto Lục Đạo*60;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*30;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*30;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*45;Bóng Nhiệm Vụ SS*1

45000

Mảnh Naruto Lục Đạo*90;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*50;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*45;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1
60000 Mảnh Naruto Lục Đạo*150;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*75;Bóng Nhiệm Vụ SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*500

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 11/09 đến 17/09

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 11/09 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Susanoo Itachi*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Mảnh Susanoo Itachi*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Mảnh Susanoo Itachi*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Mảnh Susanoo Itachi*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Mảnh Susanoo Itachi*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Mảnh Susanoo Itachi*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Susanoo Itachi*20;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*75;Totsuka no Tsurugi SS*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3


7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Sasuke Susanoo,Killer Bee,Pain,Kamui Kakashi

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 11/09 đến 17/09

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Sasuke Susanoo,Killer Bee,Pain,Kamui Kakashi

8. Truyền Thuyết Hokage (Obito Lục Đạo + Edo Minato + Uchiha Madara)

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 11/09 đến 13/09

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này:  Naruto Lục Đạo*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 11/09 đến 17/09

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Nhất Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Lục Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 12/09 - 13/09

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 15/09 - 16/09

11. Shop tích điểm

- Thời gian : từ 14/09 - 17/09

Khi nạp sẽ nhận thêm điểm thưởng , 1 KC = 1 Điểm , dùng điểm thưởng và kim cương đổi vật phẩm trong Shop tích điểm. Chi tiết như sau :

12. Bảng xếp hạng tiêu phí nhận Naruto Lục Đạo + Tuyệt Sát và Nhẫn cụ

- Thời gian : từ 11/09 - 17/09

Bảng xếp hạng thường

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Jiraiya*120;Mảnh Jiraiya-Tuyệt Sát*80;Tinh Phách-Cao*30;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Anbu*2
2 Mảnh Jiraiya*100;Mảnh Jiraiya-Tuyệt Sát*65;Tinh Phách-Cao*25;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Jonin*3
3 Mảnh Jiraiya*80;Mảnh Jiraiya-Tuyệt Sát*50;Tinh Phách-Cao*20;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Jonin*2
4 - 10                Mảnh Jiraiya*60;Mảnh Jiraiya-Tuyệt Sát*40;Tinh Phách-Cao*15;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*3
11 -  30                          Mảnh Jiraiya*40;Mảnh Jiraiya-Tuyệt Sát*30;Tinh Phách-Cao*10;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*2
31 - 50 Mảnh Jiraiya*20;Mảnh Jiraiya-Tuyệt Sát*20;Tinh Phách-Cao*5;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*1

Bảng xếp hạng Đại Sư

Tiêu tối thiểu 28888 KC để lên bảng xếp hạng

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Naruto Lục Đạo*200;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*175;Vòng ẩn sĩ*1;Nhẫn ẩn sĩ*1;Bóng Nhiệm Vụ SS*1
2 Mảnh Naruto Lục Đạo*150;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*150;Vòng ẩn sĩ*1;Nhẫn Anbu*1;Bóng Nhiệm Vụ SS*1
3 Mảnh Naruto Lục Đạo*100;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*100;Vòng Anbu*1;Nhẫn Anbu*1;Bóng Nhiệm Vụ SS*1
4 - 10 Mảnh Naruto Lục Đạo*70;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*50;Vòng Anbu*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*40
11 - 30                           Mảnh Naruto Lục Đạo*50;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*30;Vòng Jonin*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*20
31 - 50 Mảnh Naruto Lục Đạo*30;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*15;Vòng Jonin*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*10

13 . Tuần này có tướng mới ?

- Thời gian : Từ hôm nay - 23h59 ngày 17/09

- Nội dung : Để chào mừng tướng mới Naruto Lục Đạo, BQT xin gửi tới các nhẫn giả sự kiện : Báo danh may mắn , nhận ngay tướng mới

Trong thời gian sự kiện, các nhẫn giả chỉ cần báo danh ID nhân vật, Server đang chơi , Hình ảnh nhân vật của mình kèm Hastag #baodanhmayman lên group Cộng Đồng Thời Đại Ninja - Hỏa Quốc Truyền Kỳ

Sau 7 ngày sẽ tiến hành tổng hợp số người đã báo danh và tiến hành 1 vòng quay may mắn chọn ra 3 người may mắn nhất nhận được Naruto Lục Đạo*1

Chúc các nhẫn giả may mắn ^^

 

BQT Thời Đại Ninja

Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ