SỰ KIỆN : UCHIHA SHISUI - UCHIHA MẠNH NHẤT

SỰ KIỆN : UCHIHA SHISUI - UCHIHA MẠNH NHẤT

08/04/2021

CHUỖI SỰ KIỆN GIỮA THÁNG 3


Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí - Kabuto

- Thời gian: 09/04 đến 11/04 và 12/04 đến 15/04

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Chuỗi 1

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Sarutobi Hiruzen-Tuyệt Sát*10;Nhẫn Jonin*1 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Sarutobi Hiruzen-Tuyệt Sát*40;Vòng Jonin*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Kim cương*3750;Mảnh Kabuto*40;Quà trang bị Anbu*1 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Kabuto*75;Kim cương*3750;Bạch Xà Tiên Nhân SS*1;Quà trang bị Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VN

Chuỗi 2

Tên gói

Phần quà Mức giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Sarutobi Hiruzen-Tuyệt Sát*10;Nhẫn Jonin*1 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Sarutobi Hiruzen-Tuyệt Sát*40;Vòng Jonin*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Kim cương*3750;Mảnh Kabuto*40;Quà trang bị Anbu*1 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Kabuto*75;Kim cương*3750;Kabuto-sách tuyệt sát*1;Quà trang bị Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày nhận ngay mảnh Tuyệt Sát Obito

- Thời gian: từ 09/04 đến 15/04

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*1;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*2
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*2;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*3
3 Mảnh Obito-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
4 Mảnh Obito-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
5 Mảnh Obito-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Sổ tay EXP Kỹ năng-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
6 Mảnh Obito-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
7 Mảnh Obito-Tuyệt Sát*5;Mảnh Obito*20;Kim Cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 09/04 đến 15/04

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 09/04 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;
2 Kim Cương*100;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;
3 Kim Cương*150;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;
4 Kim Cương*150;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;
5 Kim Cương*150;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;
6 Kim Cương*150;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*20;
7 Kim Cương*200;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*20;Mảnh Obito*30;

4. Tích tiêu nhận Mảnh Obito và Tuyệt sát Kabuto

- Thời Gian: từ 09/04 đến 11/04

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát (tinh anh)*10;Bí dược Nara*200;mì ramen*2;Binh lương hoàn*1;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*2
3000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát (tinh anh)*15;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*5;mì ramen*4;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
5000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát (tinh anh)*25;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*10;mì ramen*6;Binh lương hoàn*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
7000 Mảnh Obito*10;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*15;Hồn ninja*500;Binh lương hoàn*4;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Obito*10;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*20;Hồn ninja*500;Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*10;Mảnh Tứ Vĩ*5
15000 Mảnh Obito*30;Mảnh Obito-Tuyệt Sát*30;Quà trang bị Anbu*1;Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*30;Mảnh Tứ Vĩ*10
20000 Quà trang sức anbu*1;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật cam*20;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10;Mảnh Tứ Vĩ*15
30000 Quà trang sức anbu*1;Kabuto-Sách tuyệt sát*2;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10


5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: 09/04 đến 15/04

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Ở mốc cao nhất, nhẫn giả sẽ nhận được Uchiha Shisui kèm tuyệt sát và nhẫn cụ, các mốc khác sẽ nhận được phần quà lựa chọn giữa Mảnh Tiên Nhân Naruto và Tiên Nhân Kabuto

Mốc Phần Quà
500 Kim cương*200;Bí dược Akimichi*30;Binh lương hoàn*3;Mì ramen*2;Lệnh chiêu mộ-vàng*1
1000 Sách tuyệt sát vạn năng S*1;Bí dược Akimichi*50;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2;Mì ramen*3;Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*10
2000 Túi Mảnh Ý Chí Của Lửa Tuyệt Sát*10;Túi Mảnh Ninja Ý Chí Của Lửa*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5;Bí dược Akimichi*200;Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*10
4000 Túi Mảnh Ý Chí Của Lửa Tuyệt Sát*15;Túi Mảnh Ninja Ý Chí Của Lửa*35;Đoản đao Anbu*1;Đá Ưu Hóa Trang Sức-Sơ*100;Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*20
6000 Túi Mảnh Ý Chí Của Lửa Tuyệt Sát*25;Túi Mảnh Ninja Ý Chí Của Lửa*55;Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja Tuyệt Sát*20;Tinh Phách-Cao*30;Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*30
10000 Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja*100;Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja Tuyệt Sát*25;Giáp Anbu*1;Phù Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*30
20000 Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja Tuyệt Sát*30;Vòng Anbu*1;Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja*200;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Thể Thuật Đỏ*15;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Nhẫn Thuật Đỏ*15

30000

Uchiha Shisui*1;Túi Chọn Tiên Nhân Ninja Tuyệt Sát*1;Nhẫn Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*50;Tinh Phách-Cao*50
45000 Uchiha Shisui*1;Vòng ẩn sĩ*1;Nhẫn ẩn sĩ*1;Uchiha Shisui-Sách tuyệt sát*2;Wakizashi SS*1

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 09/04 đến 15/04

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 09/04 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Nagato*5;Kim cương*100;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Mảnh Nagato*5;Kim cương*100;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Mảnh Nagato*10;Kim cương*200;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Mảnh Nagato*10;Kim cương*300;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Mảnh Nagato*10;Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Mảnh Nagato*15;Kim cương*700;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Nagato*20;Nagato-sách tuyệt sát*1;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3


7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 3 nhẫn giả Sarutobi Hiruzen,Namikaze Minato, Jiraiya

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 09/04 đến 15/04

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 3 nhẫn giả nhẫn giả SS: Sarutobi Hiruzen,Namikaze Minato, Jiraiya

 

8. Truyền Thuyết Hokage (Tiên nhân Naruto + Nagato + Pain)

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 09/04 đến 11/04

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này: Uchiha Shisui*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 09/04 đến 15/04

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Nhất Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Lục Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 10/04 - 11/04

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 13/04 - 14/04

 


11. Lễ Hội Vé Vàng

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 12/04 đến 15/04

- Nội dung: Các nhẫn giả tham gia các hoạt động trong sự kiện để nhận được phần thưởng như sau

Lượt chiêu mộ Phần Quà Số Lượng Phần Quà Số Lượng
50 Mảnh Namikaze Minato 10 Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát 5
200 Mảnh Namikaze Minato 30 Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát 15
300 Mảnh Namikaze Minato 60 Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát 30
400 Nagato 1 Mảnh Nagato-tuyệt sát 25
550 Killer Bee 1 Mảnh Nagato-tuyệt sát 50
750 Uchiha Shisui 1 Uchiha Shisui-sách tuyệt sát 2

Để nhận được lượt chiêu mộ, các nhẫn gia tham gia các sự kiện sau:
- Nạp đơn vé vàng

Mốc (Kim Cương) Số lệnh chiêu mộ vàng
75 1
150 2
375 5
750 10
1500 20
3750 40

- Đổi lệnh chiêu mộ bạc

 

Số lệnh chiêu mộ bạc Vật phẩm đổi Số lượng Số lần đổi
10 Lệnh chiêu mộ-vàng 1 10
5 Binh lương hoàn 2 10
20 Mảnh Kakuzu 10 10
20 Mảnh Jiraiya 10 10
55 túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật cam 5 1
55 túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật cam 5 1
100 Quà trang bị Anbu 1 1
40 Mảnh Jiraiya-tuyệt sát 10 5
5 Vàng 200000 10
20 Mảnh Obito 10 10
40 Mảnh Obito-Tuyệt Sát 10 5

 

 

- Shop giảm giá

Vật phẩm Số lượng bán Giá Số lần mua
Lệnh chiêu mộ-vàng 1 150 10
Lệnh chiêu mộ-bạc 1 30 10

- Đấu hạng nhận quà :

Lượt đấu hạng Phần quà Số lượng Phần quà Số lượng
20 Lệnh chiêu mộ-vàng 2 Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra 5
50 Lệnh chiêu mộ-vàng 5 Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra 5
80 Lệnh chiêu mộ-vàng 5 Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra 5
120 Lệnh chiêu mộ-vàng 10 Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra 5
150 Lệnh chiêu mộ-vàng 10 Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra 5

- Tỷ lệ rớt lệnh chiêu mộ bạc trong phó bản thường : 10%

 

Ngoài ra, hệ thống đã tiến hành Reset X2 nạp lần đầu mỗi gói vào ngày 08/04

Và cũng bắt đầu áp dụng gói quy đổi Funcoin. Các nhân giả hãy nhanh tay sử dụng ngay nhé ^^

BQT Thời Đại Ninja

Trân Trọng

 
 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ