CHUỖI SỰ KIỆN TẾT THANH MINH

CHUỖI SỰ KIỆN TẾT THANH MINH

01/04/2021

CHUỖI SỰ KIỆN TẾT THANH MINH
 

Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí - Kabuto

- Thời gian: 02/04 đến 04/04 và 05/04 đến 08/04

- Phạm Vi: các server đủ 5 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*10;Nhẫn Jonin*1 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*40;Vòng Jonin*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Thất Vĩ*15;Kim cương*3750;Mảnh Kabuto*40;Quà trang bị Anbu*1 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Kabuto*75;Kim cương*3750;Kabuto-sách tuyệt sát*1;Mảnh Thất Vĩ*15 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày nhận ngay mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát

- Thời gian: từ 02/04 đến 08/04

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*1;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*2
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*2;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*3
3 Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
4 Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
5 Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Sổ tay EXP Kỹ năng-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
6 Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
7 Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*5;Mảnh Uchiha Itachi*20;Kim Cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 02/04 đến 08/04

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 02/04 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20
2 Kim Cương*100;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20
3 Kim Cương*150;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20
4 Kim Cương*150;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20
5 Kim Cương*150;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20
6 Kim Cương*150;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*20
7 Kim Cương*200;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*20;Mảnh Uchiha Itachi*30

4. Tích tiêu nhận Mảnh Uchiha Itachi

- Thời Gian: từ 02/04 đến 04/04

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Phong S Tuyệt Sát (tinh anh)*10;Bí dược Nara*200;mì ramen*2;Binh lương hoàn*1;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*2
3000 Túi Mảnh Hệ Phong S Tuyệt Sát (tinh anh)*15;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*5;mì ramen*4;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
5000 Túi Mảnh Hệ Phong S Tuyệt Sát (tinh anh)*25;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*10;mì ramen*6;Binh lương hoàn*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
7000 Mảnh Uchiha Itachi*10;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*15;mì ramen*8;Binh lương hoàn*4;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Uchiha Itachi*10;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*20;Hồn ninja*500;Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*10;Mảnh Tứ Vĩ*5
15000 Mảnh Uchiha Itachi*30;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*30;Quà trang bị Anbu*1;Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*30;Mảnh Tứ Vĩ*10
20000 Quà trang sức anbu*1;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật cam*20;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10;Mảnh Tứ Vĩ*15
30000 Quà trang sức anbu*1;Kabuto*1;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*20;Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10

5. Đồng đội giờ vàng 

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 05/04 đến 08/04

- Nội dung:

Dùng Kim cương để quay, mỗi lượt quay sẽ được tính là 10 điểm, khi số điểm đạt đủ mốc, sẽ mở được rương kho báu, chắc chắn là nhận được Mảnh Kabuto SS.

Ngoài ra các cậu còn cần đua tranh vị trí TOP, thi xem ai nhiều điểm hơn sẽ sở hữu được những phần quà vô cùng hấp dẫn, Nagato trong tầm tay là đây chứ đâu.

Đương nhiên không thể thiếu được là mỗi lượt quay các cậu đều có thể rinh về các phần quà là nguyên liệu nâng cấp cho đội hình.

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Kabuto*60 + Bí dược Nara*1000 + Bí dược Akimichi*250
2 Mảnh Kabuto*40 + Bí dược Nara*800 + Bí dược Akimichi*200
3 Mảnh Kabuto*25 + Bí dược Nara*500 + Bí dược Akimichi*150
4 - 10 Mảnh Kabuto*10 + Bí dược Nara*300 + Bí dược Akimichi*70
11 - 20 Mảnh Kabuto*5 + Bí dược Nara*10 + Bí dược Akimichi*30

Mốc quay thưởng

Mốc Phần Thưởng
500 Mảnh Kabuto*50
900 Mảnh Kabuto*50
1800 Mảnh Kabuto*50 + Mảnh Tiên Nhân Kabuto-Tuyệt sát*30
2500 Mảnh Kabuto*50 + Mảnh Tiên Nhân Kabuto-Tuyệt sát*45
3500 Mảnh Kabuto*100 + Mảnh Tiên Nhân Kabuto-Tuyệt sát*75


6. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: 02/04 đến 08/04

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

7. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 02/04 đến 08/04

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 02/04 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Nagato*5;Kim cương*100;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Mảnh Nagato*5;Kim cương*100;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Mảnh Nagato*10;Kim cương*200;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Mảnh Nagato*10;Kim cương*300;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Mảnh Nagato*10;Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Mảnh Nagato*15;Kim cương*700;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Nagato*20;Nagato-sách tuyệt sát*1;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3


8. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Sarutobi Hiruzen,Kamui Kakashi,Obito ,Konan

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 02/04 đến 08/04

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Sarutobi Hiruzen,Kamui Kakashi,Obito ,Konan

9. Truyền Thuyết Hokage (Killer Bee + Tiên Nhân Naruto + Nagato)

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 02/04 đến 04/04

- Nội dung:

+ Mỗi ngày có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này: Killer Bee

10. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 02/04 đến 08/04

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Nhị Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Lục Vĩ

11. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 03/04 - 04/04

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 06/04 - 07/04

12. Shop tích điểm

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 05/04 đến 08/04

- Nội dung: Khi tham gia nạp tiền trong game, các nhẫn giả sẽ nhận được thêm 1 số điểm thưởng tương ứng, dùng điểm thưởng và kim cương để đổi lấy các vật phẩm giá trị như :Obito, Mảnh Kabuto, Mảnh Kabuto Tuyệt sát

13. Đăng nhập tháng

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 04/04

- Nội dung: Đăng nhập 1 tháng nhận FREE tuyệt sát Namikaze Minato

 

BQT Thời Đại Ninja

 
 

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ