Chào mừng bạn đến với Thoidaininja.vn

Chúng tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã truy cập vào Thoidaininja.vn, website này được sở hữu bởi Thoidaininja.vn. Tất cả những điều khoản tại đây được gọi là “điều khoản sử dụng” khi bạn truy cập vào website và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn vui lòng đọc những điều khoản sử dụng và các dịch vụ của Thoidaininja.vn.

Điều khoản sử dụng Thoidaininja.vn

1. Chấp nhận các Điều khoản sử dụng

Trước khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Thoidaininja.vn, bạn đồng ý, chấp nhận rằng buộc các điều khoản sử dụng dịch vụ của chúng tôi dưới đây. Nếu như mọi người không đồng ý với bất kỳ điều khoản, dịch vụ nào thì hãy dừng truy cập vào website Thoidaininja.vn.

2. Truy cập và sử dụng Thoidaininja.vn

Thoidaininja.vn được quyền thay đổi, chấm dứt bất kỳ dịch vụ nào mà Thoidaininja.vn đang cung cấp mà không cần phải thông báo trước theo quyết định của Thoidaininja.vn.

Thoidaininja.vn cung cấp thông tin hoàn toàn miễn phí đến với mọi người. Chúng tôi không cho phép bạn truy cập vào website ở chế độ không công khai hoặc bằng cách nào đó thông qua giao diện và dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp. Chúng tôi có thể chấm dứt dịch vụ hoặc tạm ngừng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp nếu như phát hiện bạn không tuân thủ chính sách và điều khoản sử dụng của Thoidaininja.vn.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Các Điều khoản sử dụng cho phép mọi người sử dụng các dịch vụ của Thoidaininja.vn cho mục đích phi thương mại hoặc cho mục đích cá nhân. Mọi người không được phân phối, sao chép, hiển thị công khai, sửa đổi, tải về, lưu trữ, tái xuất bản nội dung hoặc tài liệu được đăng tải lên website Thoidaininja.vn ngoại trừ trường hợp việc này được máy tính/ trình duyệt web được thực hiện tự động mà mọi người sử dụng, cần thiết cho vấn đề truy cập và sử dụng một số dịch vụ, thông tin của Thoidaininja.vn.

4. Thương hiệu

Mọi người sẽ không được sử dụng thương hiệu Thoidaininja.vn nếu như không được cho phép bằng văn bản của Thoidaininja.vn. Các thương hiệu của bên thứ 3, sản phẩm hoặc dịch vụ, các biểu tượng, khẩu hiệu hoặc thiết kế được xuất hiện trên Thoidaininja.vn không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ 3 đó với Thoidaininja.vn.

5. Hành vi bị nghiêm cấm

Mọi người chỉ được phép sử dụng các dịch vụ của Thoidaininja.vn cho những mục đích hợp pháp và phù hợp với những điều khoản sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Mọi người đồng ý không sử dụng các dịch vụ của Thoidaininja.vn vào những mục đích vi phạm pháp luật.

6. Đóng góp của thành viên

Nếu bạn gửi bất kỳ thông tin nào đến các liên hệ của Thoidaininja.vn sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào đến Thoidaininja.vn, mọi người cấp cho Thoidaininja.vn quyền không thể thu hồi, vĩnh viễn, đầy đủ và miễn phí để tái xuất bản, phân phối, trưng bày, sửa đổi. Mọi người đảm bảo rằng mọi người kiểm soát hoặc sở hữu mọi quyền đối với các thông tin mà bạn gửi, đóng góp cho Thoidaininja.vn. Mọi người đảm bảo tính hợp pháp, tính chính xác, tin cậy và phù hợp của các thông tin đó. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm với bên thứ 3 nào về tính chính xác hoặc nội dung của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

7. Giám sát và thi hành

Thoidaininja.vn có quyền: từ chối hoặc loại bỏ bất kỳ đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của Thoidaininja.vn. Bạn cần thực hiện đóng góp theo các sửa đổi của Thoidaininja.vn cho là cần thiết đối với những đóng góp của bạn.

8. Tiêu chuẩn Nội dung

Nội dung trên website Thoidaininja.vn sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục. Về vấn đề miễn trừ trách nhiệm thì Thoidaininja.vn không chịu trách nhiệm về thông tin mà chúng tôi cung cấp sai dẫn đến trường hợp bị yêu cầu bồi thường hoặc bị khiếu nại khi xem thông tin trên Thoidaininja.vn.

9. Vi phạm bản quyền

Thoidaininja.vn rất coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ đáp lại các thông tin mà chúng tôi nhận được về việc vi phạm bản quyền theo quy định của pháp luật. Nếu như bạn tin hoặc khẳng định những thông tin của Thoidaininja.vn vi phạm bản quyền, mọi người có thể yêu cầu loại bỏ những thông tin vi phạm bản quyền bằng cách gửi thông báo cho chúng tôi qua phần liên hệ của Thoidaininja.vn.

10. Từ chối các bảo đảm

Mọi người hiểu rằng Thoidaininja.vn không thể và không đảm bảo một số tập tin có sẵn để tải về từ trên mạng hoặc các trang web không chứa các mã phá hoại hoặc virus. Mọi người chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng một số yêu cầu cụ thể để bảo vệ mọi người chống virus và các chương trình phá hoại.

11. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, Thoidaininja.vn sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bạn nào khác hoặc bên thứ ba nào cho mọi hậu quả phát sinh liên quan hoặc bên ngoài đến với những điều khoản dịch của mà Thoidaininja.vn cung cấp.