[HOT] CHUỖI SỰ KIỆN ÔNG CÔNG ÔNG TÁO CÙNG THỜI ĐẠI NINJA

[HOT] CHUỖI SỰ KIỆN ÔNG CÔNG ÔNG TÁO CÙNG THỜI ĐẠI NINJA

28/01/2021

[HOT] CHUỖI SỰ KIỆN ÔNG CÔNG ÔNG TÁO CÙNG THỜI ĐẠI NINJA

Thời Đại Ninja xin gửi đến các nhẫn giả bộ sự kiện mới với những ưu đãi cụ thể như sau

1. Gói quà thần bí - Jiraiya

- Thời gian: 29/01 đến 31/01 và 01/02 đến 04/02

- Phạm Vi: các server đủ 5 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Chuỗi 1: 29/01 đến 31/01

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh chiêu mộ vàng*5 + Kim cương*500 + Mảnh Hoshigaki Kisame-Tuyệt Sát*10 + Nhẫn Chuunin*1 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh chiêu mộ vàng*15 + Kim cương*1500 + Mảnh Hoshigaki Kisame-Tuyệt Sát*40 + Nhẫn Jonin*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Jiraiya*1 + Kim cương*3750 + Túi Chọn Mảnh Thông Linh Thú SS*15 + Vòng Jonin*1 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Jiraiya*1 + Kim cương*5000 + Jiraiya-Sách tuyệt sát*2 + Túi Chọn Mảnh Tứ, Ngũ, Lục Vĩ*15 1.000.000 VNĐ

Chuỗi 2: 01/02 đến 04/02

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh chiêu mộ vàng*5 + Kim cương*500 + Mảnh Hoshigaki Kisame-Tuyệt Sát*10 + Nhẫn Chuunin*1 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh chiêu mộ vàng*15 + Kim cương*1500 + Mảnh Hoshigaki Kisame-Tuyệt Sát*40 + Nhẫn Jonin*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Jiraiya*1 + Kim cương*3750 + Túi Chọn Mảnh Thông Linh Thú SS*15 + Vòng Jonin*1 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Sarutobi Hiruzen*1 + Kim cương*5000 + Sarutobi Hiruzen-Sách tuyệt sát*2 + Túi Chọn Mảnh Tứ, Ngũ, Lục Vĩ*15 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày nhận ngay mảnh Kakuze và mảnh tuyệt sát Kakuzu

- Thời gian: từ 29/01 đến 04/02

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Bí dược Nara*100 + Kim Cương*50 + Sổ tay EXP Kỹ năng-trung*10 + Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*2
2 Bí dược Akimichi*30 + Kim Cương*50 + Mỳ Ramen*2 + Lệnh Chiêu Mộ Bạc*3
3 Mảnh Kakuzu-Tuyệt Sát*1 + Kim Cương*50 + Binh lương hoàn*2 + Lệnh Chiêu Mộ Bạc*5
4 Mảnh Kakuzu-Tuyệt Sát*2 + Kim Cương*50 + Bí dược Nara*100 + Lệnh Chiêu Mộ Bạc*5
5 Mảnh Kakuzu-Tuyệt Sát*3 + Kim Cương*50 + Sổ tay EXP Kỹ năng-trung*20 + Lệnh Chiêu Mộ Bạc*5
6 Mảnh Kakuzu-Tuyệt Sát*4 + Kim Cương*50 + Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Trung*30 + Lệnh Chiêu Mộ Vàng*1
7 Mảnh Kakuzu-Tuyệt Sát*5 + Mảnh Kakuzu*20 + Kim Cương*100 + Lệnh Chiêu Mộ Vàng*1

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 29/01 đến 04/02

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 29/01 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100 + Mảnh Kakuzu-Tuyệt Sát*5 + Bí dược Akimichi*20
2 Kim Cương*100 + Mảnh Kakuzu-Tuyệt Sát*5 + Bí dược Akimichi*20
3 Kim Cương*150 + Mảnh Kakuzu-Tuyệt Sát*5 + Bí dược Akimichi*20
4 Kim Cương*150 + Mảnh Kakuzu-Tuyệt Sát*5 + Bí dược Akimichi*20
5 Kim Cương*150 + Mảnh Kakuzu-Tuyệt Sát*5 + Bí dược Akimichi*20
6 Kim Cương*150 + Mảnh Kakuzu-Tuyệt Sát*10 + Bí dược Akimichi*20
7 Kim Cương*200 + Mảnh Kakuzu-Tuyệt Sát*20 + Mảnh Kakuzu*30

4. Tích tiêu nhận mảnh Kakuzu

- Thời Gian: từ 29/01 đến 31/01

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Vàng*50000 + Bí dược Nara*200 + Mì ramen*2 + Binh lương hoàn*1 + Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*2
3000 Vàng*100000 + Bí dược Nara*300 + Mì ramen*4 + Binh lương hoàn*2 + Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*3
5000 Vàng*200000 + Bí dược Nara*500 + Mì ramen*6 + Binh lương hoàn*3 + Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
7000 Vàng*300000 + Bí dược Nara*1000 + Mì ramen*8 + Binh lương hoàn*4 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Rock Lee-Sách tuyệt sát*1 + Bí dược Akimichi*50 + Hồn ninja*500 + Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*5 + Mảnh Nhất Vĩ*5
15000 Mảnh Kakuzu*50 + Bí dược Akimichi*100 + Hồn ninja*1000 + Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*10 + Mảnh Nhất Vĩ*10
20000 Sasori-Sách tuyệt sát*1 + Bí dược Akimichi*150 + Mảnh Kakuzu-Tuyệt Sát*30 + Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*15 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
30000 Đoản đao anbu*1 + Bí dược Akimichi*200 + Nhẫn Jonin*1 + Sổ Tay Tăng Bậc Kỹ Năng Chakra*20 + Vòng jonin*1

5. Tích nạp 7 ngày - nhận ngay Nagato

- Thời gian: 29/01 đến 04/02

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot như: Nagato SS,....... và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

6. Nạp liên tiếp 750 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 29/01 đến 04/02

- Nội dung: nạp liên tiếp 750KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 29/01 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Kamui Kakashi*5 + Kim Cương*100 + Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Mảnh Kamui Kakashi*5 + Kim Cương*100 + Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Mảnh Kamui Kakashi*10 + Kim Cương*200 + Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Mảnh Kamui Kakashi*10 + Kim Cương*300 + Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Mảnh Kamui Kakashi*20 + Kim Cương*500 + Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Mảnh Kamui Kakashi*20 + Kim Cương*700 + Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Kamui Kakashi*30 + Kakashi kamui-sách tuyệt sát*2 + Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30 + Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

7. Bảng Xếp Hạng Tiêu thường và Bảng Xếp Hạng Tiêu Đại Sư

- Phạm vi : Các server đủ 14 ngày 

- Thời gian: 01/02 đến 04/02

- BXH tiêu thông thường : Các cậu chỉ cần tiêu bất kỳ là có cơ hội lên được TOP

- BXH tiêu đại sư: Tiêu tối thiểu là 28.888 KC mới có thể lên được TOP

- Phần thưởng có thể nhận được khi lọt vào TOP của các bảng xếp hạng có thể kể đến như: Mảnh Namikaze Minato SS, Lệnh Chiêu Mộ Vàng, Đá Ưu Hóa Trang Bị

Lưu ý: chỉ tính nạp trên trang nap.thoidaininja.vn

8. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Namikaze minato, [Tứ Vĩ] Naruto, Kisame, Deidara

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 29/01 đến 04/02

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Namikaze minato, [Tứ Vĩ] Naruto, Kisame, Deidara

9. Shop Tích Điểm

- Thời Gian: 01/02 đến 04/02

- Phạm vi: Server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: khi nạp đơn, với mỗi 1 Kim Cương sẽ tương ứng sẽ được tích lũy 1 điểm trong sự kiện, các cậu tham gia sự kiện bằng cách sử dụng số điểm tích lũy và dùng Kim Cương sẵn có để mua vật phẩm trong shop tích điểm

Vật phẩm Số lượng Số điểm cần Số Kim Cương Cần
Hoshigaki Kisame 1 5000 5000
Mảnh Pain 10 1000 1500
Túi Ninja Hệ Thổ S (Tinh Anh) 1 1000 1500
Hoshigaki Kisame-sách tuyệt sát 1 3000 5000
Túi Sách Hệ Thổ S Tuyệt Sát (Tinh Anh) 1 1000 1500
Vàng 500000 100 200
Cống hiến tổ chức 2000 60 200
Điểm đấu 2000 60 150
Bí Dược Nara 100 30 30
Bí Dược Akimichi 50 80 100
Hồn ninja 1000 100 100
Đá Cường Hóa Trang Sức-Hiếm 10 150 150
Túi Nguyên Liệu Tăng Bậc Nhẫn Thuật Tím 1 1000 2500
Túi Nguyên Liệu Tăng Bậc Thể Thuật Tím 1 1000 2500
Sổ Tay EXP-Cao 10 60 120
Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao 10 60 200

10. Truyền Thuyết Hokage

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 29/01 đến 31/01

- Nội dung:

+ Mỗi ngày có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000KC sẽ nhận ngay được thêm 1 Nhẫn Giả chỉ định của sự kiện này (Nagato SS)

11. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 29/01 đến 04/02

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 3: Nhất Vỹ, Tứ Vỹ, Lục Vỹ

BQT Thời Đại Ninja

Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ