CHUỖI SỰ KIỆN : CHÀO THÁNG 6 ĐÓN THÁNG 7

CHUỖI SỰ KIỆN : CHÀO THÁNG 6 ĐÓN THÁNG 7

25/06/2021

 

CHUỖI SỰ KIỆN : CHÀO THÁNG 6 ĐÓN THÁNG 7


Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí

- Thời gian: 26/06 đến 28/06 và 29/06 đến 02/07

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Chuỗi 1

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Uchiha Itachi*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*10 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Uchiha Itachi*40;Quà trang bị Anbu*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Uchiha Itachi*50;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Uchiha Shisui*75;Kim cương*3750;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt sát*50;Vòng Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VN

Chuỗi 2

Tên gói

Phần quà Mức giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Uchiha Itachi*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*10 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Uchiha Itachi*40;Quà trang bị Anbu*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Uchiha Itachi*50;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Uchiha Shisui*75;Kim cương*3750;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt sát*50;Wakizashi SS*1 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày

- Thời gian: từ 26/06 đến 02/07

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*2;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*3;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Đá năng lượng chakra-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
6 Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Mảnh Kamui Kakashi*20;Kim Cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 26/06 đến 02/07

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 26/06 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
2 Kim Cương*100;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
3 Kim Cương*150;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
4 Kim Cương*150;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
5 Kim Cương*150;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;
6 Kim Cương*150;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;
7 Kim Cương*200;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*20;Mảnh Kamui Kakashi*30;

4. Tích tiêu

- Thời Gian: từ 26/06 đến 28/06

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Thủy S Tuyệt Sát*20;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Thủy S Tuyệt Sát*30;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 Mảnh Kamui Kakashi*10;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*15;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Kamui Kakashi*15;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*5;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Nhị Vĩ*5
15000 Mảnh Kamui Kakashi*25;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*10;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Nhị Vĩ*10
20000 Mảnh Killer Bee*30;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*15;Quà trang sức Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Nhị Vĩ*15
30000 Mảnh Killer Bee*50;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*30;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
45000 Mảnh Killer Bee*70;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*40;Quà trang sức Anbu*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300
60000 Mảnh Killer Bee*150;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*50;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1;Shinobigatana SS*1


5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: 26/06 đến 02/07

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Mốc Phần Quà
1000 Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Mảnh Susanoo Itachi*10;Lệnh chiêu mộ-vàng*2
2500 Mảnh Senju Hashirama*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*10;Mảnh Susanoo Itachi*15;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
5000 Mảnh Senju Hashirama*15;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*10;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*15;Mảnh Susanoo Itachi*20;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5
10000 Mảnh Senju Hashirama*20;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*15;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*20;Mảnh Susanoo Itachi*25;Tinh Phách-Cao*30
15000 Mảnh Senju Hashirama*25;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*20;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*25;Mảnh Susanoo Itachi*30;Quà trang bị Anbu*2
20000 Mảnh Senju Hashirama*30;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*25;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*30;Mảnh Susanoo Itachi*50;Đá năng lượng Chakra-Cao*70
30000 Mảnh Senju Hashirama*50;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*30;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*50;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Thể Thuật Đỏ*15;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Nhẫn Thuật Đỏ*15

45000

Mảnh Senju Hashirama*100;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*50;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1;Tinh Phách-Cao*70
75000 Mảnh Senju Hashirama*200;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*75;Đao Võ Sĩ SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*700

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 26/06 đến 02/07

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 26/06 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Killer Bee*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Mảnh Killer Bee*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Mảnh Killer Bee*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Mảnh Killer Bee*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Mảnh Killer Bee*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Mảnh Killer Bee*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Killer Bee*20;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*75;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*4;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3


7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Nagato,Kabuto, Namikaze Minato, Kisame

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 26/06 đến 02/07

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Nagato,Kabuto, Namikaze Minato, Kisame

8. Truyền Thuyết Hokage (Uchiha Shisui + Susanoo Itachi + Senju Tobirama) nhận Senju Hashirama

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 26/06 đến 28/06

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này: Senju Hashirama*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 26/06 đến 02/07

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Nhất Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Lục Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 27/06 - 28/06

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 30/06 - 01/07


11. Lễ Hội Vé Vàng

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 29/06 đến 02/07

- Nội dung: Các nhẫn giả tham gia chiêu mộ cao cấp trong sự kiện để nhận được phần thưởng như sau

Lượt chiêu mộ Phần Quà Số Lượng Phần Quà Số Lượng
50 Mảnh Uchiha Shisui 10 Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát 5
200 Mảnh Uchiha Shisui 30 Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát 10
300 Mảnh Uchiha Shisui 40 Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát 20
500 Mảnh Uchiha Shisui 70 Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát 40
650 Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát 75 Mảnh Senju Hashirama-tuyệt sát 50
800 Mảnh Senju Hashirama 150 Mảnh Senju Hashirama-tuyệt sát 100

Để nhận được lượt chiêu mộ, các nhẫn gia tham gia các sự kiện sau:
- Nạp đơn vé vàng

Mốc (Kim Cương) Số lệnh chiêu mộ vàng
75 1
150 2
375 5
750 10
1500 20
3750 40

- Đổi lệnh chiêu mộ bạc

Số lệnh chiêu mộ bạc Vật phẩm đổi Số lượng Số lần đổi
10 Lệnh chiêu mộ-vàng 1 10
5 Binh lương hoàn 2 10
70

Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ

5 2
20 Mảnh Namikaze Minato 10 10
55 Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật cam 5 2
55 Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật cam 5 2
100 Quà trang bị Anbu 1 1
40 Mảnh Namikaze Minato-tuyệt sát 10 5
70 Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ 5 2
20 Mảnh Sarutobi Hiruzen 10 10
40 Mảnh Sarutobi Hiruzen-Tuyệt Sát 10 5

 

- Shop giảm giá

Vật phẩm Số lượng bán Giá Số lần mua
Lệnh chiêu mộ-vàng 1 150 10
Lệnh chiêu mộ-bạc 1 30 10

- Đấu hạng nhận quà :

Lượt đấu hạng Phần quà Số lượng Phần quà Số lượng
20 Lệnh chiêu mộ-vàng 2 Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra 5
50 Lệnh chiêu mộ-vàng 5 Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra 5
80 Lệnh chiêu mộ-vàng 5 Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra 5
120 Lệnh chiêu mộ-vàng 10 Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra 5
150 Lệnh chiêu mộ-vàng 10 Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra 5

- Tỷ lệ rớt lệnh chiêu mộ bạc trong phó bản thường : 10%

 

BQT Thời Đại Ninja

Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ