CHUỖI SỰ KIỆN : HOKAGE ĐỆ NHỊ

CHUỖI SỰ KIỆN : HOKAGE ĐỆ NHỊ

27/05/2021

 

CHUỖI SỰ KIỆN : HOKAGE ĐỆ NHỊ


Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí - Uchiha Shisui

- Thời gian: 28/05 đến 30/05 và 31/05 đến 03/06

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Chuỗi 1

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Kamui Kakashi*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*10 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Kamui Kakashi*40;Quà trang bị Anbu*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Kamui Kakashi*50;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*75 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Uchiha Shisui*75;Kim cương*3750;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt sát*50;Vòng Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VN

Chuỗi 2

Tên gói

Phần quà Mức giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Kamui Kakashi*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*10 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Kamui Kakashi*40;Quà trang bị Anbu*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Kamui Kakashi*50;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*75 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Uchiha Shisui*75;Kim cương*3750;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt sát*50;Nhẫn Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày

- Thời gian: từ 28/05 đến 03/06

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*1;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*2
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*2;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Sổ tay EXP Kỹ năng-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
6 Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
7 Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*5;Mảnh Namikaze Minato*20;Kim Cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 28/05 đến 03/06

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 28/05 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;*
2 Kim Cương*100;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;*
3 Kim Cương*150;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;*
4 Kim Cương*150;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;*
5 Kim Cương*150;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;*
6 Kim Cương*150;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;*
7 Kim Cương*200;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*20;Mảnh Namikaze Minato*30;*

4. Tích tiêu

- Thời Gian: từ 28/05 đến 30/05

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Phong S Tuyệt Sát (tinh anh)*20;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Phong S Tuyệt Sát (tinh anh)*30;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 Mảnh Namikaze Minato*10;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*15;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Namikaze Minato*15;Mảnh Pain*10;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Nhị Vĩ*5
15000 Mảnh Namikaze Minato*25;Mảnh Pain*20;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Nhị Vĩ*10
20000 Mảnh Pain*30;Mảnh Pain*30;Quà trang sức Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Nhị Vĩ*15
30000 Mảnh Pain*50;Mảnh Pain*40;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
45000 Pain*1;Mảnh Pain*50;Vũ khí hấp thụ Chakra*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300


5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: 28/05 đến 03/06

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Mốc Phần Quà
1000 Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt Sát*10;Mảnh Sasuke Susanoo*10;Lệnh chiêu mộ-vàng*2
2500 Mảnh Senju Tobirama*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70;Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt Sát*15;Mảnh Sasuke Susanoo*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
5000 Mảnh Senju Tobirama*15;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*10;Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt Sát*20;Mảnh Sasuke Susanoo*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5
10000 Mảnh Senju Tobirama*20;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*15;Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt Sát*25;Mảnh Sasuke Susanoo*40;Tinh Phách-Cao*30
15000 Mảnh Senju Tobirama*25;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*20;Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt Sát*30;Mảnh Sasuke Susanoo*50;Quà trang bị Anbu*2
20000 Mảnh Senju Tobirama*30;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*25;Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt Sát*50;Đá năng lượng Chakra-cao*70;Tinh Phách-Cao*70
30000 Mảnh Senju Tobirama*50;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*30;Quà trang sức Anbu*2;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Thể Thuật Đỏ*15;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Nhẫn Thuật Đỏ*15

45000

Mảnh Senju Tobirama*100;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*50;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1;Tinh Phách-Cao*70
75000 Mảnh Senju Tobirama*200;Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát*75;Raijin Ken SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*700

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 28/05 đến 03/06

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 28/05 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Tiên Nhân Naruto*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Mảnh Tiên Nhân Naruto*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Mảnh Tiên Nhân Naruto*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Mảnh Tiên Nhân Naruto*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Mảnh Tiên Nhân Naruto*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Mảnh Tiên Nhân Naruto*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Tiên Nhân Naruto*20;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*75;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*4;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3


7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Nagato , Pain , Jiraiya , [Tứ Vĩ] Naruto

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 28/05 đến 03/06

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Nagato , Pain , Jiraiya , [Tứ Vĩ] Naruto

8. Truyền Thuyết Hokage (Susanoo Sasuke + Uchiha Shisui + Susanoo Itachi) nhận Senju Tobirama

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 28/05 đến 30/05

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này: Senju Tobirama*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 28/05 đến 30/05

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Nhất Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Lục Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 29/05 - 30/05

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 01/06 - 02/06


11. Lễ Hội Vé Vàng

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 31/05 đến 03/06

- Nội dung: Các nhẫn giả tham gia chiêu mộ cao cấp trong sự kiện để nhận được phần thưởng như sau

Lượt chiêu mộ Phần Quà Số Lượng Phần Quà Số Lượng
50 Mảnh Nagato 10 Mảnh Nagato-Tuyệt Sát 10
200 Mảnh Nagato 30 Mảnh Nagato-Tuyệt Sát 20
300 Mảnh Nagato 60 Mảnh Nagato-Tuyệt Sát 30
400 Mảnh Nagato 80 Mảnh Nagato-Tuyệt Sát 40
500 Mảnh Nagato 120 Mảnh Nagato-Tuyệt Sát 50
700 Mảnh Senju Tobirama 50 Mảnh Senju Tobirama-tuyệt sát 50
800 Mảnh Senju Tobirama 150 Mảnh Senju Tobirama-tuyệt sát 100

Để nhận được lượt chiêu mộ, các nhẫn gia tham gia các sự kiện sau:
- Nạp đơn vé vàng

Mốc (Kim Cương) Số lệnh chiêu mộ vàng
75 1
150 2
375 5
750 10
1500 20
3750 40

- Đổi lệnh chiêu mộ bạc

Số lệnh chiêu mộ bạc Vật phẩm đổi Số lượng Số lần đổi
10 Lệnh chiêu mộ-vàng 1 10
5 Binh lương hoàn 2 10
70

Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ

5 2
20 Mảnh Kamui Kakashi 10 10
55 Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật cam 5 2
55 Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật cam 5 2
100 Quà trang bị Anbu 1 1
40 Mảnh Kamui Kakashi-tuyệt sát 10 5
70 Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ 5 2
20 Mảnh Obito 10 10
40 Mảnh Obito-Tuyệt Sát 10 5

 

- Shop giảm giá

Vật phẩm Số lượng bán Giá Số lần mua
Lệnh chiêu mộ-vàng 1 150 10
Lệnh chiêu mộ-bạc 1 30 10

- Đấu hạng nhận quà :

Lượt đấu hạng Phần quà Số lượng Phần quà Số lượng
20 Lệnh chiêu mộ-vàng 2 Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra 5
50 Lệnh chiêu mộ-vàng 5 Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra 5
80 Lệnh chiêu mộ-vàng 5 Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra 5
120 Lệnh chiêu mộ-vàng 10 Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra 5
150 Lệnh chiêu mộ-vàng 10 Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra 5

- Tỷ lệ rớt lệnh chiêu mộ bạc trong phó bản thường : 10%

 

BQT Thời Đại Ninja

Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ