CHUỖI SỰ KIỆN : KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ

CHUỖI SỰ KIỆN : KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ

20/08/2021

CHUỖI SỰ KIỆN : KỲ PHÙNG ĐỊCH THỦ

 

Timeline sự kiện

1. Gói quà thần bí

- Thời gian: 21/08 đến 23/08 và 24/08 đến 27/08

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Chuỗi 1:

 

Tên Gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Uchiha Itachi*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*10 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Uchiha Itachi*40;Quà trang bị Anbu*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Uchiha Itachi*50;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Senju Hashirama*75;Kim cương*3750;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt sát*50; Nhẫn Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VNĐ

Chuỗi 2:

 

Tên Gói Phần Quà Mức giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Uchiha Itachi*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*10 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Uchiha Itachi*40;Quà trang bị Anbu*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Uchiha Itachi*50;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Senju Hashirama*75;Kim cương*3750;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt sát*50; Đao Võ Sĩ SS*1 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn.

2. Đăng nhập 7 ngày 

- Thời gian: từ 21/08 đến 27/08

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau:

 

Ngày Phần Quà
1 Vé mời*1; Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*3;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Đá năng lượng chakra-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
6 Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*5;Mảnh Tiên Nhân Naruto*20;Kim cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 21/08 đến 27/08

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 21/08 sẽ nhận được những phần thưởng như sau:

Ngày Phần Quà
1 Kim Cương*100;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
2 Kim Cương*100;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
3 Kim Cương*150;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
4 Kim Cương*150;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
5 Kim Cương*150;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;
6 Kim Cương*150;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;
7 Kim Cương*200;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*20;Mảnh Tiên Nhân Naruto*30;

4. Tích tiêu

- Thời gian: từ 21/08 đến 23/08

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau:

Tích Tiêu Phần Quà
1000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát*20;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát*30;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 Mảnh Tiên Nhân Naruto*10;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Tiên Nhân Naruto*15;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*10;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Nhất Vĩ*5
15000 Mảnh Tiên Nhân Naruto*20;Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*15;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Nhất Vĩ*10
20000 Mảnh Tiên Nhân Naruto*25;Mảnh Mảnh Tiên Nhân Naruto-Tuyệt Sát*30;Quà trang bị Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Nhất Vĩ*15
30000 Mảnh Tiên Nhân Naruto*30;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*20;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
40000 Mảnh Mảnh Killer Bee*30;Mảnh Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*30;Quà trang sức Anbu*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300
50000 Mảnh Mảnh Killer Bee*50;Mảnh Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*40;Quà trang sức Anbu*1;Tinh phách-cao*50;Đá năng lượng Chakra-cao*50
60000 Mảnh Mảnh Killer Bee*70;Mảnh Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*60;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1;Shinobigatana SS*1

5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: 21/08 đến 27/08

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa:

Mốc Phần Quà
1000 Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Mảnh Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*5;Lệnh chiêu mộ-vàng*2
2500 Mảnh Uchiha Madara*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70;Mảnh Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*5;Mảnh Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
5000 Mảnh Uchiha Madara*15;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*10;Mảnh Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*10;Mảnh Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*15;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5
10000 Mảnh Uchiha Madara*20;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*15;Mảnh Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*15;Mảnh Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*20;Tinh Phách-Cao*30
15000 Mảnh Uchiha Madara*25;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*20;Mảnh Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*20;Mảnh Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*25;Đá năng lượng Chakra-Cao*40
20000 Mảnh Uchiha Madara*30;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*25;Mảnh Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*25;Mảnh Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*30;Áo choàng Đệ Tứ SS*1
30000 Mảnh Uchiha Madara*50;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*30;Mảnh Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*30;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*45;Quạt Gunbai SS*1
45000 Mảnh Uchiha Madara*100;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*50;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*45;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1
75000 Mảnh Uchiha Madara*200;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt Sát*75;Quạt Gunbai SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*700

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 21/08 đến 27/08

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 21/08 sẽ nhận được những phần thưởng như sau:

Ngày Phần Quà
1 Mảnh Senju Hashirama*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Mảnh Senju Hashirama*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Mảnh Senju Hashirama*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Mảnh Senju Hashirama*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Mảnh Senju Hashirama*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Mảnh Senju Hashirama*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Senju Hashirama*20;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*75;Đao võ sĩ SS*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Nagato,Killer Bee, Kakuzu,[Tứ Vỹ] Naruto

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 21/08 đến 27/08

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Nagato,Killer Bee, Kakuzu,[Tứ Vỹ] Naruto.

8. Truyền Thuyết Hokage (Naruto Cửu Vỹ + Edo Minato + Might Guy Bát môn)

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 21/08 đến 23/08

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này: Uchiha Madara*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 21/08 đến 27/08

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Tam Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Lục Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian: 

+ Gấp đôi nguyên liệu: 22/08 - 23/08

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 25/08 - 26/08

11. Shop tích điểm

- Thời gian : từ 24/08 - 27/08

Khi nạp sẽ nhận thêm điểm thưởng , 1 KC = 1 Điểm , dùng điểm thưởng và kim cương đổi vật phẩm trong Shop tích điểm.

12. Đồng đội giờ vàng

- Thời gian : Từ 24/08 - 27/08

Sử dụng kim cương để quay sự kiện đồng đội giờ vàng, đạt đủ mốc sẽ nhận được thêm phần thưởng tương ứng.

Bảng xếp hạng TOP Đồng đội giờ vàng:

Top Phần Quà
1 Mảnh Might Guy Bát Môn*150;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt sát*75;Côn nhị khúc SS*1
2 Mảnh Might Guy Bát Môn*100;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt sát*50;Bí dược Akimichi*200
3 Mảnh Might Guy Bát Môn*75;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt sát*35;Bí dược Akimichi*150
4-10 Mảnh Might Guy Bát Môn*40;Mảnh MightGuy Bát Môn-Tuyệt sát*20;Bí dược Akimichi*70
11-20 Mảnh Might Guy Bát Môn*20;Mảnh MightGuy Bát Môn-Tuyệt sát*10;Bí dược Akimichi*30

Mốc quay thưởng Đồng Đội Giờ Vàng

Mốc Phần Quà
500 Mảnh Nagato*50;Mảnh Nagato-Tuyệt sát*25
1000 Mảnh Nagato*50;Mảnh Nagato-Tuyệt sát*50
2000 Mảnh Nagato*100;Mảnh Nagato-Tuyệt sát*75
3200 Mảnh Nagato*100;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt sát*50
4200 Mảnh Might Guy Bát Môn*150;Mảnh Might Guy Bát Môn-Tuyệt sát*100

12. Kỳ Phùng Địch Thủ

- Thời gian: 21/08 - 27/08

- Phạm Vi: All server

- Nội dung : 

- Event 1 : Lựa Chọn Kỳ Phùng Địch Thủ

Thời gian : Từ khi up bài viết đến 23h59 ngày 24/08

Thể Lệ: 

- Thi đấu vote tại bài viết thông báo sự kiện trên Fanpage.

- Uchiha Madara tính là thả TIM, Senju Hashirama tính là WOW

- Bên nào chiến thắng sẽ mở bán 1 trong 2 tướng trong tích nạp trong 3 ngày 25/08 - 27/08 như sau :

Mốc Tích Nạp (Kc) Vật Phẩm
3750 Senju Hashirama*1 hoặc Uchiha Madara*1
7500 Nhẫn cụ Senju Hashirama hoặc Uchiha Madara
15000 Senju Hashirama-Sách tuyệt sát*2 hoặc Uchiha Madara-sách tuyệt sát*2

- Event 2 : Săn Tìm Kỳ Phùng Địch Thủ

Thời gian : Từ ngày 21-8 đến 24-8, Các nhẫn giả tham gia các sự kiện nhận vé mời và tham gia đổi phần quà vô cùng giá trị:

Ngày Nhiệm vụ Chi tiết Nhận
Ngày 21/08 Đăng nhập Ngày 21/08 Vé mời*1
Ngày 22/08 Tích nạp 3750 KC Vé mời*1
Ngày 23/08 Chiêu mộ cao đạt mốc 100 lần Vé mời*1
Ngày 24/08 Tích tiêu 20000 KC Vé mời*1

Đổi vé mời trong 2 ngày 23/08 và 24/08:

Đổi Vé Mời Phần quà
1 Kim cương*750
2 Kim cương*1500
3 Kim cương*3500
4 Senju Hashirama*1
4 Uchiha Madara*1

 

BQT Thời Đại Ninja kính bút

Trân Trọng.     

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ