CHUỖI SỰ KIỆN : LỤC ĐẠO TIÊN NHÂN VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM

CHUỖI SỰ KIỆN : LỤC ĐẠO TIÊN NHÂN VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM

12/11/2021

 

CHUỖI SỰ KIỆN : LỤC ĐẠO TIÊN NHÂN VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM


Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí

- Thời gian: 13/11 đến 15/11 và 16/11 đến 19/11

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau (2 chuỗi có phần quà giống nhau)

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Sasuke Susanoo*10;Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt Sát*5 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Sasuke Susanoo*40;Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt Sát*20 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Sasuke Susanoo*100;Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Obito Lục Đạo*75;Kim cương*3750;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt sát*50;Cầu Đạo Ngọc SS*1 1.000.000 VN

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày

- Thời gian: từ 13/11 đến 19/11

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*1;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*3;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Đá năng lượng chakra-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
6 Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*5;Mảnh Killer Bee*20;Kim cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: từ 13/11 đến 19/11

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 13/11 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
2 Kim Cương*100;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
3 Kim Cương*150;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
4 Kim Cương*150;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
5 Kim Cương*150;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;
6 Kim Cương*150;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;
7 Kim Cương*200;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*20;Mảnh Killer Bee*30;

4. Tích tiêu

- Thời Gian: từ từ 13/11 đến 15/11

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát (Tinh Anh)*20;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát (Tinh Anh)*30;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 Mảnh Killer Bee*10;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Killer Bee*15;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*10;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Nhị Vĩ*5
15000 Mảnh Killer Bee*20;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*15;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Nhị Vĩ*10
20000 Mảnh Killer Bee*25;Mảnh Killer Bee-Tuyệt Sát*30;Quà trang bị Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Nhị Vĩ*15
30000 Mảnh Killer Bee*30;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*20;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
40000 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*30;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*30;Shinobigatana SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300
50000 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*50;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*40;Quà trang sức Anbu*2;Tinh phách-cao*50;Đá năng lượng Chakra-cao*50
65000 Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ*70;Mảnh Áo choàng Namikaze Minato Uế Thổ-Tuyệt Sát*60;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1;Áo Choàng Đệ Tứ SS*1

5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: từ 13/11 đến 19/11

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Mốc Phần Quà
1000 Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Mảnh Madara Lục Đạo*5;Lệnh chiêu mộ-vàng*2
2500 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*5;Mảnh Madara Lục Đạo*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
5000 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*20;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*10;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*10;Mảnh Madara Lục Đạo*15;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5
10000 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*30;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*15;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*15;Mảnh Madara Lục Đạo*20;Tinh Phách-Cao*30
15000 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*40;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*20;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*20;Mảnh Madara Lục Đạo*25;Đá năng lượng Chakra-Cao*40
20000 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*50;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*25;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*25;Mảnh Madara Lục Đạo*30;Tiên Nhân Trượng SS*1
30000 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*60;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*30;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*30;Mảnh Madara Lục Đạo*45;Vòng Lục Câu Ngọc*1

45000

Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*90;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*50;Mảnh Madara Lục Đạo-Tuyệt Sát*45;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1
60000 Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân*150;Mảnh Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt Sát*75;Vòng Lục Câu Ngọc*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*500

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: từ 13/11 đến 19/11

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 13/11 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Naruto Lục Đạo*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Mảnh Naruto Lục Đạo*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Mảnh Naruto Lục Đạo*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Mảnh Naruto Lục Đạo*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Mảnh Naruto Lục Đạo*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Mảnh Naruto Lục Đạo*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Naruto Lục Đạo*20;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*75;Bóng nhiệm vụ SS*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Susanoo Itachi,Killer Bee,Nagato,Tiên nhân Naruto

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ từ 13/11 đến 19/11

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Susanoo Itachi,Killer Bee,Nagato,Tiên nhân Naruto

8. Huyền thoại Hokage( Madara Lục Đạo + Obito Lục Đạo + Naruto Cửu Vỹ) nhận Lục Đạo Tiên Nhân*1

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: từ 13/11 đến 15/11

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này: Lục Đạo Tiên Nhân*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 13/11 đến 19/11

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Tam Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Thất Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: từ 14/11 đến 15/11

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: từ 17/11 đến 18/11

11. Đồng đội giờ vàng

- Thời gian : Từ từ 16/11 đến 19/11

Sử dụng kim cương để quay sự kiện đồng đội giờ vàng, đạt đủ mốc sẽ nhận được thêm phần thưởng tương ứng.

Bảng xếp hạng TOP Đồng đội giờ vàng:

Top Phần Quà
1 Mảnh Uchiha Madara*150;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt sát*75;Quạt Gunbai SS*1;
2 Mảnh Uchiha Madara*100;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt sát*50;Bí dược Akimichi*200;
3 Mảnh Uchiha Madara*75;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt sát*35;Bí dược Akimichi*150;
4-10 Mảnh Uchiha Madara*40;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt sát*20;Bí dược Akimichi*70;
11-20 Mảnh Uchiha Madara*20;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt sát*10;Bí dược Akimichi*30;

Mốc quay thưởng Đồng Đội Giờ Vàng

Mốc Phần Quà
500 Mảnh Senju Hashirama*50;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt sát*20;
1000 Mảnh Senju Hashirama*50;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt sát*25;
2000 Mảnh Senju Hashirama*50;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt sát*30;
3200 Mảnh Senju Hashirama*150;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt sát*75;
4200 Mảnh Uchiha Madara*150;Mảnh Uchiha Madara-Tuyệt sát*150;

Ngoài ra : Khi tham gia quay đồng đội giờ vàng, các nhẫn giả sẽ có cơ hội nhận được các mảnh tướng trong các lần quay bao gồm các mảnh tướng sau : 

Namikaze Minato , Nagato , Sarutobi Hiruzen , Pain

12. Đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam

A/ Dành tặng lời chúc

- Thời gian : Từ hôm nay - 19h00 ngày 16/11

- Nội dung : Sắp tới đây đội tuyển của chúng ta sẽ tiếp đón đối thủ cực kỳ mạnh là A Rập Xê Út. Tuy hiện tại chúng ta vẫn chưa dành được điểm đấu nào nhưng sự cổ vũ của chúng ta sẽ là nguồn động lực rất lớn cho các cầu thủ

- Trong thời gian trên, các nhẫn giả hãy dành lời chúc kèm User ID, Server đang chơi với Hastag #niemtinchienthang lên group Cộng Đồng Thời Đại Ninja - Hỏa Quốc Truyền Kỳ

Sau thời gian trên, các nhẫn giả tham gia sự kiện sẽ nhận được 1 giftcode của BQT

B/ Giảm giá đặc biệt

Tính đến hết ngày 16/11, nếu như số bài viết lời chúc đăng lên group đạt đủ 300 bài thì BQT sẽ mở giảm giá đặc biệt qua 2 hình thức :

- Mở bán
Senju Hashirama*1 với giá 750 KC

Nhẫn cụ Senju Hashirama*1 với giá 1500 KC

Tuyệt sát Senju Hashirama*2 với giá 3750 KC trong nạp đơn

Vì vậy các nhẫn giả hãy dành tặng thật nhiều những lời chúc dành cho đội tuyển của chúng ta nhé

C/ Niềm tin chiến thắng

Khi đội tuyển của chúng ta có 1 chiến thắng trước đối thủ , BQT sẽ dành tặng all server mỗi người 1000 KC

Tuy nhiên, vì đối thủ của chúng ta rất mạnh nên nếu đội tuyển của chúng ra chỉ cần cầm hòa , BQT sẽ dành tặng all server mỗi người 500 KC

13. Lục Đạo Tiên Nhân

- Thời gian :  17/11 - 23h59 ngày 19/11

- Nội dung : Cùng tích lũy vé mời đề rinh về Lục Đạo Tiên Nhân cho đội hình của mình trong thời gian sự kiện diễn ra

Tích nạp (kim cương) Phần quà
375 Vé mời*1
750 Vé mời*1
1500 Vé mời*1
2250 Vé mời*1
3750 Vé mời*1
7500 Vé mời*2
15000 Vé mời*3

 

Đổi Vé mời Phần quà
1 Kim cương*750
2 Kim cương*1500
3 Kim cương*3500
4 Kim cương*4500
5 Kim cương*7500
5 Senju Tobirama-Sách tuyệt sát*1
5 Uchiha Shisui-Sách tuyệt sát*1
7 Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*2
7 Naruto Lục Đạo*1 + Sasuke Lục Đạo*1
10 Lục Đạo Tiên Nhân*1 + Madara Lục Đạo*1
10 Lục Đạo Tiên Nhân-Tuyệt sát*2

BQT Thời Đại Ninja

Kính báo,

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ