CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ

06/05/2021

 

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ


Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí - Kabuto

- Thời gian: 07/05 đến 09/05 và 10/05 đến 13/05

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Chuỗi 1

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Kamui Kakashi*10;Nhẫn Jonin*1 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Kamui Kakashi*40;Vòng Jonin*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Kakashi Kamui-Sách tuyệt sát*1;Kim cương*3750;Mảnh Kamui Kakashi*50;Quà trang bị Anbu*1 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Kabuto*75;Kim cương*3750;Bạch xà tiên nhân SS*1;Vòng Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VN

Chuỗi 2

Tên gói

Phần quà Mức giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Kamui Kakashi*10;Nhẫn Jonin*1 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Kamui Kakashi*40;Vòng Jonin*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Kakashi Kamui-Sách tuyệt sát*1;Kim cương*3750;Mảnh Kamui Kakashi*50;Quà trang bị Anbu*1 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Kabuto*75;Kim cương*3750;Kabuto-sách tuyệt sát*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày nhận ngay mảnh Tuyệt Sát Sasuke Chú Ấn

- Thời gian: từ 07/05 đến 13/05

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*1;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*2
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*2;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 [Chú Ấn] Mảnh Sasuke-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 [Chú Ấn] Mảnh Sasuke-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 [Chú Ấn] Mảnh Sasuke-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Sổ tay EXP Kỹ năng-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
6 [Chú Ấn] Mảnh Sasuke-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
7 [Chú Ấn] Mảnh Sasuke-Tuyệt Sát*5;[Chú Ấn] Mảnh Sasuke*20;Kim Cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 07/05 đến 13/05

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 09/04 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;[Chú Ấn] Mảnh Sasuke-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
2 Kim Cương*100;[Chú Ấn] Mảnh Sasuke-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
3 Kim Cương*150;[Chú Ấn] Mảnh Sasuke-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
4 Kim Cương*150;[Chú Ấn] Mảnh Sasuke-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
5 Kim Cương*150;[Chú Ấn] Mảnh Sasuke-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;
6 Kim Cương*150;[Chú Ấn] Mảnh Sasuke-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;
7 Kim Cương*200;[Chú Ấn] Mảnh Sasuke-Tuyệt Sát*20;[Chú Ấn] Mảnh Sasuke*30;

4. Tích tiêu nhận Mảnh Sasuke Chú Ấn và Mảnh Nagato 

- Thời Gian: từ 07/05 đến 09/05

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát (tinh anh)*10;Bí dược Nara*200;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát (tinh anh)*15;Mảnh Uchiha Itachi-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
5000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát (tinh anh)*25;[Chú Ấn] Mảnh Sasuke-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7000 [Chú Ấn] Mảnh Sasuke*10;[Chú Ấn] Mảnh Sasuke-Tuyệt Sát*15;Bí dược Akimichi*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*50;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 [Chú Ấn] Mảnh Sasuke*10;[Chú Ấn] Mảnh Sasuke-Tuyệt Sát*20;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Tứ Vĩ*5
15000 [Chú Ấn] Mảnh Sasuke*30;[Chú Ấn] Mảnh Sasuke-Tuyệt Sát*30;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Tứ Vĩ*10
20000 Mảnh Nagato*30;Mảnh Nagato-tuyệt sát*25;Quà trang sức Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Tứ Vĩ*15
30000 Mảnh Nagato*50;Mảnh Nagato-tuyệt sát*50;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10


5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: 09/04 đến 15/04

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Ở mốc cao nhất, nhẫn giả sẽ nhận được Uchiha Shisui kèm tuyệt sát và nhẫn cụ, các mốc khác sẽ nhận được phần quà lựa chọn giữa Mảnh Tiên Nhân Naruto và Tiên Nhân Kabuto

Mốc Phần Quà
500 Kim cương*200;Bí dược Akimichi*30;Sách thông linh*3;Mì ramen*2;Lệnh chiêu mộ-vàng*1
1000 Kim cương*300;Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30
2000 Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja Tuyệt Sát*10;Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5;Bí dược Akimichi*70;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70
4000 Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja Tuyệt Sát*15;Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja*20;Đoản đao Anbu*1;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Thể Thuật Cam*15;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Nhẫn Thuật Cam*15
6000 Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja Tuyệt Sát*20;Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja*40;Mặt nạ Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*30;Tinh Phách-Cao*30
10000 Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja Tuyệt Sát*30;Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja*70;Nhẫn Anbu*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*100;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*100
15000 Mảnh Sasuke Susanoo*25;Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja*150;Vòng Anbu*1;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Thể Thuật Đỏ*15;Túi Chọn Nguyên Liệu Tăng Bậc Nhẫn Thuật Đỏ*15

30000

Mảnh Sasuke Susanoo*75;Túi Chọn Mảnh Tiên Nhân Ninja Tuyệt Sát*75;Vòng ẩn sĩ*1;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*25;Tinh Phách-Cao*70
45000 Mảnh Susanoo Itachi*100;Mảnh Sasuke Susanoo*100;Nhẫn ẩn sĩ*1;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*50;Đá Cường Hóa Trang Sức-Cao*100
75000 Mảnh Susanoo Itachi*200;Totsuka no Tsurugi SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*100;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*700

6. Nạp liên tiếp 750 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 07/05 đến 13/05

- Nội dung: nạp liên tiếp 750KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 07/05 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Túi Mảnh Ninja Ý Chí Của Lửa*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Túi Mảnh Ninja Ý Chí Của Lửa*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Túi Mảnh Ninja Ý Chí Của Lửa*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Túi Mảnh Ninja Ý Chí Của Lửa*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Túi Mảnh Ninja Ý Chí Của Lửa*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Túi Mảnh Ninja Ý Chí Của Lửa*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Túi Mảnh Ninja Ý Chí Của Lửa*20;Túi Mảnh Ý Chí Của Lửa Tuyệt Sát*50;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*4;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3


7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Pain,Namikaze Minato, [Chú Ấn] Sasuke, Kakuzu

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 07/05 đến 13/05

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Pain,Namikaze Minato, [Chú Ấn] Sasuke, Kakuzu

8. Truyền Thuyết Hokage (Uchiha Shisui + Tiên Nhân Naruto + Kabuto)

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 07/05 đến 09/05

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này: Susanoo Itachi*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 07/05 đến 13/05

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Tam Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Lục Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 08/05 - 09/05

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 11/05 - 12/05


11. Lễ Hội Vé Vàng

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 10/05 đến 13/05

- Nội dung: Các nhẫn giả tham gia chiêu mộ cao cấp trong sự kiện để nhận được phần thưởng như sau

Lượt chiêu mộ Phần Quà Số Lượng Phần Quà Số Lượng
50 Mảnh Sarutobi Hiruzen 10 Mảnh Sarutobi Hiruzen-Tuyệt Sát 10
200 Mảnh Sarutobi Hiruzen 30 Mảnh Sarutobi Hiruzen-Tuyệt Sát 20
300 Mảnh Sarutobi Hiruzen 60 Mảnh Sarutobi Hiruzen-Tuyệt Sát 30
400 Nagato-Sách Tuyệt Sát 1 Mảnh Sarutobi Hiruzen-Tuyệt Sát 40
500 Nagato 1 Nagato-Sách Tuyệt Sát 1
600 Mảnh Susanoo Itachi 50 Mảnh Susanoo Itachi-tuyệt sát 50
750 Mảnh Susanoo Itachi 150 Mảnh Susanoo Itachi-tuyệt sát 100

Để nhận được lượt chiêu mộ, các nhẫn gia tham gia các sự kiện sau:
- Nạp đơn vé vàng

Mốc (Kim Cương) Số lệnh chiêu mộ vàng
75 1
150 2
375 5
750 10
1500 20
3750 40

- Đổi lệnh chiêu mộ bạc

Số lệnh chiêu mộ bạc Vật phẩm đổi Số lượng Số lần đổi
10 Lệnh chiêu mộ-vàng 1 10
5 Binh lương hoàn 2 10
70

Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ

5 2
20 Mảnh Kamui Kakashi 10 10
55 Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật cam 5 2
55 Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật cam 5 2
100 Quà trang bị Anbu 1 1
40 Mảnh Kamui Kakashi-tuyệt sát 10 5
70 Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ 5 2
20 Mảnh Obito 10 10
40 Mảnh Obito-Tuyệt Sát 10 5

 

- Shop giảm giá

Vật phẩm Số lượng bán Giá Số lần mua
Lệnh chiêu mộ-vàng 1 150 10
Lệnh chiêu mộ-bạc 1 30 10

- Đấu hạng nhận quà :

Lượt đấu hạng Phần quà Số lượng Phần quà Số lượng
20 Lệnh chiêu mộ-vàng 2 Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra 5
50 Lệnh chiêu mộ-vàng 5 Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra 5
80 Lệnh chiêu mộ-vàng 5 Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra 5
120 Lệnh chiêu mộ-vàng 10 Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra 5
150 Lệnh chiêu mộ-vàng 10 Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra 5

- Tỷ lệ rớt lệnh chiêu mộ bạc trong phó bản thường : 10%

 

BQT Thời Đại Ninja

Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ