CHUỖI SỰ KIỆN : NĂM MỚI 2022

CHUỖI SỰ KIỆN : NĂM MỚI 2022

27/12/2021

 

CHUỖI SỰ KIỆN : NĂM MỚI 2022


Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí

- Thời gian: 28/12 đến 30/12 và 31/12 đến 03/01

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau

Chuỗi 1

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Senju Hashirama*10;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*5 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Senju Hashirama*40;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*20 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Kaguya-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Senju Hashirama*100;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Kaguya*75;Kim cương*3750;Mảnh Kaguya-Tuyệt sát*50;Áo Câu Ngọc*1 1.000.000 VN

Chuỗi 2

Tên gói

Phần quà Mức giá
Gói quà thần bí 1

Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Senju Hashirama*10;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*5

50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Senju Hashirama*40;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*20 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Kaguya-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Senju Hashirama*100;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Kaguya*75;Kim cương*3750;Mảnh Kaguya-Tuyệt sát*50;Nhẫn Ẩn Sĩ*1 1.000.000 VNĐ

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày 

- Thời gian: từ 28/12 đến 03/01

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận thưởng

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*1;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*3;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Đá năng lượng chakra-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
6 Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*5;Mảnh Naruto Cửu Vỹ*20;Kim cương*100;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: từ 28/12 đến 03/01

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 28/12 sẽ nhận phần thưởng

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
2 Kim Cương*100;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;
3 Kim Cương*150;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
4 Kim Cương*150;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;
5 Kim Cương*150;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;
6 Kim Cương*150;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;
7 Kim Cương*200;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*20;Mảnh Naruto Cửu Vỹ*30;

4. Tích tiêu 

- Thời Gian: từ 28/12 đến 03/01

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát*20;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Thổ S Tuyệt Sát*30;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*10;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*15;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*10;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Tam Vĩ*5
15000 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*20;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*15;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Tam Vĩ*10
20000 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*25;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt Sát*30;Quà trang bị Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Tam Vĩ*15
30000 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*30;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*20;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
40000 Mảnh Naruto Lục Đạo*30;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*30;Áo Chakra SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300
50000 Mảnh Naruto Lục Đạo*50;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*40;Quà trang sức Anbu*2;Tinh phách-cao*50;Đá năng lượng Chakra-cao*50
65000 Mảnh Naruto Lục Đạo*70;Mảnh Naruto Lục Đạo-Tuyệt Sát*60;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1;Bóng nhiệm vụ SS*1


5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: từ 28/12 đến 03/01

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Mốc Phần Quà
1000 Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Mảnh Ashura*5;Lệnh chiêu mộ-vàng*2
2500 Mảnh Indra*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*5;Mảnh Ashura*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
5000 Mảnh Indra*20;Mảnh Indra-Tuyệt Sát*10;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*10;Mảnh Ashura*15;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5
10000 Mảnh Indra*30;Mảnh Indra-Tuyệt Sát*15;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*15;Mảnh Ashura*20;Tinh Phách-Cao*30
15000 Mảnh Indra*40;Mảnh Indra-Tuyệt Sát*20;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*20;Mảnh Ashura*25;Đá năng lượng Chakra-Cao*40
20000 Mảnh Indra*50;Mảnh Indra-Tuyệt Sát*25;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*25;Mảnh Ashura*30;Thanh Chakra Đen*1
30000 Mảnh Indra*60;Mảnh Indra-Tuyệt Sát*30;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*30;Mảnh Ashura*45;Đao Võ Sĩ Indra*1

45000

Mảnh Indra*90;Mảnh Indra-Tuyệt Sát*50;Mảnh Ashura-Tuyệt Sát*45;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1
60000 Mảnh Indra*150;Mảnh Indra-Tuyệt Sát*75;Đao Võ Sĩ Indra*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*500

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: từ 28/12 đến 03/01

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 28/12 sẽ nhận được phần thưởng

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Hokage Kakashi*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Mảnh Hokage Kakashi*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Mảnh Hokage Kakashi*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Mảnh Hokage Kakashi*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Mảnh Hokage Kakashi*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Mảnh Hokage Kakashi*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Hokage Kakashi*20;Mảnh Hokage Kakashi-Tuyệt Sát*75;Susanoo Hoàn Thiện*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3


7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Naruto Cửu Vỹ,Might Guy Bát Môn,Uchiha Madara,Senju Tobirama

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 28/12 đến 03/01

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Naruto Cửu Vỹ,Might Guy Bát Môn,Uchiha Madara,Senju Tobirama

8. Truyền Thuyết Hokage (Kaguya + Ashura + Lục Đạo Tiên Nhân)

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: từ 28/12 đến 30/12

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này:  Indra*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 28/12 đến 03/01

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Lục Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Thất Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 29/12 - 30/12

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 01/01 - 02/01

11. Shop tích điểm

- Thời gian : từ 31/12 - 03/01

Khi nạp sẽ nhận thêm điểm thưởng , 1 KC = 1 Điểm , dùng điểm thưởng và kim cương đổi vật phẩm trong Shop tích điểm.

12. Bảng xếp hạng tiêu phí nhận Indra + Tuyệt Sát và Nhẫn cụ

- Thời gian : từ 28/12 đến 03/01

Bảng xếp hạng thường

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Uchiha Shisui*150;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*80;Tinh Phách-Cao*30;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Anbu*2
2 Mảnh Uchiha Shisui*100;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*65;Tinh Phách-Cao*25;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Jonin*3
3 Mảnh Uchiha Shisui*80;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*50;Tinh Phách-Cao*20;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Quà Trang Bị Jonin*2
4 - 10                Mảnh Uchiha Shisui*60;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*40;Tinh Phách-Cao*15;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*3
11 -  30                          Mảnh Uchiha Shisui*40;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*30;Tinh Phách-Cao*10;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*2
31 - 50 Mảnh Uchiha Shisui*20;Mảnh Uchiha Shisui-Tuyệt Sát*20;Tinh Phách-Cao*5;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền S*1;Quà Trang Bị Chuunin*1

Bảng xếp hạng Đại Sư

Tiêu tối thiểu 28888 KC để lên bảng xếp hạng

TOP Phần Thưởng
1 Mảnh Indra*200;Mảnh Indra-Tuyệt Sát*175;Mảnh Kaguya*200;Nhẫn ẩn sĩ*1;Đao Võ Sĩ Indra*1
2 Mảnh Indra*150;Mảnh Indra-Tuyệt Sát*150;Mảnh Kaguya*150;Nhẫn Anbu*1;Đao Võ Sĩ Indra*1
3 Mảnh Indra*100;Mảnh Indra-Tuyệt Sát*100;Mảnh Kaguya*100;Nhẫn Anbu*1;Đao Võ Sĩ Indra*1
4 - 10 Mảnh Indra*70;Mảnh Indra-Tuyệt Sát*50;Vòng Anbu*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*40
11 - 30                           Mảnh Indra*50;Mảnh Indra-Tuyệt Sát*30;Vòng Jonin*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*20
31 - 50 Mảnh Indra*30;Mảnh Indra-Tuyệt Sát*15;Vòng Jonin*1;Nhẫn Jonin*1;Đá năng lượng chakra-cao*10


13. Năm mới vui vẻ

A/ Nạp đơn X2 kim cương

- Thời gian : 28/12 - 03/01

- Phạm vi : Các server đủ 14 ngày

- Nội dung : Trong 7 ngày, các nhẫn giả nạp đơn theo các mốc có trong sự kiện sẽ nhận được X2 lượng kim cương.

Giao diện sự kiện sẽ có mặt trực tiếp trong game , các nhẫn giả nạp đơn đúng mốc và nhận trực tiếp trong game

Đối với các mốc lẻ các nhẫn giả có thể chọn hình thức nạp trên trang nap.thoidaininja.vn

B/ Đăng nhập lì xì năm mới

Thời gian : 01/01 - 03/01

Trong 3 ngày, mỗi ngày đăng nhập vào game các nhẫn giả sẽ nhận được 1 phần quà nhất định, phần quà này admin xin phép được giữ bí mật, các nhẫn giả hãy cùng chờ đón sự kiện ở trong game nhé

C/ Chúc mừng năm mới

- Thời gian : Từ hôm nay - 23h59 ngày 03/01

- Nội dung : Như vậy là sắp qua đi 1 năm 2021 với thật nhiều biến động trong cuộc sống . Để thể hiện những mong muốn về một năm mới 2022 bình an và hạnh phúc, các nhẫn giả hãy cùng dành tặng những lời chúc đó cho mọi người nhé

- Trong thời gian trên, các nhẫn giả hãy dành lời chúc kèm User ID, Server đang chơi với Hastag #tetduonglich lên group Cộng Đồng Thời Đại Ninja - Hỏa Quốc Truyền Kỳ

Sau thời gian trên, các nhẫn giả tham gia sự kiện sẽ nhận được 1 giftcode của BQT

14 . Voucher đặc biệt Tết Dương Lịch

Thời gian : Từ 28/12 - 03/01

Phạm vi : All server

Sau khi tích nạp đủ mốc dưới đây, các nhẫn giả sẽ nhận được 1 voucher lựa chọn các ưu đãi đặc biệt sau :

Mốc nạp (KC) Đặc quyền
1500 Voucher X2 kim cương cho lần nạp tiếp theo tính từ ngày 04/01 - 31/01 (X2 cho tổng số nạp trong ngày lựa chọn)
7500 Lựa chọn 1 trong các đặc quyền sau :
- Nhận 1 tướng bất kỳ (chọn những tướng ra mắt trước ngày 31/01)
- Nhận 2 tuyệt sát của 1 tướng bất kỳ
- Nhận nhẫn cụ của 1 tướng bất kỳ
- 1 bộ trang sức Ẩn Sĩ
- 1 bộ trang bị Ẩn Sĩ
- Nhận 1 vĩ thú bất kỳ (Từ Nhất Vĩ - Bát Vĩ)

Lưu ý :
- Voucher trên có hiệu lực đến hết ngày 31/01, sau ngày 31/01 nếu không lựa chọn ưu đãi sẽ không thể sử dụng

Trong thời gian từ 04/01 - 31/01, các nhẫn giả có thể lựa chọn ưu đãi bất cứ thời gian nào.

Ví dụ , nhẫn giả muốn sử dụng ưu đãi vào 04/01 , tuy nhiên hiện tại đã là 05/01 thì vẫn hoàn toàn có thể điền Form, miễn là trước ngày 31/01


- Các nhẫn giả lựa chọn ưu đãi thông qua form chỉ có thể làm 1 lần. Vì thế các nhẫn giả hãy lưu ý để chọn 1 cách chính xác nhất

- Số nạp đủ điều kiện sẽ được tính thông qua nạp trên web : nap.thoidaininja.vn. Không áp dụng đối với nạp trực tiếp từ trong game

- Form nhận ngày ưu đãi X2 kim cương : https://forms.gle/82D1sZLGAQrVRLps5

Ví dụ cho form nhận ngày ưu đãi X2 kim cương :

- Form nhận ưu đãi đặc biệt : https://forms.gle/CQBpyfrvcAahxgq79

Ví dụ cho form nhận ưu đãi đặc biệt :


BQT Thời Đại Ninja

Trân Trọng

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ