CHUỖI SỰ KIỆN : OBITO LỤC ĐẠO

CHUỖI SỰ KIỆN : OBITO LỤC ĐẠO

03/09/2021

 

CHUỖI SỰ KIỆN : OBITO LỤC ĐẠO


Timeline sự kiện 

1. Gói quà thần bí

- Thời gian: 04/09 đến 06/09 và 07/09 đến 10/09

- Phạm Vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Nội dung: khi mua gói quà thần bí các cậu sẽ nhận được những phần quà như sau (2 chuỗi có phần quà giống nhau)

Tên gói Phần quà Mức Giá
Gói quà thần bí 1 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5;Kim cương*500;Mảnh Namikaze Minato*10;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*10 50.000 VNĐ
Gói quà thần bí 2 Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*15;Kim cương*1500;Mảnh Namikaze Minato*40;Quà trang bị Anbu*1 200.000 VNĐ
Gói quà thần bí 3 Mảnh Naruto Cửu vỹ-Tuyệt sát*25;Kim cương*3750;Mảnh Namikaze Minato*50;Mảnh Namikaze Minato-Tuyệt Sát*50 500.000 VNĐ
Gói quà thần bí 4 Mảnh Naruto Cửu vỹ*75;Kim cương*3750;Mảnh Naruto Cửu vỹ-Tuyệt sát*50;Áo Chakra SS*1 1.000.000 VN

- Lưu ý: Gói quà thần bí chỉ mua duy nhất tại trang nap.thoidaininja.vn

2. Đăng nhập 7 ngày

- Thời gian: từ 04/09 đến 10/09

- Phạm vi: các server đã đạt 14 ngày từ khi khai mở

- Nội dung: trong thời gian trên,tích đăng nhập đủ 7 ngày sẽ nhận những phần quà sau

Ngày Quà Tặng
1 Mì ramen*1;Kim Cương*50;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;Lệnh Chiêu Mộ-Bạc*5
2 Bí dược Akimichi*20;Kim Cương*50;mì ramen*3;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1
3 Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*1;Kim Cương*50;Binh lương hoàn*2;Sách thông linh*2
4 Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*2;Kim Cương*50;Bí dược Akimichi*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2
5 Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*3;Kim Cương*50;Đá năng lượng chakra-trung*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
6 Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*4;Kim Cương*50;Sổ Tay EXP Kỹ Năng-Cao*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Mảnh Kamui Kakashi*20;Mảnh Naruto Cửu Vỹ*20;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

3. Nạp liên tiếp mốc bất kì

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Thời gian: 04/09 đến 10/09

- Nội dung: nạp liên tiếp mốc bất kì mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 14/08 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Kim Cương*100;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;*
2 Kim Cương*100;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*5;*
3 Kim Cương*150;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;*
4 Kim Cương*150;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*10;*
5 Kim Cương*150;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*20;*
6 Kim Cương*150;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;*
7 Kim Cương*200;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*20;Mảnh Kamui Kakashi*30;*

4. Tích tiêu

- Thời Gian: từ 04/09 đến 10/09

- Phạm vi: các server cứ sau 14 ngày sẽ mở

- Nội dung: trong thời gian trên, tích tiêu kim cương sẽ nhận được những phần thưởng sau

Số Kim Cương Tích Tiêu Phần Thưởng
1000 Túi Mảnh Hệ Hỏa S Tuyệt Sát*20;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Mì ramen*2;Binh lương hoàn*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3000 Túi Mảnh Hệ Hỏa S Tuyệt Sát*30;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*5;Bí dược Akimichi*20;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*20;Lệnh Chiêu Mộ Nhẫn Cụ*2
6000 Mảnh Kamui Kakashi*10;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*10;Bí dược Akimichi*30;Sổ tay tăng bậc kỹ năng Chakra*30;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
10000 Mảnh Kamui Kakashi*15;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*10;Đá cường hóa trang sức-cao*25;Tinh phách-cao*25;Mảnh Tam Vĩ*5
15000 Mảnh Kamui Kakashi*20;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*15;Quà trang bị Anbu*1;Đá năng lượng Chakra-cao*25;Mảnh Tam Vĩ*10
20000 Mảnh Kamui Kakashi*25;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*30;Quà trang bị Anbu*1;Túi Ngẫu Nhiên Trang Bị Độc Quyền SS*1;Mảnh Tam Vĩ*15
30000 Mảnh Kamui Kakashi*30;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*35;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ*10;Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*10
40000 Mảnh Kamui Kakashi*50;Mảnh Kamui Kakashi-Tuyệt Sát*40;Mangekyo Sharingan SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*250;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*300

5. Tích nạp 7 ngày - nhận quà siêu giá trị

- Thời gian: 04/09 đến 10/09

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày trở lên

- Nội dung: trong thời gian trên, tích nạp ngay để có cơ hội nhận được bộ vật phẩm cực hot và còn rất nhiều những vật phẩm khủng khác nữa

Mốc Phần Quà
1000 Kim cương*500;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*30;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Mảnh Senju Hashirama*5;Lệnh chiêu mộ-vàng*2
2500 Mảnh Obito Lục Đạo*10;Sổ tay tăng bậc kỹ năng chakra*70;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*5;Mảnh Senju Hashirama*10;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*5
5000 Mảnh Obito Lục Đạo*15;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*10;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*10;Mảnh Senju Hashirama*15;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*5
10000 Mảnh Obito Lục Đạo*20;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*15;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*15;Mảnh Senju Hashirama*20;Tinh Phách-Cao*30
15000 Mảnh Obito Lục Đạo*25;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*20;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*20;Mảnh Senju Hashirama*25;Đá năng lượng Chakra-Cao*40
20000 Mảnh Obito Lục Đạo*30;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*25;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*25;Mảnh Senju Hashirama*30;Đao Võ Sĩ SS*1
30000 Mảnh Obito Lục Đạo*50;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*30;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*30;Mảnh Senju Hashirama*45;Cầu Đạo Ngọc SS*1

45000

Mảnh Obito Lục Đạo*100;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*50;Mảnh Senju Hashirama-Tuyệt Sát*45;Vòng Ẩn Sĩ*1;Nhẫn Ẩn Sĩ*1
75000 Mảnh Obito Lục Đạo*200;Mảnh Obito Lục Đạo-Tuyệt Sát*75;Cầu Đạo Ngọc SS*1;Nguyên liệu phụ tăng sao trang bị*500;Nguyên liệu phụ tăng sao trang sức*700

6. Nạp liên tiếp 1000 KC

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày tính từ ngày mở server

- Thời gian: 04/09 đến 10/09

- Nội dung: nạp liên tiếp 1000KC mỗi ngày, trong vòng 7 ngày tính từ 04/09 sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Ngày Phần thưởng
1 Mảnh Susanoo Itachi*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
2 Mảnh Susanoo Itachi*5;Kim cương*100;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
3 Mảnh Susanoo Itachi*10;Kim cương*200;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*1
4 Mảnh Susanoo Itachi*10;Kim cương*300;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
5 Mảnh Susanoo Itachi*10;Kim cương*500;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*2;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
6 Mảnh Susanoo Itachi*15;Kim cương*700;Lệnh chiêu mộ nhẫn cụ*3;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*2
7 Mảnh Susanoo Itachi*20;Mảnh Susanoo Itachi-Tuyệt Sát*75;Totsuka no Tsurugi SS*1;Lệnh Chiêu Mộ-Vàng*3

7. Tích điểm chiêu mộ nhận 1 trong 4 nhẫn giả Killer Bee,Nagato,Kabuto,Tiên nhân Naruto

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 04/09 đến 10/09

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ cao sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 4 nhẫn giả nhẫn giả SS: Killer Bee,Nagato,Kabuto,Tiên nhân Naruto

8. Huyền thoại Hokage( Might Guy Bát Môn + Uchiha Madara + Naruto Cửu Vỹ ) nhận Obito Lục Đạo*1

- Phạm vi: Các server đã đủ 14 ngày trở lên

- Thời gian: 04/09 đến 06/09

- Nội dung:

+ Sự kiện sẽ có 3 lượt khiêu chiến, bên cạnh đó, lấy thêm các lượt khiêu chiến bằng cách nạp 180KC một lượt khiêu chiến

+ Trong sự kiện: nạp đủ 30.000 KC sẽ nhận ngay được thêm 1 vật phẩm chỉ định đợt này: Obito Lục Đạo*1

9. Tích điểm chiêu mộ Vĩ Thú

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 04/09 đến 10/09

- Nội dung: các cậu tích điểm chiêu mộ lên đến 1200 điểm trong tính năng chiêu mộ vỹ thú sẽ có cơ hội nhận 1 trong 4: Nhị Vĩ, Tứ Vĩ , Ngũ Vĩ, Lục Vĩ

10. Gấp đôi nguyên liệu và shop hồn nhẫn giả khi tham gia đánh phó bản thường

- Thời gian:

+ Gấp đôi nguyên liệu: 05/09 - 06/09

+ Gấp đôi hồn nhẫn giả: 08/09 - 09/09

11. Lễ Hội Vé Vàng

- Phạm vi: các server đủ 14 ngày

- Thời gian: từ 04/09 đến 06/09

- Nội dung: Đã rất quen thuộc với các nhẫn giả đó là sự kiện Lễ Hội Vé Vàng, ở tuần này sẽ có những sự thay đổi sau

Lượt chiêu mộ Phần Quà Số Lượng Phần Quà Số Lượng
50 Mảnh Senju Tobirama 10 Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát 5
200 Mảnh Senju Tobirama 30 Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát 10
300 Mảnh Senju Tobirama 40 Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát 20
500 Mảnh Senju Tobirama 70 Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát 40
650 Mảnh Obito Lục Đạo 50 Mảnh Senju Tobirama-Tuyệt Sát 75
800 Mảnh Obito Lục Đạo 100 Mảnh Obito Lục Đạo-tuyệt sát 150
Cầu Đạo Ngọc SS 1    

- Đổi lệnh chiêu mộ bạc

Số lệnh chiêu mộ bạc Vật phẩm đổi Số lượng Số lần đổi
10 Lệnh chiêu mộ-vàng 1 10
5 Binh lương hoàn 2 10
70

Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật đỏ

5 2
70 túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật đỏ 5 2
50 Mảnh Tiên Nhân Kabuto-Tuyệt Sát 15 5
55 Túi chọn nguyên liệu tăng bậc nhẫn thuật cam 5 1
55 Túi chọn nguyên liệu tăng bậc thể thuật cam 5 1
100 Quà trang bị Anbu 1 1
50 Mảnh Kamui Kakashi-tuyệt sát 15 5
40 Mảnh Kakuzu-Tuyệt Sát 10 5
40 Mảnh Sarutobi Hiruzen-tuyệt sát 10 5
40 Mảnh Hidan-Tuyệt Sát 10 5
40 Mảnh Konan-Tuyệt Sát 10 5
80 Neji Hyuga-Sách tuyệt sát 1 1

- Tỷ lệ rớt lệnh chiêu mộ bạc trong phó bản thường : 10%

12. Đồng đội giờ vàng

- Thời gian : Từ 07/09 - 10/09

Sử dụng kim cương để quay sự kiện đồng đội giờ vàng, đạt đủ mốc sẽ nhận được thêm phần thưởng tương ứng.

Bảng xếp hạng TOP Đồng đội giờ vàng:

Top Phần Quà
1 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*150;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt sát*75;Áo Chakra SS*1;
2 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*100;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt sát*50;Bí dược Akimichi*200;
3 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*75;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt sát*35;Bí dược Akimichi*150;
4-10 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*40;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt sát*20;Bí dược Akimichi*70;
11-20 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*20;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt sát*10;Bí dược Akimichi*30;

Mốc quay thưởng Đồng Đội Giờ Vàng

Mốc Phần Quà
500 Mảnh Sasuke Susanoo*50;Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt sát*20;
1000 Mảnh Sasuke Susanoo*50;Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt sát*25;
2000 Mảnh Sasuke Susanoo*100;Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt sát*30;
3200 Mảnh Sasuke Susanoo*100;Mảnh Susanoo Sasuke-Tuyệt sát*75;
4200 Mảnh Naruto Cửu Vỹ*150;Mảnh Naruto Cửu Vỹ-Tuyệt sát*150;

13. Nhiệm vụ 09/09 - Săn Tìm Naruto Cửu Vỹ 

- Thời gian : Từ 04/09 - 10/09

Phạm vi : Các server đủ 14 ngày

Các nhẫn giả hãy hoàn thành các nhiệm vụ dưới đây để săn tìm Naruto Cửu Vỹ trong dịp ngày đặc biệt 09-09 nhé.

Ngày Nhiệm vụ Chi tiêt Phần quà
1 Giảm giá trong lễ hội vé vàng Mua 2000 KC Mảnh Naruto Cửu Vỹ*10
2 Đấu hạng đạt mốc Đạt mốc 150 lần Mảnh Naruto Cửu Vỹ*10
3 Mua chung Mua chung 7000 KC Mảnh Naruto Cửu Vỹ*30
4 Đổi lệnh chiêu mộ bạc 50 Lệnh chiêu mộ bạc Mảnh Naruto Cửu Vỹ*10
5 Chiêu mộ cao đạt mốc Chiêu mộ cao 50 lần Mảnh Naruto Cửu Vỹ*20
6 Đổi Shop Tích Điểm Đổi 1000 KC và 1500 điểm Mảnh Naruto Cửu Vỹ*50
7 Đăng nhập ngày 7 Đăng nhập đủ 7 ngày Mảnh Naruto Cửu Vỹ*20

BQT Thời Đại Ninja

Kính báo,

Tin khác

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ